PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 143--158
Tytuł artykułu

Badanie procesowych, kulturowych i strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Study of Process, Cultural and Structural Determinants of Strategic Management in Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszym dynamicznym i zmiennym świecie zarządzanie organizacjami musi opierać się na zarządzaniu strategicznym. Aby zarządzanie strategiczne było skuteczne, czyli zapewniło osiągnięcie założonych celów, musi być realizowane zgodnie z pewnymi zasadami, które przekładają się na trzy grupy uwarunkowań skutecznego zarządzania strategicznego - uwarunkowania kulturowe, procesowe oraz strukturalne. Celem niniejszego artykułu było wykazanie, iż niemożliwe jest dziś skuteczne stosowanie zarządzania strategicznego w organizacji bez spełnienia przez nią pewnych warunków mieszczących się w obszarze zarówno kultury organizacyjnej, jak i zarządzania procesowego, czy budowy i funkcjonowania struktury organizacyjnej. W artykule przedstawiono macierz, zbudowaną w oparciu o wyodrębnione czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie strategiczne. Zaprezentowano kwestionariusz ankiety, z wykorzystaniem którego, możliwa jest bezpośrednia diagnoza organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's dynamic and changing world management of organizations must be based on strategic management. To be effective, strategic management, must be implemented in accordance with certain principles, which translates sharing into three groups of determinants of effective strategic management - cultural, process and structural. The aim of the article were presentation that it is impossible today, the effective application of strategic management in the organization, without the fulfilment of certain conditions within the sphere of both culture and process management, and construction and operation of the organization. The article presents a matrix built on the basis of separate factors for effective strategic management. Were presented a questionnaire with which it is possible to direct diagnosis of the organization. (original abstract)
Rocznik
Strony
143--158
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. G. (2009), Konkurencyjność operacyjna i strategiczna współczesnego przedsiębiorstwa organizacji procesowej, w: Podejście procesowe w organizacjach, Nowosielski S. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Aniszewska G. (red.) (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bitkowska A., Kolterman K. (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Drążek Z., Niemczynowicz B. (2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Falencikowski T. (red.) (2010), Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 7, Warszawa.
 • Gadomska K., Alberto Platonoff L., Sysko-Romańczuk S. (2005), Relacje między kulturą organizacyjną a strukturą w świetle badań szczecińskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzanie w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (1998), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Jokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarządzaniu - geneza i kierunki rozwoju koncepcji, w: Podejście procesowe w organizacjach, Nowosielski S. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kaleta A. (2009), Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, w: Podejście procesowe w organizacjach, Nowosielski S. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Knop L. (2000), Wpływ struktury organizacyjnej na strategie wybranych przedsiębiorstw hutniczych - prezentacja wyników badań, Szkoła Letnia Warszawa 2000, WSPiZ, Warszawa.
 • Kowalczyk J. (2009), Zasady procesowego zarządzania organizacją, "Problemy Jakości" nr 12.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.) (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Kuc B. R., Moczydłowska J. M. (2009), Zachowania organizacyjne, Di-fin, Warszawa.
 • Penc J. (2002), Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, w: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie prze-wagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Siemiński M. (2007), Kulturowe uwarunkowanie zarządzania, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" nr 11.
 • Siemiński M. (2008), Specyfika kultury organizacyjnej w instytucjach usług publicznych na tle kultury przedsiębiorstw produkcyjnych, "Współczesne Zarządzanie" nr 4.
 • Słowiński B. (2008), Podstawy sprawnego działania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6.
 • Szczepańska K. (2010), Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości" nr 6.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.