PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 504 | 238
Tytuł artykułu

Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : analiza ról prezydencji w okresie przejściowym

Autorzy
Warianty tytułu
Rotating Presidency in the European Union Council After the Lisbon Treaty : Role Analysis in the Transitional Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca koncentruje się na rekonstrukcji ról spełnianych przez państwo sprawujące rotacyjną prezydencję w Radzie w nowym reżimie traktatowym. Dlatego w części empirycznej analizie poddane zostały cztery prezydencje, które określane są mianem "transformacyjnych" - te, które w całości odbywały się po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i podczas pierwszej kadencji Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej: belgijska, hiszpańska (2010), węgierska i polska (2011). Te cztery chronologiczne kolejne prezydencje dostarczają wystarczającej ilości materiału analitycznego, przede wszystkim ze względu na swoją różnorodność - mamy tu do czynienia z państwami małymi i dużymi, starymi i nowymi członkami Wspólnoty. Taki układ pozwala dodatkowo zbadać normy i oczekiwania co do ról spełnianych przez duże-stare (Hiszpania), małe-stare (Belgia) oraz duże-nowe (Polska), małe-nowe (Węgry) państwa członkowskie, co tworzy idealny układ zmiennych prowadzących do odpowiedzi na główne pytania badawcze. Centralne pytanie pracy brzmi: Czy i jak zmieniła się instytucja rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego? (fragment tekstu)
EN
The overall objective of this book is to deepen our understanding of the (rotating) Presidencies' roles in the Council of the European Union. In the academic and practitioners' debate it is still a subject of substantial disagreement whether the Council's Presidencies play an important role or not in the EU decision making process, and how the identified roles are performed. Secondly, there is a practical need to bridge the scholarly conclusions into the real life, especially in the context of the last waves of enlargements (2004, 2007 and 2013) introducing to the presidency roles the inexperienced actors. Apart from this, the ratified Reform Treaty, structurally modified the presidency system in the council and therefore generated an important impulse for investigating the expectations towards the Presidency's behavior, performed roles and their allocation between the rotating and (semi)permanent components. And finally, identifying, mapping and discussing the re-defined (by the new treaty regime) Presidency roles is additionally important from the point of view of benchmarking the presidencies performance - it can contribute to the on-going process of building score-card devices as the purposes of creating criteria of evaluation. The undertaken study answers the above mentioned demand - since the new system has not been subject to systematic scholarly analysis yet - and as such it constitutes an innovative contribution to the better understanding of the new situation. Indirectly it also addresses the need for further operationalisation of Presidency's roles and takes the stand / voices in the discussion on the nature of the political influence that the chair disposes. The main scientific objective of the book is to answer the question about the roles conceptualizations as regards the rotating Presidency in the EU Council after the ratification of the Lisbon Treaty - how the traditional roles performed by the chairing member state changed (and how is the allocation of roles between the rotating and semi-permanent president) as a result of the Lisbon Treaty provisions and political practice. The Council roles are conceptualized on the basis of perceptions of and expectations towards this institution and are linked with the so far Presidency roles investigations present in the scholarly literature. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamczyk A., Mechanizmy współpracy w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2008, nr 3 (47), s. 191-206.
 • Aggestam L., Role Conception and the Polities of Identity in Foreign Policy, "ARENA Working Paper" 1999, No 8, s. 13.
 • Agh A., Prospects and Risks for the EU27 in the Early 21st Century: Outlines of a New Agenda for Team Presidencies, [w:] New Perspectives for the EU Team Presidencies: New Members, New Candidates and New Neighbours, eds. A. Agh, J. Kis-Varga. Budapest 2008, s. 11-74.
 • Agh A., The Hungarian Rhapsodies: The Conflict of Adventurism, and Professionalism in the European Union Presidency, "Journal of Common Market Studies", Annual Review 2011, vol. 50, s. 71.
 • Ambroziak A., Presidency of the Council of the European Union - Institutional Governance or Political Process?, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, No 15, s. 125-154.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.
 • Bachmann K., Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław 2004.
 • Bachmann K., Polska kaczka w europejskim stawie - polskie szanse i wyzwania po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Barber T., The Appointments of Herman Van Rompuy and Catherine Ashton, "JCMS" 2010. vol. 48, s. 55-67.
 • Barcz J., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne, wraz z podstawowymi dokumentami, Warszawa 2010.
 • Barcz J., Prezydencja Polski w szczególnym, okresie, "Sprawy Międzynarodowe" 2012. nr 1 (65) s. 5-7.
 • Barcz J., Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. Jak lepiej zrozumieć, o co chodzi w debacie nad przyszłością UE?, Warszawa 2005.
 • Barkin J.S., Realist Constructivism. Rethinking International Relations Theory, Cambridge 2012.
 • Bartosiewicz P., Zagadnienie ról międzynarodowych państw w internacjologii, "Polityka i Społeczeństwo" 2007, nr 4, s. 7.
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007.
 • Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka, w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
 • Bengtsson R., Elgström O., Tallberg J., Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic Countries, "Scandinavian Political Studies" 2004, No 3 (27), s. 311-334.
 • Bergmiiller F., Spain's Europeanist Presidency: Solid Starting Block, for the European Council President and High Representative?, SWP Working Paper 2010/06, Stiftung Wissenschaft Politik. Berlin 2010, s. 16-17.
 • Biddle B.J., Recent Development in Role Theory. "Annual Review of Sociology" 1986. No 1, s. 70-76.
 • Bielecka M., Role międzynarodowe państw, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. red. J. Zięba, Toruń 2010. s. 177-192.
 • Biernat T., Nauki polityczne jako dziedzina nauk społecznych, [w:] Podstawy nauk politycznych, red. J. Wielgosz, Kraków 1978, s. 98-99.
 • Blavoukos S., Bourantonis D., Pagoulatos G., A President of the European Union: A New Actor in Town?, "Journal of Common Market Studies" 2007, vol. 45. No 2, s. 231-252.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej -przygotowania i priorytety, "Wspólnoty Europejskie" 2010, nr 4 (203), s. 8-17.
 • Bokajlo W., Dziubka K., Unia Europejska - leksykon integracji. Wrocław 2003.
 • Borkowski P., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.
 • Bógdał-Brzecińska A., Neofunkcjonalistyczne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka, [w:] Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002.
 • Branch A.P., Ohrgaard J.C., Trapped in the Supranational-Intergovernmental Dichotomy: A Response to Stone Sweet and Sandholtz, "Journal of European Public Policy", March 1999, s. 123-143.
 • Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2000.
 • Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998.
 • Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Cianciara A.K., Rotating Council Presidency within the Post-Lisbon institutional Dynamics: Politically Irrelevant?. "Yearbook of Polish European Studies" 2012, No 15, s. 27-42.
 • Cini M., Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2007.
 • Copsey N., Pomorska K., Poland's Power and. Influence in the European Union, "Comparative European Politics" 2010, vol. 8, No 3, s. 304-26.
 • Colette M., Leadership in the European Union: Assessing the Significance of the Trio Council Presidency, "Jean Monnet / Robert Schuman Paper Series" 2008, No 17, s. 1-13.
 • Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Czachór Z., Nowe ramy instytucjonalne, "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 1 (65), s. 7-28.
 • Czachór Z., Parlament państwa członkowskiego Unii Europejskiej a badanie zgodności projektów aktów prawa wspólnotowego z zasadą subsydiarności, "Studia Europejskie" 2006, z. 1, s. 41-57.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
 • Czerny I., Węgry obejmują prezydencję - już na starcie wzbudzają niepokój. Serwis PAP, 31.12.2010.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Denzin N., Metody badań jakościowych, Warszawa 2009.
 • Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2011.
 • Deutsch K.W., Political Community in the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton 1957.
 • Devine P., Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach, politycznych, red. D. March, G. Stoker, Kraków 2006, s. 197-200.
 • Dowgielewicz M., Effective and Complex-Free Presidency, "The Polish Quarterly of International Affairs" 2009, No 1.
 • Drake H., France on Trial? The Challenge of Change and the French Presidency of the European Union, July-December 2000, "Modern and Contemporary France", November 2001, s. 453-466.
 • Drieskens E., Ceci n'est pas line présidence: The 2010 Belgian Presidency of the EU, "Journal of Common Market Studies", Annual Review 2011, vol. 49. s. 99.
 • Drieskens E., Van Hecke S., Barsens P., The 2010 Belgian Presidency. Driving in the EE's Back Seat, SIEPS Report, Stockholm 2010.
 • Dutheil de la Rochere J,, Wstęp do prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Dyduch J., Mikiewiez P., Rzeszótko S., Krytyczne wprowadzenie do teorii, stosunków międzynarodowych, Wrocław 2006.
 • Ebbinghaus B., Europe through the Looking-Class: Comparative and Multi-Level Perspectives, "Acta Sociologic" 1998, vol. 41, s. 301-309.
 • Edwards G., Wallace H., The Council, of Ministers of the European Community and the President in Office, London 1977.
 • Eilstrup-Sangiovani M., Debates on European Integration, [ban.] 2006.
 • Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Europeanization. New Research Agendas, eds. P. Graziono, M.P. Vink, New York 2007.
 • Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Oslo-Toruń-Wrocław 2010.
 • Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 2002.
 • Fernández A.M., Change and Stability of the EU Institutional System: The Communitarization of The Council Presidency, "Journal of European Integration" 2008, No 5, s. 617-634.
 • Ferreira-Pereira L.C., Portugal and the 2007 EU Presidency: A Case of Constructive Bridge Building, "Journal of Common Market Studies", Annual Review 2007, No 46, s. 61-70.
 • Flick U., Niezbędnik badacza, Warszawa 2011.
 • Fuksiewicz A., Łada A., Wypełnianie luk. Rola polskiej prezydencji w kształtowaniu porządku polizbońskiego, Analizy i Opinie 2011, nr 119, Institute of Public Affairs. Warsaw.
 • Fuksiewicz A., Szczepanik M., Parlament Europejski jako partner polskiej prezydencji, Warsaw 2010.
 • Gaziński B., Unia Europejska - nie tylko dla początkujących, Olsztyn 2001.
 • Genschel P., Plumper T., Regulatory Competition and International Co-Operation, "Journal of European Public Policy", December 2004, s, 626-642.
 • Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa 2011.
 • Gierycz M., Rada Europejska, [w:] System. Instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005, s. 101-123.
 • Głębocki K., Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym, "Studia Europejskie" 1999, z. 3, s. 67-77.
 • Góra M., Riedel R., Prezydencja w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim - hybryda instytucjonalna na początku nowej drogi ewolucji. "Prawo i Polityka" 2011, t. 3. s. 37-54.
 • Grosse T.G., Euro 2011: Polska prezydencja w Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych. Analizy i Opinie, wrzesień 2007, nr 77.
 • Grosse T.G., Przygotowania polskiej prezydencji w 2011 r. Główne wyzwania administracyjne, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. J.W. Fiszer, Warszawa 2010, s. 162-213.
 • Haas E., The Uniting of Europe. Political, Social and Economical Factors 1950-1957, Stanford 1968.
 • Harlow C., Rawlings R., Promoting Accountability in Multilevel Governance: A Network Approach, "European Law Journal" 2007, vol. 1-3, No 4.
 • Harrison R.J., Europe in Question. Theories of Regional International Integration, London 1974.
 • Hayes-Renshaw F., Wallace H., The Council of Ministers, London 1997.
 • Heimer K., Matsueda R.L., Role Taking. "Role Commitment and Delinquency", June 1994, s. 365-390.
 • Heywood P., Spain's EU Presidency: Ambitions beyond Capacity. "Journal of Common Market Studies" 2011, vol. 49.
 • His S., The Political System of the European Union, London 1999.
 • Hix S., Why the EU Needs (Left-Right) Politics? Policy Reform and Accountability Are Impossible without it, [w:] Politics: The Right or the Wrong Sort of Medicine for the Ell, "Notre Europe, Policy Paper" 2006, No 19.
 • Hooghe L., Marks G., Multi-Level Governance and European Integration, Oxford 2001.
 • Hosli M., Power, Connected Coalitions and Efficiency: Challenges to the Council of the European Union. "International Political Science Review" 1999, No 4.
 • Hostli K., National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, "International Studies Quarterly" 1970, No 3. s. 233-309.
 • Hudson V., Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations, "Foreign Policy Analysis" 2005, No 1.
 • Husak T., The "Stability Role" of the Presidency of the Council of the EU in an Evolving Institutional Framework, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, vol. 15. s. 13-26.
 • Husak T., Jasiński F.. The European Union Presidency: A Practical Perspective, Warszawa 2011.
 • Jachtenfuchs M., Deepening and Widening Integration Theory, "Journal of European Public Policy" 2002, No 4, s. 650-657.
 • Jackowska N., Racja stanu a polska prezydencja, "Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 59-68.
 • Jasiecki K., Wpływ instytucjonalizacji powiązań międzynarodowych na procesy transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej, "Studia Europejskie" 1997, z. 1, s. 57-72.
 • Jesień L., Prezydencja Unii Europejskiej. Warsaw 2011.
 • Jesień L., Priorytety prezydencji Polski, Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 1 (65), s. 29-39.
 • Jesień L., Wybór czy inercja. Traktat Amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej, Nowy Sącz 2000.
 • Jędrzejewska S., Polska, prezydencja a budżet Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 53-58.
 • Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.
 • Kaczyński P.M., How to Assess a Rotating Presidency of the Council under New Lisbon Rules: The Case of Hungary, "CEPS Policy Brief" 2011, No 232.
 • Kaczyński P.M., Polish Council Presidency 2011 - Ambitions and Limitations, SIEPS Report, Stockholm 2011.
 • Kaczyński P., Broin P., From Lisbon to Deauville: Practicalities of the Lisbon Treaty Revision(s), "CEPS Policy Brief" 2010, No 216.
 • Kaliszuk E., Przewodnictwo Węgier w Radzie Unii Europejskiej - próba oceny, "Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 3 (208). s. 12-21.
 • Kirchner E.J., Decision-Making in the European Community: The Council Presidency and European integration, Manchester 1992.
 • Kleinowski M., Wpływ zdolności prezydencji do kształtowania agendy na siłę państw członkowskich Unii Europejskiej. "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2013, nr 37, s. 91-110.
 • Kohler-Koch B., Rittberger B., Review Article: The "Governance Turn" in EU Studies, "Journal of Common Market Studies", Annual Review 2006. No 4, s. 27-49.
 • Kollman K., The Rotating Presidency of the European Council as a Search for Good Policies, "European Union Politics" 2003, No 1, s. 51-74.
 • Kołodziej A., Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa 2013.
 • Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.
 • Krauz-Mozer B., Teorie polityki, Warszawa 2005.
 • Krzyżanowska I., Wpływ współzależności na konfliktowość stosunków międzynarodowych, "Politeja" 2007, z. 2, s. 231-248.
 • Lech M., European Public Policy Making Internal, and External Dimensions of the Integration Theory In Relation to Enlargement of the European Union, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2008, z. 6, s. 43-69.
 • Lewis J., Rada Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, Warszawa 2007. s. 218-220.
 • Łoś-Nowak T., Zmiana jako przedmiot badań w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 263-288.
 • Magnette P., Nicolaïdis K., Coping with the Lilliput Syndrome: Large vs. Small Member States in the European Convention, "European Public Law" 2005, vol. 11, No 1. s. 83-102.
 • Mahony H., A Short Guide to the Polish Presidency, "EU Observer" 2011 z 7 VI.
 • Malinowski K., Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Możliwość zastosowania do badań nad zaangażowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej, [w:] Teorie w studiach europejskich, red. J. Ruszkowski, L. Wojnowicz, Szczecin-Warszawa 2012.
 • March J., Olsen J., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.
 • March J., Olsen J., Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, New York 1989.
 • Maślak E., Tomaszyk M.J., Przewodnictwo w Unii Europejskiej w kontekście polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 33-52.
 • Matuszewska A., Prezydencja Szwecji w Radzie Unii Europejskiej. Analiza uwarunkowań i priorytetów, "Analizy Natolińskie" 2010, nr 4 (46).
 • Maurer A., The German Council Presidency: Managing Conflicting Expectations, "Journal of Common Market Studies". Annual Review 2008, No 46, s. 51-59.
 • Metcalfe D., Leadership in European Union Negotiations: The Presidency of the Council, "International Negotiation" 1998, No 3, s. 413-434.
 • Michałowska K., Podejmowanie decyzji, w Unii Europejskiej. Warszawa. 2002.
 • Mieńkowska-Norkiene R., The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon - Much Ado About Nothing?, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, No 15, s. 43-60.
 • Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.
 • Minder D., Marcinkowska A., Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, Warszawa 2013.
 • Mitrany D., A Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization, London 1943.
 • Molina I., The 2010 Spanish EU Presidency: Trying to Innovate Europe in Troubled. Times, SIEPS Report, Stockholm 2010.
 • Moravcsik A., The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Ithaka 1998.
 • Mrozowska S., Wspólny interes europejski. "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2008, z. 6, s. 70-78.
 • Multi-Level Governance, eds. I. Bache, M. Flinders, Oxford 2004.
 • Nadolski M., Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski. Warszawa 2010, s. 171-183.
 • Naurin D., Network Capital and Cooperation Patterns in the Working Groups of the Council of the EU, "EUI Working Papers RSCAS" 2007, No 14.
 • Niemann A., Mak J., (How) do Norms Guide Presidency Behavior in EU Negotiations?, "Journal of European Public Policy" 2010, No 5, s. 727-742.
 • Niklewicz K., Unia po polsku: prezydencja 2011, Warsaw 2011.
 • Nocoń J., Laska A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005.
 • Nowa A., Prezydencja hiszpańska 2010. Śródziemnomorskie priorytety a polityka wschodnia Unii Europejskiej, "Analizy Natolińskie" 2010, nr 5 (47).
 • Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970.
 • Papadopoulos Y., Problems of Democratic Accountability in Network and Multilevel Governance, "European Law Journal" 2007, vol. 13, No 4.
 • Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
 • Pawlicki J., Pezydencja cicha, ale skuteczna, "Gazeta Wyborcza" 2011 z 28 XI.
 • Pawłowska E., O przydatności podejścia modelowego w badaniach politologicznych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 155-170.
 • Pawłowski J., System instytucjonalny Unii Europejskiej w debacie Konwentu Europejskiego 2002-2003, "Studia Europejskie" 2003, z. 3, s. 53-80.
 • Pierson P., Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, "American Politological Science Review" 2000, vol. 94, No 2, s. 252.
 • Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975.
 • Pietraś Z.J., Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, Lublin 1989.
 • Poboży M., Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2010.
 • Polish Presidency in the EU-2011, ed. K. Smyk, UKIE Analytical Paper, Warsaw 2011.
 • Pollack M.A., Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity or Experiment, in New Governance?, "Annual Review of Political Science" 2005, No 8, s. 359.
 • Polska prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011, red. J.P. Gieorgica, R. Smoleń, Szczecin 2012.
 • Pomorska K., Yanhoonacker S., Poland, in the Driving Seat: A Mature Presidency in Turbulent Times. "Journal of Common Market Studies", Annual Review 2011, vol. 50, s. 83.
 • Popowicz K., Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004.
 • Prawo Unii, Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002.
 • Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, red. Z. Czachór, M.K. Tomaszyk, Poznań 2009.
 • Prezydencja Polski w Unii Europejskiej - 2011 r., Biuletyn Analiz UKIE, Warszawa 2009.
 • Prezydencja Unii Europejskiej - przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - prace słuchaczy KSAP XX Promocji Józef Piłsudski, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2010.
 • Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2010.
 • Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, red. K. Szczerski, Kraków 2009.
 • Prezydencja w Unii Europejskiej, red. A. Nowak-For, Warszawa 2010.
 • Priorytety prezydencji Polski, w Radzie Unii Europejskiej, red. Z. Czachór, T.R. Szymczyński, Warszawa 2011.
 • Puchala D., Blind Men, Elephants and International Integration, "Journal of Common Market Studies" 1972, No 10, s. 267-284.
 • Quaglia J., Moxon-Browne E., What Makes a Good EU Presidency? Italy and Ireland Compared, "Journal of Common Market Studies" 2006, No 2 (44), s. 349-368.
 • Read M., March D., Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006, s. 233-250.
 • Rewizorski M., Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2013, nr 1 (65), s. 29-49.
 • Riedel R., Decision Making in Integrating Europe - Prospects for Future, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych (The International Affairs Review)" 2006, nr 1 (153).
 • Riedel R., Editorial, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, No 15, s. 5-12.
 • Riedel R., Governance, po europejsku, czyli jak przewodzić policentrycznemu i wielopoziomowemu systemowi, politycznemu, [w:] 2011 - Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010, s. 163-172.
 • Riedel R., Negatywny wynik irlandzkiego referendum w sprawie ratyfikacji. Traktatu Lizbońskiego-przyczyny i konsekwencje, "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 6 (193).
 • Riedel R., Teoretyzowanie integracji europejskiej ex post - ewolucyjna adaptacja podejść analitycznych do powojennych procesów integracyjnych w Europie, "Przegląd Politologiczny" 2008, nr 4, s. 49-66.
 • Riedel R., Unia Europejska - hybrydowy system polityczny. Multilevel governance jako kompromis pomiędzy intergovernmentalizmem a supranacjonalizmem, "Przegląd Socjologiczny" 2008, nr 2, s. 67-80.
 • Riedel R., Unia w czeskich rękach, "Stosunki Międzynarodowe" 2009, nr 56-57, s. 18-19.
 • Riedel R., Zielone światło dla Traktatu z Lizbony, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 5 (198), s. 6-12.
 • Risse T., Social Constructivism and European Integration, [w:] European Integration Theory, eds. A. Wiener, T. Diez, New York 2004, s. 159-169.
 • Rittberger B., Stacey J., Conclusion Stepping Out of the Shadow of History - Making Integration, "Journal of European Public Policy" 2003, vol. 10, No 6, s. 1020-1032.
 • Romsics G., An Interim Review of the 2011 Hungarian Presidency: Finding a New Niche for the Rotating Presidency in Times of Storm and Stress, SIEPS Report, Stockholm 2011.
 • Rosamond B., Theories of European Integration, Palgrave 2000.
 • Rosemond S., Ambitie en armslag van Xederland, [w:] The Presidency as Juggler: Managing Conflicting Expectations, ed. A. Schont, Maastricht 1998, s. 1-9.
 • Ruszkowski J., Wschodni wymiar Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, "Studia Europejskie" 2003, z. 2, s. 37-52.
 • Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.
 • Sandholtz W., Stone Sweet A., European Integration and Supranational Governance Revisited, Rejoinder to Branch and Ohrgaard, "Journal of European Public Policy" 1999, No 1, s. 144-154.
 • Schalk J., Stokman F., Torenvlied R., Weesie J., The Power of the Presidency in EU Council. Decision-Making, "European Union Politics" 2007, No 8, s. 229-250.
 • Scharpf F., Governing Europe. Effective or Democratic?, [b.m.] 1999.
 • Scharpf F., The Joint. Decission tras. Lessons from German Federalism and European Integration, "Public Administration" 1988, No 66, s. 239-278.
 • Schloh B., Prezydencja Rady Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 1998, z. 4, s. 11-37.
 • Schmitter P., The Neofunctional Hypothesis about International Integration, "International Organization" 1969, vol. 23, No 1, s. 162.
 • Schout A., Yanhoonacker S., Nice and the French Presidency, [w:] The Treaty of Nice: Actor Preferences, Bargaining and Institutional Choice, ed. F. Laursen, Dordrecht 2005.
 • Schout A., Vanhoonacker S., Evaluating Presidencies of the. Council of the EU: Revisiting Nice, "Journal of Common Market Studies" 2007, vol. 44, No 5, s. 1051-1077.
 • Sherrington P., The Council of Ministers. Political. Authority in the European Union, London 2000.
 • Sielski J., Przywództwo w Unii Europejskiej, "Przegląd Politologiczny" 2013, nr 1, s. 93-104.
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 • Skoczek J., Przygotowania do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w świetle nowych przepisów traktatowych, "Studia Europejskie" 2010, nr 4 (56), s. 213-220.
 • Smyk K., Reforma prezydencji w Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, "Studia Europejskie" 2008, nr 3 (47), s. 175-190.
 • Stępińska A., Media Coverage of the Polish. EU Presidency, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, vol. 15, s. 61-82.
 • Streinz R., Prawo europejskie, Warszawa 2002.
 • Sullivan J., Selck T.J., Political Preferences, Revealed Positions and Strategic Votes: Explaining Decision-Making in the EU Council, "Journal of European Public Policy" 2007, nr 14, s. 1150-1161.
 • Sułek M., Metody i techniki badań, stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.
 • Surmaczyński M., Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010.
 • Szewczak W., Budowa skali pomiarowej, "Ateneum. Polskie Studia Politologiczne" 2012, nr 36, s. 77.
 • Szczerbiak A., How Will the EU Presidency Play Out during Poland's Autumn Parliamentary Election?, Discussion Papers 2011, Institute of Public Affairs, Warsaw 2011.
 • Szczerski K., Wymiary polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Monitor polskiej prezydencji 2011. Raport otwarcia, red. K. Szpak, Kraków 2011.
 • Szmatka J., Rola społeczna, [w:] Encyklopedia socjologu, Warszawa 2000.
 • Szpak K, Priorytety polskiej prezydencji, [w:] Monitor polskiej prezydencji 2011. Raport otwarcia, red. K. Szpak, Kraków 2011, s. 34.
 • Sztompka P., Teoria i wyjaśnianie. Z metodologicznych problemów socjologii, Warszawa 1973.
 • Szymański A., Systemowe podejście w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2010.
 • Śledziewska K., Czarczyńska A., Teoria integracji europejskiej. Warszawa 2008.
 • Tallberg J., Formal Leadership in Multilateral Negotiations: A Rational Institutionalist Theory, "The Hague Journal of Diplomacy" 2006, No 2, s. 117-141.
 • Tallberg J., The Agenda-Shaping Powers of the EU Council Presidency, "Journal of European Public Policy" 2003, No 1 (10), s. 1-19.
 • Tallberg J., The Power of the Presidency: Brokerage, Efficiency and Distribution in EU Negotiations, "Journal of Common Market Studies" 2004, No 5 (42), s. 999-1022.
 • Tallberg J., The Power of the Chair: Formal Leadership in International Cooperation, "International Studies Quarterly" 20.10, No 54, s. 241-265.
 • Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006.
 • Thanasegaran G., Reliability and Validity Issues in Research, "Integration and Dissamination" 2009, No -1, s. 35-40.
 • The Contribution of 16 European Think Tanks to the Polish, Danish and Cypriot Trio Presidency of the European Union, red. E, Fabry, Paris 2011.
 • The Presidency as Juggler: Managing Conflicting Expectations, ed. A. Scbout, Maastricht 1998.
 • The Swedish Presidency: European Perspectives, eds. F. Langdal, G. von Sydow, SIEPS Report, Stockholm 2009.
 • Thomson R., The Council Presidency in the European Union: Responsibility with Power, "Journal of Common Market. Studies" 2008, No 46 (3), s. 593-617.
 • Tindemans L., European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council, "Bulietin of the European Communities" 1975, Supplement 1/76, s. 31 (http://aei.pitt.edu/942/), odczyt 8 maja 2011.
 • Tomaszewski K., Metodologia w badaniach nad integracją europejską - podstawowe wyzwania naukowe, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2010.
 • Tosiek P., States Influence on EU's Policy: The Case of Polish Presidency, [w:] European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Zamość 2012, s. 133-150.
 • Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania ponadnarodowe i międzynarodowe polskiej prezydencji w Radzie UE, "Studia Europejskie" 2012, nr 4 (64), s. 9-26.
 • Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Tyranowski J., Prawo europejskie, Poznań 1999.
 • Unia Europejska u progu polskiej prezydencji, red. P. Filipek, Kraków 2011.
 • Urwin D.W., Wspólnota Europejska - lata 1945-1985, [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, Warszawa 2007. s. 32-53.
 • Warntjen A., Steering the Union. The Impact of the EU Presidency on Legislative Activity in the Council, "Journal of Common Market Studies" 2007, No 5, s. 1135-1157.
 • Warntjen A., The Council Presidency. Power Broker or Burden? An Empirical Analysis, "European Union Politics" 2008, No 3, s. 315-338.
 • Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 1999.
 • Westlake M., Galloway D., The Council of the European Union, London 2004.
 • Węc J., Bilans prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Wnioski dla polskiej prezydencji, Brief Instytutu Kościuszki, kwiecień 2011.
 • Węc J.J., Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 2012, nr 2, s. 3-32.
 • Węsierski M.R., Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych. W stronę idei jedności nauki, Warszawa 2011.
 • Wiatr J., Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa 1976.
 • Wierzykowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Wojtaszczyk K.A., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych. "Przegląd Europejski" 2011, nr 1 (22), s. 7-12.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.
 • Wurzel R.K.W., The Role of the European Union Presidency: An Anglo-German Comparison. "Research Paper" 2005, No 1.
 • Vanhoonacker S., Pomorska K., Maurer H., The Council Presidency and European Foreign Policy - Challenges for Poland in 2011, Warsaw 2010.
 • Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.
 • Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle rozwoju teorii integracji, Warszawa 2006.
 • Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską. Warszawa 2007.
 • Zuber M., Rola prezydencji Rady Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Żebrowski W., Badania polityki. Ogniwa procesu badawczego na studiach politologicznych, Olsztyn 2012.
 • 18 month programme of the Council (1 July 2011 - 31 December 2012), Council of the European Union 11447/11, 17 June 2011.
 • Brussels. Council Decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European External Action Service (2010/427/EU), [w:] Official Journal of the European Union L 201/30, 3.8.2010.
 • Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (2009/908/UE).
 • Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE).
 • Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom).
 • General Secretariat of the Council, Council Guide, vol. 6: Guide for Producing Documents for the Council and Its Preparatory Bodies, The Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006, s. 7-17.
 • Hungarian Ministry of Foreign Affairs (HMFAj (2010), The Programme of the Hungarian.
 • Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli 2011, Warsaw.
 • Konkluzje prezydencji 15265/09 z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 29-30 października 2009 r.
 • Ogłoszenie z 3.10,2009 r., przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Irlandii, "White Paper on EU Governance", Brussels 2001.
 • Oświadczenie Rady Europejskiej - Traktat z Lizbony - środki przejściowe dotyczące prezydencji Rady Europejskiej i prezydencji Rady do Spraw Zagranicznych, Konkluzje prezydencji 17271/08.
 • Presidency of the Council of the European Union, 1 January - 30 June 2011: Strong Europe, «http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_STRONG_EUROPE_EN_3.pd&».
 • Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2009 r.
 • Programme of the Polish Presidency of the Council of the European Union 1 July 2011 - 31 December 2011, Ministry of Foreign Affairs 2011, Warsaw.
 • "Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej". Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej na podstawie § 1. pkt 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 843 z późn. zm.). Raport przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 r.
 • Report on the Swedish Presidency of the Council of the European Union. 1.07.2009-31.12.2009, Stockholm 2010.
 • Sikorski R., Poland and the Future of the European Union. Speech delivered in Berlin, 28 November, «htt.p://www.msz. gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_po-land_andjhe_future_of_the_eu.pdf», stan z dnia: 10.11.2013.
 • The Programme for the Spanish Presidency of the Council of the European Union. 01.01.2010-30.06.2010, Madrid 2010.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C Nr 306 z 17 grudnia 2007 r. Wersja ujednolicona zmienianych traktatów (traktatu rzymskiego z 1957 r, i Traktatu z Maastricht z 1992 r.) ukazała się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C Nr 115 z 9 maja 2008.
 • Tusk D., Prime Minister Donald Tusk's Address on the Polish Presidency in the EU in the European Parliament, Brussels, 6 July.
 • Tusk D., Prime Minister Donald Tusk's Address to the European Parliament to Conclude the Polish Presidency in the EU, Strasbourg, 14 December.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej, wydanie trzecie, Warszawa 2004.
 • Wnioski z prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela. 17 czerwca 2010 r., "Studia Europejskie" 2010, nr 3 (55), s, 147-158.
 • Wnioski z prezydencji Rady .Europejskiej, Bruksela, 17 grudnia 2010 r., "Studia Europejskie" 2010, nr 4 (56), s. 159-168.
 • Wnioski z prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 23-24 czerwca 2011 r., "Studia Europejskie" 2010, nr 2 (58), s. 117-130.
 • Wnioski z prezydencji Rady Europejskiej. Bruksela, 25-26 marca 2010 r., "Studia Europejskie" 2010, nr 1 (53), s, 163-178.
 • Wnioski z prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela. 4 lutego 2011 r., "Studia Europejskie" 2011, nr 1 (57), s. 121-132.
 • Wnioski z prezydencji Rady Europejskiej. Bruksela, 9 grudnia 2011 r., "Studia Europejskie" 2011, nr 4 (60), s. 133-140.
 • BarczJ., Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2010, http://www.cie.gov.pl/HLP/files. nsf/0/F3B2783F3D881D02C125775F004C56D2/$file/prezydencja_w_Radzie_UE _13.07.2010. pdf, odczyt 7 lutego 2011.
 • Czech court clears Lisbon Treaty, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8339464.stm, stan z dnia: 03.11.2009.
 • Dowgielewicz M., Sprawozdanie stenograficzne z 28 posiedzenia Sejmu RP w dniu 6 listopada 2008 roku.
 • Hungarian Ministry of Foreign Affairs (HMFA) (2010), The Programme of the Hungarian Presidency of the Council of the European Union, 1 January - 30 June 2011: Strong Europe, available at: «http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_STRONG_EUROPE_EN_3.pdf».
 • Rozmowa z Péterem Krekó, analitykiem niezależnego instytutu Political Capital z Budapesztu (wywiad Jacka Pawlickiego), pt. Prezydencja po węgiersku, "Gazeta Wyborcza" 2011 z 21 IV.
 • Speech by Donald Tusk, President-in-Office of the Council (PL) and the Prime Minister of Poland, Review of the Polish Presidency, Debate in the European, Parliament, Strasbourg, 12 December 2011, "Yearbook of Polish European Studies" 2012, vol. 15, s. 261-266.
 • Trio Presidency Declaration Poland, Denmark and Cyprus, Cracow, 21 October 2011, "Yearbook of Polish European Studies" 2012. vol. 15, s. 267-274.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.