PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 37--51
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibility and Importance of EU Financing for Web Services Development Carry Out by SME in Poland in the Years 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
E-usługi określane są jako nowa forma świadczenia usług zaspokajanych przy wykorzystaniu Internetu. Rozwój e-usług w Polsce jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, gospodarczą i konsumpcyjną. Z jednej strony procesowi temu sprzyja wzrastająca liczba osób posiadających komputer i mających dostęp do Internetu, z drugiej strony dynamiczny wzrost możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ważnego czynnika wpływającego na rozwój e-usług w Polsce jakim są fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego, który jest źródłem finansowania PO IG oraz RPO województw zostało dofinansowane ok. 3 800 projektów związanych z kreowaniem i rozwojem e-usług. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
E-services are defined as a new form of services on the Internet. The development of e-services in Poland is a response to the changing reality of the market, business and consumption. An increasing number of people with a computer and having access to the Internet and the dynamic growth of the provision of services electronically process promotes the development of such services. The purpose of this article is to present an important factor in the development of e-services in Poland, which is the Structural Funds for the years 2007 to 2013. The European Regional Development Fund has financed about 3 800 projects related to the creation and development of e-services. (short original abstract)
Rocznik
Strony
37--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Babiak J. (2008), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskie gospodarki, Studio Emka, Warszawa.
 • Choroszczak J. Mikulec M. (2012), Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i zagrożenia, Poltex, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2008), Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dąbrowska A., Szepieniec-Puchalska D., Radziukiewicz M., Szymańska A. (2011), Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Gersham A.V. (2002), Haw web services will redefine service economy, Outlook.
 • http://ec.europa.eu/polska, dostęp dnia 19.12.2012 r.
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dostęp dnia 19.12.2012 r.
 • Kawecki T., Koralewski M., Kośmider A., Langer J., Mamrot S., Manuszak C., Nowak F., Pucher J., Sadowska P., Sokołowski P., Szewczyk K., Tomaszewski J., Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), (2012), Rozwój sektora e-usług na świecie - II edycja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.web.gov.pl/g2/big/2012_07/371ad2dadfdb2eb28c14ab8566f83ba8.pdf, dostęp dnia 14.12.2012r.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013, Grudzień 2011, http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program_Innowacyjna_Gospodarka_zatwierdzony_przez_KE_22122011.pdf, dostęp dnia 15.12.2012r.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dz. U. Nr 21, poz. 115.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowej "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Olsztyn, 14 sierpnia 2012 r., dostęp dnia 13.12.2012r.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM), Warszawa, październik 2012 r., http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2012_10/42b9c59c1dee7965a0ee753f361c1251.pdf, dostęp dnia 13.12.2012r.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, 28 listopada 2012, http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/b4bd7f804da10ae3811fa7f589dc75d3/U_RPO_WL_28112012_2.pdf?MOD=AJPERES, dostęp dnia 13.12.2012r.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Toruń, wrze-sień 2012 r. http://mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html, dostęp dnia 13.12.2012r.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-spodarka 2007-2013, Warszawa, http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programwe/Attachments/115/Szczegolowy_opis_priorytetow_ver16_zatwierdzona_18102012.pdf, dostęp dnia 15.12.2012r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.