PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju | 201--211
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility Reporting by Food Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu wskazuje na konieczność budowania przejrzystych i korzystnych relacji z poszczególnymi grupami zainteresowanymi prowadzoną w jednostkach działalnością gospodarczą. Dlatego też istotnego znaczenia nabiera dialog i efektywna komunikacja z kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstw. Ze względu na to celem artykułu jest przedstawienie: przyczyn raportowania społecznej odpowiedzialności przez podmioty gospodarcze, kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności według normy ISO 26000 oraz sposobów i zakresu raportowania społecznej odpowiedzialności przez największe przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego funkcjonujące w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility requires companies to build transparent and beneficial relationships with various stakeholder groups which are directly interested in their activities. Thus, the dialogue and effective communication with key stakeholders are very important matters. Taking this into consideration, the paper aims to present the reasons of Corporate Social Responsibility reporting, core subjects of the social responsibility concept according to ISO 26000 and the methods and scope of social responsibility reporting by the largest food companies operating in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Blowfield M., Murray A., Corporate Resposibility. A Critical Introduction, Oxford University Press, USA, New York 2008.
 • Guthrie J., Abeysekera I., Content Analysis of Social, Environmental Reporting: What Is New?, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" Vol. 10(2), 2006, s. 114-125.
 • ISO 26000, PKN - Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 • KOM, 2011, 681, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF.
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, KPMG International Cooperative, http://www.kpmg.com/EU/en/Documents/KPMG_International_survey_Corporate_responsibility_ Survey_Reporting_2008.pdf.
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011, KPMG International Cooperative, http://www.kpmg.com/cn/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corporate- Responsibility-Reporting-O-201111.pdf.
 • Krippendorff K., Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
 • Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna Teksty" nr 7, 2007, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2007_7_es_teksty.pdf.
 • Malińska K., Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, 2005, http://www.srodowiskoazdrowie.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Malinska.pdf.
 • Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Raport opracowany przez MillwardBrown SMG/KRC oraz PwC, Warszawa 2011, http://www.parp.gov.pl/files/ 74/75/77/13079.pdf.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., Corporate Environmental and Social Disclosures in Poland, 2010, http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/eventos.ipleiria.pt/ContentPages/2488431205.pdf.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. T. I, s. 77-90, Sopot 2011.
 • Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SLG International Training Center, Warszawa, 2010.
 • Pięć Lat Raportowania Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/5_lat_ raportowania_odpowiedzialnego_biznesu_w_polsce_csrinfo_2012.pdf.
 • Rabiański R., Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki, opracowanie w ramach projektu "Społecznie odpowiedzialny biznes - transfer wiedzy w oparciu o sieć CIAM" finansowanego przez Fundację Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa oraz Uniwersytet Stavanger z Norwegii, 2011, http://www.ciam.fii.org.pl/wp-content/uploads/2011/01/Podrecznik-CSR.pdf.
 • Rok B., Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Wieciech L., Brzozowski A., Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Analiza wstępna, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, 2007, www.globalcompact.org.pl/pol/.../csr_w_polsce_wstepna_analiza.pdf.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 • Wimmer R.D., Dominick R.J., Mass Media Research. An Introduction. 8th Edition. Thomson Wadsworth, USA 2006.
 • Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.