PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 70 | nr 126 | 77--103
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystywania internetu oraz intranetu w procesie budżetowania operacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Possibilities of Using the Internet and Intranet in the Operational Budgeting Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budżetowanie operacyjne jest narzędziem stosowanym z powodzeniem od blisko stu lat. W ostatnim czasie nasiliła się jednak jego krytyka. Nieustanne, coraz mniej przewidywalne zmiany w otoczeniu, postępująca globalizacja oraz nasilająca się konkurencja sprawiają, że poszukiwane są nowe, coraz bardziej radykalne rozwiązania. Być może jednak wystarczy usprawnić funkcjonujący system sterowania przedsiębiorstwem, by uniknąć konieczności dokonywania drastycznych zmian polegających na odejściu od budżetowania. Pierwszym celem artykułu jest przedstawienie możliwości różnorodnego wykorzystania internetu oraz intranetu w procesie budżetowania operacyjnego. Cel drugi to udowodnienie za pomocą badań literaturowych oraz studium przypadku, że odpowiednie zastosowanie obu tych narzędzi może pozwolić na wyeliminowanie przynajmniej jednej z wad budżetowania operacyjnego. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe wady oraz zalety budżetowania operacyjnego, część druga dotyczy zastosowania Internetu oraz intranetu w procesie budżetowania, część trzecia to opis case study. (abstrakt oryginalny)
EN
Operational budgeting is a tool used successfully for nearly a hundred years. In recent times, however, one can observe escalating criticism of this tool. Constant, less predictable changes in the environment, increasing globalization and rising competition cause that new, more and more radical solutions are being sought. Perhaps it is sufficient to improve the functioning of enterprise control systems to avoid the need to make drastic changes, involving the disappearance of budgeting. The first objective of this paper is to present the diverse possibilities of using the internet and intranet in the operational budgeting process. The second aim is to prove by means of literature research and case study that the appropriate use of both these tools can help to eliminate at least one of the disadvantages of operational budgeting. The first part of the article presents main advantages and disadvantages of operational budgeting, the second part deals with the use of the internet and intranet in the budgeting process, and the third part is a description of the case study. (original abstract)
Rocznik
Tom
70
Numer
Strony
77--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hali, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Benicewicz-Miazga A. (2003), E-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.
 • CAM-I (1994), Advanced Budgeting Study Group Report for CAM-I, "Management Accounting" (UK), December.
 • Czakon W. (2011), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Covaleski M. A., Evans J.H., Luft J.L., Shields M.D. (2003), Budgeting research: three theoretical per-spectives and criteria for selective integration, "Journal of Management Accounting Research", vol. 15, s. 3-49.
 • Druty C. (1996), Rachunek kosztów. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 • Ebudgets.com (2000), Web-based budgeting tool, "Financial Executive", vol. 16, issue 5, s. 14.
 • Ekholm B.G., Wallin J. (2011), The impact of uncertainty and strategy on the perceived usefulness of fixedandflexible budgets, "Journal of Business Finance & Accounting", vol. 38, issue 1-2, s. 145-164.
 • Hope J., Fraser R. (2003a), Beyond Budgeting. How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston.
 • Hope J., Fraser R. (2003b), Who needs budgets?, "Harvard Business Review", February, s. 108-115.
 • Horngren Ch.T., Bhimani A., Foster G., Datar S.M. (1999), Management and Cost Accounting, Prentice Hali Europe, London.
 • Hornyak S. (2000), Budgeting made easy, [in:] J.M. Reeve (ed.), Readings and Issues in Cost Management, South Western College, s. 341-346.
 • Jackson S., Sawyers R. (2003), Managerial Accounting: A Focus on Decision Making, South-Western Thomson Learning, Mason, Ohio.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kaplan S.L. (2000), New software takes planning to the Web, "Financial Executive", vol. 16, issue 6, s. 22-28.
 • Nowak W. A. (2000), Budżetowanie - perspektywa systemowa, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Katedra Zarządzania Finansami, Kraków, s. 413-427.
 • Pawlak P. (2012a), Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące - różnice, podobieństwa i możliwość zintegrowanego zastosowania, [w:] P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 220-244.
 • Pawlak P. (2012b), Prognozowanie kroczące w kontekście koncepcji Beyond Budgeting, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 67 (123), SKwP, Warszawa, s. 75-93.
 • Reason T. (2000), Building better budgets, "CFO", vol. 16, issue 14, s. 91-98.
 • Reiff S.D. (2001), Speeding up planning & budgeting, "Financial Executive", vol. 17, issue 6, s. 44-46.
 • Sharma D.S. (2002), The differential effect on environmental dimensionality, size, and structure on budget system characteristics in hotels, "Management Accounting Research", vol. 13, issue l, s. 101-130.
 • Smith P.T., Goranson C.A., Astley M.F. (2003), Intranet budgeting, "Strategic Finance", vol. 84, issue 11,s.30-33.
 • Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (2001), Kierowanie, WE, Warszawa.
 • Szychta A. (2002), Rola budżetowania operacyjnego w "erze" informacji, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Rozwój gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku - wybrane zagadnienia, "Acta Universitatis Lodziensis", seria: "Folia Oeconomica", nr 159, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149-170.
 • Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Teluk T. (2004), IT w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Wielki J. (2000), Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reengineering procesu marketingowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław.
 • Bunce P., Fraser R., Hope J. (2004), Beyond Budgeting White Paper. The Principles of Beyond Budgeting, http://www.bbrt.org/bb-briefing/filesAVhite%20Paper-Nov04-02.pdf (dostęp: 8.03.2013).
 • BusinessDictionary.com (2012), Application Service Provider (ASP), http://www.businessdictionary.com/definition/application-service-provider-ASP.html (dostęp: 13.11.2012).
 • Centage (2012), http://centage.com (dostęp: 16.11.2012).
 • E-budgeting (2012), Using Web technology for the Budget Process, http://www.tlint.com/emea/drury_6e/student/realworldviews/realworldboxes/Real-15.pdf (dostęp: 6.11.2012).
 • Eureka, (2012), Uczelnie: ciągle coś przeszkadza. Firmy: chcemy na już, http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,72937,12583107,Uczelnie_ciagle_cos_przeszkadza_Firmy_chcemy_na.html (dostęp: 02.10.2012).
 • Eureca (2012), http://controlling-systems.pl (dostęp: 16.11.2012).
 • Focusweb (2012), Intranet, hrtp://www.focusweb.pVslownik/55-mtranet-definicja (dostęp: 11.12.2012).
 • Gazele Biznesu (2012), http://gazele.pl (dostęp: 1.10.2012).
 • Hoffman E., Kroll E. (1993), FYI on "What is the Internet", Network Working Group Request for Comments, gopher://dsl.internic.net/00/fyi/ryi20.txt.
 • Kamin J. (2008), Value of Web Based Budgeting, http://www.concessio.com/Symposium2008/ User%20Symposium%202008%20presentation JeffJCamin.pdf (dostęp: 5.11.2012).
 • Longview (2012), http://www.longview.com (dostęp: 16.11.2012).
 • Olson T. (2012a), SaaS-Based Budget Planning - Advantages over Traditional Modela, http://www.mybudgetfile.com/corporate/Portals/0/Whitepapers/MyBudgetFile_Whitepaper_SaSBudgetPlanning.pdf (dostęp: 14.11.2012).
 • Olson T. (2012b), Web-Based Budgeting - an Efficient Alternative to Spreadsheet Budgeting, http://www.mybudgetfile.corn/corporate/Portals/0/Whitepapers/MyBudgetFile_Whitepaper_WebBasedBudgetPlanning.pdf (dostęp: 12.11.2012).
 • Pcmag (2012), Definition of: OLAP, http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=OLAP&/>&i=48341,00.ASP (dostęp: 20.11.2012).
 • Revelwood (2012), http://www.revelwood.com (dostęp: 16.11.2012).
 • Softwarestudio (2012), SaaS - ASP, http://www.softwarestudio.com.pl/szukam/SaaS%20-%20ASP (dostęp: 13.12.2012).
 • TT (2012), http://www.tt.com.pl (dostęp: 28.09.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.