PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 5 | 18--25
Tytuł artykułu

Wieloetatowość pracowników a zarządzanie kapitałem ludzkim

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał intelektualny pracowników oraz ich motywacja do wykorzystywania posiadanej wiedzy, predyspozycji i umiejętności są powszechnie uznawane za ważne czynniki, determinujące przewagę konkurencyjną współczesnych organizacji. Powszechną akceptację zyskuje pogląd, że sukces organizacji jest w dużej mierze zależny m.in. od postaw, zachowań i predyspozycji pracowników - zdolności do szybkiego uczenia się, umiejętności adaptowania się do zmieniających się warunków otoczenia, zaangażowania w pracę, umiejętności współpracy w zespole, chęci dzielenia się wiedzą z innymi czy identyfikowania się z celami organizacji. Bez wątpienia są one funkcją i pochodną takich uwarunkowań, jak: poziom otrzymywanego wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, prestiż i satysfakcja z wykonywanej pracy, kultura organizacyjna, oraz szeregu innych istotnych aspektów związanych z funkcjonującym modelem zarządzania kapitałem ludzkim danej organizacji(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baron A., Armstrong M., Human Capital Management: achieving added value through people, Kogan Page Limited, Londyn 2007.
 • Hall A.W., The New Human Capital Strategy: Improving the value of your most important investment - year after year, AMACOM, Nowy Jork 2008.
 • Odden A., Strategic Management of Human Capital in Education: Improving instructional practice and student learning in schools, Routledge, Nowy Jork 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163 poz. 1349).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 19 poz. 145, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z z 1974 r. Nr 24 poz. 141, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. Nr 84 poz. 455).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U 1998 r. Nr 162 poz. 1118, ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 676).
 • Boni M. (red.), Raport: Młodzi 2011, 7 sierpnia 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011_alfa.pdf.
 • Wyjaśnienia i informacje dla pracowników PW łączących aktualnie zatrudnienie na etacie w PW i pobieranie emerytury, http://www.solidarnosc.pw.edu.pl/aktualnosci/2011/informacja%20o%20emeryturach.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.