PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 21--36
Tytuł artykułu

Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Forms of Suport for MSMEs within Human Capital Programme in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest wskazanie roli, jaką kapitał ludzki odgrywa dla funkcjonowania MMSP. Jest on kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego tak istotne dla rozwoju firm jest podnoszenie jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorstwa mogą dokonywać inwestycji w ten zasób, ze środków własnych bądź starać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Na potrzeby MMSP odpowiada w szczególności wsparcie dostępne w Priorytecie II oraz Priorytecie VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trudno jest jednak zweryfikować skuteczność działań prowadzonych w jego ramach. Ocena wskaźników ilościowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypada pozytywnie, jednak brakuje rzetelnych wskaźników o charakterze jakościowym, które pozwoliłyby w sposób pełny określić poziom jego efektywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role of human capital in MSMEs. The human capital. is one of the decisive factors of company's competitiveness in knowledge-based economy. MSMEs should improve qualifications of their employees to succeed in business. In Poland there is an opportunity to finance the investments in human capital by EU. Companies can use the support from Priority II and Priority VIII of Human Capital Operational Programme. It is hard to assess results of this programme. Quantitative indicators of Human Capital Operational Programme show positive trends. Nevertheless it's difficult to evaluate its effectiveness due to lack of reliable qualitative indicators. (original abstract)
Rocznik
Strony
21--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL (2012), Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o., Warszawa.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
 • Cichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Herbst M. (red.), WN SCHOLAR, Warszawa.
 • Dobija D.(2003), Metodyka szacowania wiedzy, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B. (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Jarecki W. (2003), Koncepcja kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, Kopycińska D. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk.
 • Kożuch B. (2000), Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Kożuch B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Łosiewicz M. (2009), Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny (2001), Bratnicki M. Strużyna J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Roszkowska S. (2006), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Kraków.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2012 r.(2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.