PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 125--136
Tytuł artykułu

Władza państwowa a kryzys finansów publicznych, czyli o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Warianty tytułu
The Power of the State and the Crisis of Public Finance, or, Every Cloud has a Silver Lining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą wykazania, że kryzys finansów publicznych - paradoksalnie - otwiera przed rządzącymi szereg nowych możliwości i nowych szans, które jeszcze bardziej zwiększą ich przewagę nad społeczeństwem i podniosą komfort rządzenia. Kryzys finansów publicznych okazuje się bowiem dobrym pretekstem do (1) dalszego wycofywania się państwa z szeregu zaciągniętych przez nie w przeszłości zobowiązań socjalnych, (2) wycofania się ze stałych zadań i "zarządzania przez projekty", (3) nadmiernej standaryzacji procedur działania instytucji państwowych skutkującej "usztywnieniem reguł" uniemożliwiającym z kolei elastyczne i innowacyjne reagowanie na stare i nowe wyzwania, (4) zdeprecjonowania wiedzy eksperckiej, (5) zakwestionowania prawa obywateli do oceniania i rozliczania władzy "na bieżąco" połączonego z dążeniem do uczynienia tytułem legitymizacyjnym "troski o bezpieczniejszą przyszłość" oraz (6) do ucieczki państwa w politykę uprawnianą w sposób akcyjny.
EN
The paper is an attempt to prove that - paradoxically - the crisis of public finances opens up a number of new possibilities and chances for the ruling class, which consequently increases the advantage of the government over the society and the comfort of ruling. The crisis of public finance turns out to be a good pretext to (i) further withdrawal by the state from its earlier social welfare commitments; (ii) abandoning the regular tasks and the 'management through projects' (iii) excess standardisation of the procedures according to which state institutions function, which leads to the emergence of 'fixed rules' that block the possibility of flexible and innovative reacting to old and new challenges; (iv) depreciation of 'expert' knowledge; (v) questioning of the right of citizens to evaluate and account, on day-to-day basis, the work of the governing bodies, combined with the legitimisation of the idea of a 'concern about safer future' and (vi) the escapism of the state manifesting itself by largely an 'action-based' policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007
 • Biernacka M., Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Scholar, Warszawa 2009
 • Drozdowski R., Polska - w połowie drogi między pierwszym a drugim skokiem modernizacyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 2
 • Drozdowski R., Spontaniczny demontażidei dobra wspólnego, w: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nasłączy, co nas dzieli? Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Zielona Góra 2007, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. ,,Ja'' i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001
 • Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999
 • Luczys P., Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Poznania, ,,Przegląd Zachodni'' 2010, nr 3
 • Mokrzycki E., Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii, ,,Kultura i Społeczeństwo'' 1991, nr 1
 • Senett R., Upadek człowieka publicznego, Muza, Warszawa 2009
 • Staniszkis J., Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002
 • Wnuk-Lipiński E., Świat między epoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004
 • Woźniak Z., Profilaktyka starzenia się i starości - mrzonka czy konieczność?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 1
 • Ziółkowski M., Jednostka i wspólnota. Jakie Razem Polaków na początku XXI wieku?, w: J. Szomburg (red.), Jaka wspólnotowość Polaków w XXI w.?, Instytut Badań nad GospodarkąRynkową, Gdańsk 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.