PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 161--172
Tytuł artykułu

"Kryzys finansów publicznych w Polsce" jako konstrukcja poznawcza : alokacyjna i stabilizacyjna funkcja finansów publicznych z perspektywy socjologii codzienności i teorii sieci

Autorzy
Warianty tytułu
'The Crisis of Public Finance in Poland' as a Cognitive Construction. The Allocation and Stabilisation Function of Public Finance in the Perspective of the Sociology of the Everyday Life and Network Theories
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą przyjrzenia się zjawisku kryzysu finansów publicznych w Polsce jako procesowi dekonstrukcji tradycyjnego modelu zobowiązań pomiędzy instytucjami państwowymi a obywatelami, którego miejsca - stopniowo - zajmuje model sieciowy. Dokonujące się w ten sposób przejście jest zarzewiem tytułowego "kryzysu" mającego charakter bardziej świadomościowy i refleksyjny, związany z końcem pewnej normatywnej wizji porządku symbolicznego, niż organizacyjno-administracyjny lub polityczny (precyzując: są to aspekty wtórne względem poznawczych konsekwencji dokonujących się przemian). Perspektywa socjologii codzienności, akcentująca nawykowe działania oraz formy upodmiatawania powszednich praktyk zbiorowych, stanowi ramę wyjaśniania zjawiska kryzysu w kategoriach rekonstruowania schematów poznawczych i przemian form świadomości społecznej. Punktem wyjścia zostają uczynione stabilizacyjna i alokacyjna funkcja finansów publicznych oraz stojące za nimi sposoby myślenia o rzeczywistości społecznej, których współczesna erozja nie pozostaje bez związku ze zmianami sposobów konceptualizowania sieciowych powiązań ekonomicznych i wizji ładu aksjo-normatywnego w doświadczeniu codziennym aktorów społecznych, którego niespójność (wyobrażeń o tych powiązaniach i ich rzeczywistego oddziaływania) prowadzi do stanu "kryzysowości", będącego bardziej formacją nastawień, oczekiwań i przekonań niż ustrukturyzowanych interesów, potrzeb czy też form ponadjednostkowych (np. stanów struktur instytucjonalnych). Pytanie o "kryzys" pozostaje dla autora pytaniem o kondycję wiedzową i wydolność poznawczą współczesnego everymana.
EN
The paper is an attempt to examine the phenomenon of the crisis of public finance in Poland treated as a process of a deconstruction of the traditional model of obligations between state institutions and citizens being gradually replaced by the network model. This transition is the mainspring of the above 'crisis' and is rather of conscious and reflective origin associated with the end of a certain normative view of a symbolic order than of organisational, administrative or political character (to be precise: these are secondary aspects with regard to cognitive consequences of developing transformations). The perspective of the sociology of the everyday life that focuses on habitual actions and forms of empowering ordinary collective practice is the framework for the explanation of the phenomenon of the crisis in the realm of the reconstruction of cognitive patterns and transitions of social awareness. With the starting point of the stabilisation and allocation function of the public finance and the specific ways of thinking about the social reality associated with them, as well as their contemporary erosion that is connected both with the changes in the strategies of conceptualisation of economic network and a view of the normative order in social actors' experiences in everyday life and the inconsistency of ideas it generates a 'crisis condition' that is more a compound of attitudes, expectations and beliefs than structured affairs, businesses, needs or institutional forms. Thus the question about 'crisis' equals the question about the knowledge and cognitive potential of the contemporary everyman.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--172
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008
 • Baker L.R., The Metaphysics of Everyday Life. An Essay in Practical Realism, New York 2007
 • Barron C., A Strong Distinction between Humans and Non-Humans is no Longer Required for Research Purposes: A Debate between Bruno Latour and Steve Fuller, ,,History of the Human Sciences'' 16, 2003, nr 2
 • Barthes R., Mitologie, Warszawa 2000
 • Bauman Z., Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Łódź 2007
 • Bauman Z., Konsumowanie życia, Kraków 2009
 • Bauman Z., Płynne życie, Kraków 2007
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002
 • Boltanski L., Chiapello E., The New Spirit of Capitalism, London 2007
 • Bowers J., Iwi K., The Discursive Construction of Society, ,,Discourse & Society'' 4, 1993, nr 3
 • Cackowski Z., Człowiek i świat człowieka: warstwy ,,ludzkiego ciała'', Lublin 2003
 • de Certeau M., Wynaleźć codzienność: sztuki działania, Kraków 2008
 • DeLanda M., A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, London-New York 2006
 • Feenberg A., Between Reason and Experience. Essays In Technology and Modernity, Cambridge 2010
 • Finch J.F., Economic Sociology as a Strange Other to Both Sociology and Economics, ,,History of the Human Sciences'' 20, 2007, nr 2
 • Fleischer M., Koncepty - element sterujące komunikacji, Wrocław 2008
 • Fleischer M., Polska symbolika kolektywna, Wrocław 2003
 • Foucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa 1998
 • Foucault M., Wiedza i władza, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Warszawa 2006
 • Gane N., When We Have Never Been Human, What Is to Be Done?: Interview with Donna Haraway, ,,Theory, Culture & Society'' 23, 2006, nr 7-8
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: ,,Ja'' i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000
 • Gross M., Hoffmann-Riem H., Ecological Restoration as a Real-world Experiment: Designing Robust Implementation Strategies in a Urban Environment, ,,Public Understanding of Science'' 14, 2005
 • Guille-Escuret G., Biology Reinvigorated: Life Society, Nature Culture, Evolution History, ,,Diogenes'' 45, 1997, nr 4
 • Hernes T., Understanding Organization as Process. Theory for a Tangled World, New York 2008
 • Kluger J., Simplexity. Why Simple Things Become Complex (and How Complex Things Can BeMade Simple), New York 2008
 • Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, New York 2009
 • Lash S., Capitalism and Metaphysics, ,,Theory, Culture and Society'' 24, 2007, nr 5
 • Lash S., Reflexivity as Non-Linearity, ,,Theory, Culture & Society'' 20, 2003, nr 2
 • Latour B., Lépina V.A.y, The Science of Passionate Interests: An Introduction to Gabriel Tarde's Economic Anthropology, Chicago 2009
 • Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni, Warszawa 2011
 • Latour B., Pragmatogonies: A Mythical Account of How Humans and Nonhumans Swap Properties, ,,American Behavioral Scientist'' 37, 1994
 • Latour B., Science in Action, Cambridge 1987
 • Leszczyński D., Struktura poznawcza i obraz świata. Zagadnienie podmiotowych warunków poznania we współczesnej filozofii, Wrocław 2010
 • Maffesoli M., Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982
 • Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, New York 2008
 • Mitcham C., Why Science, Technology, and Society Studies?, ,,Bulletin of Science, Technology & Society'' 19, 1999, nr 2
 • Mützel S., Networks as Culturally Constituted Processes: A Comparison of Relational Sociology and Actor-network Theory, ,,Current Sociology'' 57, 2009, nr 6
 • Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997
 • Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin 2004
 • Radkowska-Walkowicz M., Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008
 • Rostowski J., Koniec romantyzmu, czas na pozytywizm, ,,Polityka'', nr 34(2770) z 21 sierpnia 2010
 • Shlaes A., The Forgotten Man. A New History of Great Depression, New York 2007
 • Sorensen K.H., Levold N., Tacit Networks, Heterogeneous Engineers, and Embodied Technology, ,,Science, Technology & Human Values'' 17, 1992, nr 1
 • Steen J., Coopmans C., Whyte J., Structure and agency? Actor-network Theory and Strategic Organization, ,,Strategic Organization'' 4, 2006, nr 3
 • Tchalakov I., The Object and the Other in Holographic Research: Approaching Passivity and Responsibility of Human Actors, ,,Science, Technology & Human Values'' 29, 2004, nr 1
 • Urry J., Socjologia mobilności, Warszawa 2009
 • Vandenberghe F., Reconstructing Humants: A Humanist Critique of Actant-Network Theory, ,,Theory, Culture & Society'' 19, 2002, nr 5-6
 • Ward S.C., In the Shadow of the Deconstructed Metanarratives: Baudrillard, Latour and the End of Realist Epistemology, ,,History of The Human Sciences'' 7, 1994, nr 4
 • Wilson E.O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 2002
 • Winner L., Upon Opening the Black Box and Finding It Empty: Social Constructivism and the Philosophy of Technology, ,,Science, Technology & Human Values'' 18, 1993, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.