PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 103--116
Tytuł artykułu

Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji - zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conceptions of Organizational Efficiency Measurement - the Use of the DEA Method in Evaluating the Organization Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano nieparametryczną metodę pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji - metodę DEA (ang. Data Envelopment Analysis). Obok charakterystyki podstawowych grup metod oceny efektywności organizacji, w opracowaniu przedstawiono genezę pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji według metody DEA. Przybliżona została także istoty metody DEA oraz zaprezentowano na przykładzie procedurę obliczania wskaźnika efektywności względnej i wyznaczania tzw. granicy efektywności. W opracowaniu zaprezentowano ponadto przykłady zastosowania metody DEA w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności. Główną metodą badawczą wykorzystaną na potrzeby opracowania był przegląd i analiza literatury. W trakcie badań poszukiwano odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: jak nieparametrycznie można mierzyć efektywność funkcjonowania organizacji? (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents nonparametric method for measuring the organizational efficiency - the DEA method (Data Envelopment Analysis). The paper describes the basic groups of methods to assess the organizational efficiency. The paper presents also the origins of organizational efficiency measurement according to the DEA method and the essence of the DEA. The practical example of calculating relative efficiency was supplemented by the picture with the best practice frontier. The paper also presents examples of the use of the DEA method in various fields of human activity. The literature review is the main research method used during the research. Research question was: how can the organization measure the organizational efficiency using nonparametric methods? (original abstract)
Rocznik
Strony
103--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bititci U., Garengo P., Dörfler V., Nudurupati S. (2012), Performance Measurement: Challenges for Tomorrow, "International Journal of Management Review", Vol. 14.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Re-search", Nr 2.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Sposoby klasyfikacji modeli DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 3.
 • Domagała A. (2007a), Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 3-4.
 • Domagała A. (2007b), Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jedno-stek decyzyjnych metodą Data Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 3-4.
 • Guzik B. (2009), Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy , nr 2.
 • Helta M. (2009), Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3.
 • Kao L.J., Lu Ch.J., Chiu Ch.Ch. (2011), Efficiency measurement using independent component analysis and data envelopment analysis, "Europe-an Journal of Operational Research", Nr 210.
 • Kosmaczewska J. (2011), Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 90.
 • Kozuń-Cieślak G. (2011), Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego, "Wiadomości Statystyczne", Nr 3 (598).
 • Kucharski A. (2011), Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Skrypt, Wydawnictwo Katedry Badań Operacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lehtinen J., Ahola T. (2010), Is performance measurement suitable for an extended enterprise?, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 30 Iss: 2.
 • Mielnik M., Szambelańczyk J. (2006), Ocena efektywności banków spół-dzielczych w Polsce w latach 1997-2003 (dla czterech celów działalności), "Bezpieczny Bank", Nr 1 (30).
 • Nazarko J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J. (2008), Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje", Nr 4.
 • Pasewicz W., Świtłyk M. (2010), Zastosowanie DEA do oceny efektywności technicznej działalności dydaktycznej uczelni publicznych w 2005 ro-ku, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 280 (59).
 • Rogowski G. (1999), Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.