PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (3) | 94--112
Tytuł artykułu

Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investing in Human Capital Development by Polish Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakteryzując kapitał ludzki podkreśla się, że jest on tym, co wytwarza się i dodaje do życia ludzkiego. Przejawia się on m.in. w umiejętnościach, wiedzy, zdolnościach, zdrowiu. Zasób ten może być większy lub mniejszy, można go kształtować i rozwijać poprzez inwestycje w człowieka, ale podlega on też deprecjacji. Rozważania w artykule koncentrują się na kwestiach związanych z inwestowaniem przez gospodarstwa domowe w kapitał swoich członków. To właśnie efektem działań podejmowanych przez gospodarstwo domowe związanych z potrzebami jego członków jest tworzenie kapitału ludzkiego zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Obszarami dokonywanych inwestycji, które uwzględniono w artykule, są edukacja, zdrowie i kultura. (abstrakt oryginalny)
EN
While characterising the human capital, there is emphasised that it is what is produced and added to the human being's life, is manifested, inter alia, in skills, knowledge, abilities, health. This resource may be bigger or smaller, it can be formed and developed through investment in the human being but it also is subject to depreciation. The deliberations in the article are focused on the issues connected with investing by households in their members' capital. The very effect of activities undertaken by the household connected with its members' needs is creation of human capital both in quantitative and qualitative terms. The areas of carried out investments taken into account in the article are education, health and culture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2004, r. III.
 • Becker G., Human Capital. A theoreticaland empirical analysis, with special reference to education, The University Chicago Press, Chicago 1975.
 • Becker G., Znaczenie kapitału ludzkiego, "Społeczeństwo" 7(1997), nr 1-2.
 • Bilans kapitału ludzkiego. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku, PAPR i Uniwersytet Jagielloński, 2012.
 • Broda-Wysocki P., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, "Polityka Społeczna" 2002, nr 2.
 • Czas wolny Polaków, Komunikat CBOS BS/133/2010, Warszawa, październik 2010.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993.
 • Drobny P., Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych, www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_3.pdf
 • Dziecko kosztuje 190 tysięcy złotych, http://www.polskieradio.pl/7/159/Artykul/ 485695,Dziecko-kosztuje-190-tysiecy-zlotych [24.11.2011].
 • Eurobarometer 76.2, Wyniki dla Polski: Zatrudnienie i polityka społeczna, Termin realizacji badania: 24.09-09.10. 2011 r., liczba wywiadów w Polsce - 1000, w UE-27 - 26 723, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_fact_pl_pl.pdf.
 • Eurostat: Life-long learning, http://epp.eurosstat.ec.europa.eu [06.06.2011].
 • Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego), Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl [23.09.2011].
 • Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. nauk. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Kultura w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Lipiński E., Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa 1971.
 • K. Makowski, Kapitał ludzki w dynamice, (w:) Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Nowy Sącz 2001.
 • Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Raport z badania, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, Warszawa 2011.
 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Opłaty za przedszkola wzrosły o 22%, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/ artykuly/633456,oplaty_za_przedszkola_beda_wyzsze_to_efekt_wyzszej_placy_ minimalnej.html [03.01.2012].
 • Opłaty za przedszkola będą wyższe. To efekt wyższej płacy minimalnej, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/633456,oplaty_za_przedszkola_ beda_wyzsze_to_efekt_wyzszej_placy_minimalnej.html [18.07.2012].
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 • Piekut-BrodzkaD.M., Kapitał ludzki i inwestycje w ludzkie istnienie oraz kapitał społeczny a praca socjalna, (w:) Kapitał społeczny, prac zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Polacy źle oceniają swój stan zdrowia, http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/ internet-internet,raport-polacy-zle-oceniaja-swoj-stan-zdrowia,11578,4,1,1.html [22.03.2012].
 • Rocznik Statystyczny RP 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Schultz S.T., Investing in Human Capital: the role of education and of research, The Free Press Collier-Macmillan, New York - London 1971.
 • Turystyka w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych, UNICEF, Innocenti Report Card 10, maj 2012.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl
 • Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2011/2012, Komunikat CBOS, BS/134/2011, Warszawa, październik 2011.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa, marzec 2012.
 • Wywiad z prof. I. Kotowską, http://www.ofeminin.pl/artykuly/prof-irena-kotowska- -wywiad-z-ofeminin-pl-d20107.html [22.08.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.