PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (38) Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia | 7--40
Tytuł artykułu

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Children and Adolescents in the Health Care System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z opieką zdrowotną i systemem ochrony zdrowia, główne regulacje prawne. Omówiono zasoby ochrony zdrowia, wybrane usługi w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki, oraz podjęto próbę oceny opieki zdrowotnej i ogólnie systemu zdrowia. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży w wybranych elementach systemu ochrony zdrowia w Polsce.(fragment tekstu)
EN
The paper presents basic issues related to the health care system and the main regulations for the health care of children and adolescents in Poland. The author discusses the health care system resources and services provided to this group with special emphasis placed on preventive health care. The article concludes with the evaluation of the Polish health care system for children and adolescents. The author argues that some changes are needed in this area.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
7--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych ; Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Bibliografia
 • Balicki M., Organizacja i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia [w:] Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, J. Opolski (red.), Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011.
 • Dercz M., Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://www.brpd.gov.pl/szczyt/Maciej_Dercz.htm.
 • Ciura G., Opieka nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce, informacja BSiE nr 610, I-610, kwiecień 1998 r., http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/i-610.pdf.
 • Euro Health Consumer Index 2013 Report, Health Consumer Powerhouse 2013.
 • Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHOs framework for action, World Health Organization, 2007.
 • Gellert T., Prawo do ochrony zdrowia z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich [w:] System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązania, E. Nojszewska (red.), LEX, Warszawa 2011.
 • Gromulska L., Wysocki M.J., Metody oceny systemów ochrony zdrowia, "Przegląd Epidemiologiczny" 2010, nr 64.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Health at glance: Europe 2012, OECD 2012
 • Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Zdrowie i edukacja młodzieży polskiej w świetle badań międzynarodowych, "Studia BAS" 2009, nr 2(18) [Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.)].
 • Paździoch S., System zdrowotny [w:] Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, A. Czupryna i in. (red.), Kraków 2000,
 • Pilich M., Komentarz do art. 92 ustawy o systemie oświaty, stan prawny 1 września 2013 r., LEX.
 • Piotrowicz M., Cianciara D., Wysocki M.J., Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu - Karta z Tallina, "Przegląd Epidemiologiczny" 2009, nr 63.
 • Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia, S. Golinowska (red.), Światowa Organizacja Zdrowia, Warszawa 2012.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 • The Tallin Charter: Health System for Wealth and Health, http://www.euro.who. int/ data/assets/pdf_file/0008/88613/E91438.pdf.
 • Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
 • Wojciechowska M., Piejak M., Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania, Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, Szczecin 2012, http://www.kspms.org/materialy2012/Opracowanie.pdf.
 • The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance, World Health Organization 2000.
 • Wysocki M., Miller M., Paradygmat Lalondea. Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny" 2003, nr 57(3).
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013 r.
 • Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Kraków 2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22 lipca 1946 r., Dz.U. z 1948 r. nr 61, poz. 477.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526.
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. nr 35, poz. 230, ze zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.
 • Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. nr 111, poz. 535.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. z 2012 r. poz. 124.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych, Dz.U. nr 137, poz. 1126.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, Dz.U. nr 139, poz. 1133.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 139, poz. 1139, ze zm.
 • Informacja o wynikach kontroli dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, KZD-4101-04/2012 http:// www.nik.gov.pl/plik/id,5280,vp,6841.pdf.
 • "Informacja na temat opieki pediatrycznej i specjalistycznej nad dziećmi i młodzieżą. Stan zdrowia i opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą (w tym bilanse zdrowia, dostęp do specjalistów, opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach zdrowotnych, np. przewlekle chorych", przygotowana na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca 2014 r.
 • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w szkole (w świetle sprawozdań z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami - MZ-06 za rok szkolny 2011/2012), http://pczp.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=258&Itemid=139.
 • Portal Szczepienia.info http://szczepienia.pzh.gov.pl/pl_,index.php.
 • Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami i działania niezbędne dla poprawy jej jakości, http://www.krc.pan.pl/index.php/aktualnoci-i-wydarzenia/72-profilaktyczna- -opieka-zdrowotna-nad-uczniami-i-dziaania-niezbdne-dla-poprawy-jej- -j ako ci?showall= 1.
 • Specjalizacje lekarskie w Polsce. Stan obecny, perspektywy rozwoju w latach 2010-2015, opracowanie przygotowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia w 2009 r., http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=670&ml=pl&m i=670&mx=0&mt=&my=668&ma=017888.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.