PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 308 Quality of Life and Sustainable Development | 9--26
Tytuł artykułu

Quality of Life and Sustainable Development

Warianty tytułu
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Choć koncepcja jakości życia i badania nad nią zyskują coraz większą wagę w nauce, wciąż nie ma pełnej zgody co do samej definicji tego pojęcia. Najważniejsza linia podziału przebiega pomiędzy definicjami subiektywnymi i obiektywnymi. Subiektywne określenia jakości życia, choć dobrze współgrają z poczuciem zadowolenia z życia jednostek, nastręczają wielu trudności pomiarowych. Dzieje się tak głównie z powodu rozmaitych obciążeń poznawczych i afektywnych, jakimi obarczone są odpowiedzi respondentów pytanych o subiektywną jakość ich życia. Ponadto, nawet subiektywne odczucia mogą dotyczyć albo satysfakcji z życia jako całości, albo chwilowego zadowolenia, przy czym w badaniach nie jest łatwo oddzielić te różne aspekty. Z drugiej strony, obiektywne wskaźniki jakości życia są łatwiejsze do zmierzenia, jednakże wydawać się mogą arbitralne, jeśli nie mają uzasadnienia w postaci jakiegoś odniesienia do subiektywnego dobrostanu. Pomimo możliwych zastrzeżeń, to właśnie obiektywne wskaźniki są lepszą podstawą formułowania wytycznych politycznych i jako takie stały się częścią definicji zrównoważonego rozwoju. Jakość życia, obecnych i przyszłych pokoleń, jest zarówno punktem wyjścia określenia, w jaki sposób powinien dokonywać się rozwój, jak i celem takiego zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł jest krótkim przeglądem koncepcji związanych z subiektywnymi i obiektywnymi określeniami jakości życia, trudnościami z nimi związanymi oraz współzależnościami z koncepcją zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Although most of scientists engaged in quality of life researches agree in many aspects of the definition of the very subject of their discipline, there are also many controversies. The main parting line divides objective and subjective definitions of quality of life, which, however, by many researchers are treated as complementary. Subjective indicators of quality of life, although better complying with the sense of well-being of individuals, are often difficult to be measured, because of cognitive and affective biases of humans. Objective indicators, although less inconvenient in finding their values, may seem to be arbitrary ones and require justification, possibly by implying their interdependence with subjective sense of quality of life. On the other hand, objective indicators are strictly connected with the definition of sustainable development: quality of life is a substantial part of the definition of sustainable development, while sustainability of development seems to be necessary for high quality of human life. This paper is a short review of the main concepts concerning quality of life and its relationship with sustainability of development.(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Agyeman J., Bullard R.D., Evans B., 2003, Just Sustainabilities: Development in an Unequal World, The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Alesina A., Di Tella R., MacCulloch R., 2004, Inequality and happiness: Are Europeans and American different? Journal of Public Economics, vol. 88, pp. 2009-2042.
 • Allen H.M., Bender P.M., Gutek B.A., 1985, Probing theories of individual wellbeing: A comparison of quality-of-life models assessing neighbourhood satisfaction, Basic and Applied Social Psychology, vol. 6, pp. 181-203.
 • Andrews F.M. (Ed.), 1986, Research on the Quality of Life, University of Michigan Press, Ann Arbour.
 • Andrews F.M., Whitey S.B., 1976, Social Indicators of Well-being: America's Perception of Life Quality, Plenum, New York.
 • Barczak A., 2013, Quality of life - subjective and intersubjective approaches, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Bell S., Morse S., 2008, Sustainability Indicators: Measuring the Immeasurable? TJ International, Padstow.
 • Bogocz D., 2013, The poor, the deprived, the excluded - how to measure peoples' misfortunes, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Borthwick-Duffy S.A., 1992, Quality of life and quality of care in mental retardation, [in:] Rowitz L. (Ed.), Mental Retardation in the Year 2000, Springer-Verlag, Berlin.
 • Bradburn N.M., 1969, The Structure of Psychological Well-being, Aldine, Chicago.
 • Brickman P., Coates D., Janoff-Bulman R., 1978, Lottery winners and accident victims: Is happiness relative? Journal of Personality and Social Psychology, vol. 36, pp. 917-927.
 • Brundtland Commission, 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 • Cabeza-Gutes M., 1996, The concept of weak sustainability, Ecological economics, vol. 17, pp. 147-156.
 • Campbell A., 1981, The Sense of Wellbeing in America, McGraw Hill, New York.
 • Cantril H., 1965, The Pattern of Human Concerns, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.
 • Costa R.T., McCrae R.R., Zonderman A.B., 1987, Environmental and dispositional influences on wellbeing: Longitudinal follow-up of an American national sample, British Journal of Psychology, vol. 78, pp. 299-306.
 • Costanza R. et al., 2007, Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being, Ecological Economics, vol. 61, pp. 267-276.
 • Costanza R., 1991, Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia University Press, New York.
 • Cummins R.A., 2000, Objective and subjective quality of life: An interactive model, Social Indicators Research, vol. 52, pp. 55-72.
 • Cummins R.A., 1996, The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos, Social Indicators Research, vol. 38, pp. 303-328.
 • Czesak-Woytala K., 2013, Psychic welfare of Poles depending on their educational level in 2003-2011, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Daly H., Cobb J., 1989, For the Common Good, Beacon Press, Boston.
 • Daly H., 1991, Steady-state Economics, Island Press, Washington, DC.
 • Dasgupta P., 2000, Valutation and evaluation: Measuring the quality of life and evaluating policy, LSE STICERD Research Paper No. DEDPS22.
 • De Vogli R., Mistry R., Gnesotto R., Cornia G.A., 2005, Has the relation between income inequality and life expectancy disappeared? Evidence from Italy and top industrialised countries, Journal of Epidemiology & Community Health, vol. 59, pp. 158-162.
 • Di Tella R., MacCulloch R., Oswald A.J., 2003, The macroeconomics of happiness, Review of Economics and Statistics, vol. 85, pp. 809-827.
 • Diener E., 1984, Subjective well-being, Psychological Bulletin, vol. 95, pp. 542-575.
 • Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J, Griffin S., 1985, The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, vol. 49, pp. 71-75.
 • Diener E., Suh E., 1997, Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators, Social Indicators Research, vol. 40, pp. 189-216.
 • Doś A., 2013, Catastrophic risk financing models for sustainable development, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Dudek H., 2013, Equivalence scales for Poland - new evidence using complete demand systems approach, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Duncan O.D., 1975, Does money buy satisfaction? Social Indicators Research, vol. 2, pp. 267-274.
 • Dupuy H.J., 1978, The research edition of the general psychological well-being schedule [unpublished].
 • Dyer W.W., 2001, Pulling Your Own Strings, Quill, New York.
 • Easterlin R.A., 1995, Will raising the incomes of all increase the happiness of all? Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 27, pp. 35-47.
 • Easterlin R.A., Crimmins E.M., 1991, Private materialism, personal self-fulfilment, family life, and public interest, Public Opinion Quarterly, vol. 55, pp. 499-533.
 • Ebert U., Welsh H., 2004, Meaningful environmental indices: A social choice approach, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 47, pp. 270-283.
 • Edgerton R.B., 1990, Quality of life from a longitudinal research perspective, [in:] Schalock R.L. (Ed.), Quality of Life: Perspectives and Issues, American Association on Mental Retardation, Washington, DC.
 • Esty D.C., Levy M., Srebotnjak T., Sherbinin A., 2005, 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship, Yale Center for Environmental Law & Policy, New Haven, CT, http://www.yale.edu/esi.
 • European Communities, 2009, Beyond GDP. Measuring Progress, True Wealth, and the Well-being of Nations, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators.
 • Eurostat, 2011, Sustainable Development in the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF.
 • Felce D., Perry J., 1995, Quality of Life: Its definition and measurement, Research in Developmental Disabilities, vol. 16, pp. 51-74.
 • Flanagan J.C., 1978, A research approach to improving our quality of life, American Psychologist, vol. 33, pp. 138-147.
 • Flynn M., 1989, Independent living for adults with a mental handicap: A place of my own, Cassel, London.
 • Gilbert D., 2006, Stumbling on Happiness, Random House, New York.
 • Glatzer W., 2013, Worries and dissatisfaction. Structural challenges for future development, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. blok.
 • Gould S.J., 1996, The Mismeasure of Man, W.W. Norton & Company, London.
 • Gulyas J., 2013, Hopes and fears - components of subjective well-being, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. blok.
 • Gurin G., Veroff J., Feld S., 1960, Americans View Their Mental Health, Basic Books, New York.
 • Hak T., Moldan B., Dahl A. (Eds.), 2007, Sustainability indicators: A scientific assessment, SCOPE, vol. 67, Island Press, Washington, DC.
 • Harding S.D., 1982, Psychological well-being in Great Britain: An evaluation of the Bradburn Affect Balance Scale, Personality and Individual Differences, vol. 3, pp. 167-175.
 • Hartwick J.M., 1977, Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources, The American Economic Reviews, vol. 67, pp. 972-974.
 • Hektner J.M., Schmidt J.A., Csikszentmihalyi M. (Eds.), 2006, Experience Sampling Method: Measuring the Quality of Everyday Life, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Hopkins E., 2008, Inequality, happiness and relative concerns: What actually is their relationship? The Journal of Economic Inequality, vol. 6, pp. 351-372.
 • Hosseini H.M., Kaneko S., 2011, Dynamic sustainability assessment of countries at the macro level: A principal component analysis, Ecological Indicators, vol. 11, pp. 811-823.
 • Howarth R.B., Norgaard R.B., 1992, Environmental valuation under sustainable development, The American Economic Review, vol. 82, pp. 473-477.
 • Inglehart R., Rabier J.-R., 1986, Aspirations adapt to situations - but why are the Belgians so much happier than the French? [in:] Andrews F.M. (Ed.), Research on the Quality of Life, University of Michigan Press, Ann Arbour.
 • International Wellbeing Group, 2006, Personal Wellbeing Index, Australian Centre on Quality of Life, Deakin University, Melbourne, http://www.deakin.edu.au/research/acqol/instruments/wellbeing_ index.htm.
 • Kabat-Zinn J., 2005, Full Catastrophe Living: How to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness Meditation, Random House, New York.
 • Kahneman D., Deaton A., 2010, High income improves evaluation of life but not emotional wellbeing, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 107, pp. 16489-16493.
 • Kahneman D., Krueger A.B., 2006, Developments in the measurement of subjective well-being, The Journal of Economic Perspectives, vol. 20, pp. 3-24.
 • Kahneman D., Krueger A.B., Schkade D.A., Schwarz D., Stone A.A., 2004, A survey method for characterizing daily life experience: The day reconstruction method, Science, vol. 303, pp. 1776-1780.
 • Kahneman D., 2011, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 • King C., Gunton J., Freebairn D., Coutts J., Webb I., 2000, The sustainability indicator industry: Where to from here? A focus group study to explore the potential of farmer participation in the development of indicators, Australian Journal of Experimental Agriculture, vol. 40, pp. 631-642.
 • Larsen R.J., Diener E., Emmons R.A., 1985, An evaluation of subjective well-being measures, Social Indicators Research, vol. 17, pp. 1-17.
 • Larson R., Csikszentmihalyi M., 1983, The experience sampling method, New Directions for Methodology of Social and Behavioral Science, vol. 15, pp. 41-56.
 • Lawn P., 2000, Toward Sustainable Development: An Ecological Economics Approach, Lewis Publishers, Boca Raton.
 • Lazarus R., Lannier R., 1979, Stress related transactions between person and environment, [in:] Pervin L., Lewis M. (Eds.), Perspectives in International Psychology, Plenum, New York.
 • Lehman A.E., 1988, A quality of life interview for the chronically mentally ill, Evaluation and Program Planning, vol. 11, pp. 51-62.
 • Lucas R.E., 2005, Time does not heal all wounds: A longitudinal study of reaction and adaptation to divorce, Psychological Sciences, vol. 16, pp. 945-950.
 • Lynch J., Smith G.D., Hillemeier M., Shaw M., Raghunathan T., Kaplan G., 2001, Income inequality, the psychosocial environment, and health: Comparisons of wealthy nations, The Lancet, vol. 358, pp. 194-200.
 • Maddison A., 1991, Dynamic Forces in Capitalist Development, Oxford University Press, Oxford.
 • Maslow A.H., 1943, A theory of human motivation, Psychological Review, vol. 50, pp. 370-396.
 • Mazurek E., 2013, Measures of reranking of taxpayers in income distribution caused by the tax system, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. blok.
 • McKennell A., 1974, Surveying subjective welfare: Strategies and methodological considerations, [in:] Strumpel B. (Ed.), Subjective Elements of Well-being, OECD, Paris.
 • Naess A., 1973, The shallow and the deep, long‐range ecology movement, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, vol. 16, pp. 95-100.
 • Neumayer E., 1999, The ISEW: Not an index of sustainable economic welfare, Social Indicators Research, vol. 48, pp. 77-101.
 • Neumayer E., 2010, Weak versus strong sustainability: Exploring the limits of two opposing paradigms, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Osler M., Prescott E., Gronbaek M., Christensen U., Due P., Engholm G., 2002, Income inequality, individual income, and mortality in Danish adults: Analysis of pooled data from two cohort studies, British Medical Journal, vol. 324, pp. 13-16.
 • Ostasiewicz K., 2012, Ordering EU countries according to indicators of sustainable development, Statistika, vol. 49, pp. 30-51.
 • Palmore E., Kivett V., 1977, Change in life satisfaction: A longitudinal study of persons aged 46-70, Journal of Gerontology, vol. 32, pp. 311-316.
 • Panayotou T., 1993, Green Markets: The Economics of Sustainable Development, ICS Press, San Francisco.
 • Perek-Białas J., 2013, Quality of life in old age in the Central and Eastern European countries, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. blok.
 • Phillis Y.A., Grigoroudis E., Kouikoglou V.S., 2011, Sustainability ranking and improvement of countries, Ecological Economics, vol. 70, pp. 542-553.
 • Rainwater L., 1990, Poverty and equivalence as social constructions, Luxembourg Income Study Working Paper 551.
 • Redefining Progress, 1995, Gross production vs genuine progress. Excerpt from the Genuine Progress Indicator: Summary of data and methodology, Redefining Progress, San Francisco.
 • Riis J., Loewenstein G., Baron J., Jepson C., Fagerlin A., Ubel P.A., 2005, Ignorance of hedonic adaptation to hemo-dialysis: A study using ecological momentary assessment, Journal of Experimental Psychology: General, vol. 134, pp. 3-9.
 • Sanfey A.G., Rilling J.K., Aronson J.A., Nystrom L.E., Cohen J.D., 2006, The neural basis of economic decision-making in the ultimatum game, Science, vol. 300, pp. 1755-1758.
 • Schimmack U., Radhakrishnan P., Oishi S., Dzokoto V., Ahadi S., 2002, Culture, personality, and subjective well-being: Integrating process models of life satisfaction, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 82, pp. 582-593.
 • Schwarz N., Strack F., Mai H.-P., 1991, Assimilation and contrast effects in part-whole question sequences: A conversational logic analysis, Public Opinion Quarterly, vol. 55, pp. 3-23.
 • Śleszyński J., 2013, Synthetic sustainable development indicators: Past experience and guidelines, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. blok.
 • Smith G.D., Blane D., Bartley M., 1994, Explanations for socio-economic differentials in mortality, European Journal of Public Health, vol 4, pp. 131-144.
 • Solow R.M., 1974, Intergenerational equity and exhaustible resources, Review of Economic Studies, vol. 41, pp. 29-46.
 • Stone A.A., Shiffman S.S., DeVries M.W., 2003, Ecological, [in:] Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (Eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York.
 • Strack F., Martin L.L., Schwarz N., 1988, Priming and communication: Social determinants of information use in judgments of life satisfaction, European Journal of Social Psychology, vol. 18, pp. 429-442.
 • Tomaszewska-Lipiec R., 2013, Relations between work and life as a way to the sustainable development, [in:] Rusnak Z., Ostasiewicz K. (Eds.), Quality of Life and Sustainable Development, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 308, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Turner R.K. (Ed.), 1993, Sustainable Environmental Economics and Management: Principles and Practice, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ubel P.A., Loewenstein G., Schwarz N., Smith D., 2005, Misimagining the unimaginable: The disability paradox and healthcare decision making, Health Psychology, vol. 24, pp. S57-S62.
 • UN, 2012, Millennium development goals report 2012, http://www.un.org/en/development/desa/publications/mdg-report-2012.html.
 • Van de Kerk G., Manuel A., 2008, A comprehensive index for a sustainable society: The SSI - the Sustainable Society Index, Ecological Economics, vol. 66, pp. 228-242.
 • Victor P., 2008, Managing without Growth: Slower by Design, not Disaster, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Warr P., 1978, A study of psychological well-being, British Journal of Psychology, vol. 69, pp. 111-121.
 • Wilkinson R.G., Pickett K., 2010, The Spirit Level, Bloomsbury Press, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.