PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 308 Quality of Life and Sustainable Development | 69--82
Tytuł artykułu

Relations between Work and Life as a Way to the Sustainable Development

Warianty tytułu
Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problematykę relacji praca-życie pozazawodowe, a szczególnie równowagi między tymi dwoma obszarami aktywności człowieka, jako jednego z czynników osiągania wysokiej jakości życia. Zaprezentowane rozważania zostały osadzone w perspektywie tworzącego się społeczeństwa non-stop, które stanowi zagrożenie dla istnienia człowieka, a także samej biosfery. Równowaga pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym została wskazana jako ważny priorytet w osiąganiu celów europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, priorytet, który wymaga szczegółowej uwagi oraz podejmowania kompleksowych działań w celu wspierania prawidłowych relacji między tymi dwoma obszarami życia człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of work-life relations, especially with the balance between the two areas of human activity. The balance is one of the factors which ensure achieving high quality of life. The reflections presented in the paper concern non-stop society which may generate dangers both to human existence and the biosphere itself. The work-life balance has been proved to be a priority in achieving the goals of the European strategy for economic and employment growth. The growth requires special attention and taking complex actions which will build appropriate relations between the two areas of human life.(original abstract)
Twórcy
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Bańko M. (Ed.), 2005, Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bombol M., Dąbrowska A., 2003, Czas wolny. Konsument - rynek - marketing, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 • Borkowska S., 2004, Praca a życie pozazawodowe, [in:] Borkowska S. (Ed.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa, pp. 52-72.
 • Borkowska S., 2011, Ile pracy, ile życia poza nią?, [in:] Borkowska S. (Ed.), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
 • Borys T. (red)., 2003, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Bukowski Z., 2009, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Czajka S., 1979, Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (Eds.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, Preambuła, Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro, 3-14.06.1992.
 • Doktorowicz K., 2005, Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, 2010, Drugie europejskie badanie jakości życia. Rodzina i praca, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Fromm E., 2000, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Hull Z., 2011, Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [in:] Tyburski W. (Ed.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • International Living's Annual Quality of Life Index 2011, http://internationalliving.com/2010/12/ quality-of-life-2011.
 • Komisja Europejska, 2007, Promowanie solidarności między pokoleniami, KOM(2007) 244, Bruksela.
 • Kośmicki E., 2005, Koncepcja trwałego rozwoju jako możliwości przezwyciężenia doraźności, [in:] Poskrobko B., Kozłowski S. (Eds.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, t. 1: Studia nad zrównoważonym rozwojem, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 • Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Leźnicki M., 2011, Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji pozanaukowej, [in:] Tyburski W. (Ed.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 197-223.
 • Maslach Ch., Leiter M.P., 2011, Prawda w wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Środowiska, 1999, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, Warszawa.
 • Pawłowski A. (red.), 2003, Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, PAN, Lublin.
 • Piontek F. (Ed.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, vol. 1: Teoria, kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Piontek F., Piontek B., 2005, Kategoria kapitału w warunkach zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa wiedzy, [in:] Poskrobko B., Kozłowski S. (Eds.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, t. 1: Studia nad zrównoważonym rozwojem, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 • Podsiad A., 2000, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Poskrobko B., 2005, Cykliczność, trwałość i równoważenie rozwoju, [in:] Poskrobko B., Kozłowski S. (Eds.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, t. 1: Studia nad zrównoważonym rozwojem, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 • Reber A.S., Reber E.S., 2005, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, 2007, raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Global Compact, Warszawa.
 • Tyburski W. (Ed.), 2011, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • United Nations Environment Programme, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972, http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid= 97&articleid=1503.
 • United Nations, General Assembly, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992, http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm.
 • Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, 2012, Raport - streszczenie, maj, www. mg.gov.pl/files/upload/8383/Podsumowanie_PL_ost_pdf.pdf .
 • Wołońciej M., 2006, Cywilizacyjne przemiany koncepcji pracy: współczesna kultura pracy i jej odzwierciedlenie w przysłowiach, [in:] Rożnowski B., Biela A., Bańka A. (Eds.), Praca i organizacja w procesie zmian, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.