PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 209--229
Tytuł artykułu

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools of Active Company Liquidity Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Płynność finansowa najogólniej jest określana jako zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań. Ta zdolność gwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie mogło zaciągać nowe zobowiązania w przyszłości, a w konsekwencji otrzymywać nowe aktywa wykorzystywane w działalności gospodarczej. Konieczne jest również, aby przedsiębiorstwo uzyskiwało środki umożliwiające spłatę zaciągniętych już zobowiązań. W pracy została zwrócona uwaga na zagadnienie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Przybliżono i zdefiniowano samo pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstw, jak również pokazano nowoczesne narzędzia finansowe umożliwiające skuteczne i aktywne zarządzanie płynnością. Każda firma, aby funkcjonować na rynku, musi prowadzić sprzedaż. Wcześniej jednak musi kupić surowce, materiały, towary itp. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie poziom bieżącego regulowania zobowiązań jest niski, towarzyszy temu przeświadczenie zarządu o wysokiej cenie, jaką jest gotów zaoferować za dodatkowe finansowanie. W odmiennej sytuacji są podmioty posiadające wysoki poziom płynności finansowej - dla zarządów tych firm płynność finansowa ma relatywnie niższą wartość. Utrzymanie płynności finansowej jest warunkiem koniecznym dla zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Istnieje wiele instrumentów zarządzania płynnością finansową, a ich różnorodność sprawia, że każdy podmiot znajduje odpowiednią do swoich potrzeb i specyfiki działalności usługę w zakresie zarządzania płynnością. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial liquidity, in the most general terms, is defined as the ability of a company to settle its liabilities. This ability guarantees that the company will be able to incur new liabilities in the future and, consequently, receive new assets used in a business activity. It is also essential for the company to obtain the resources which make it possible to repay the already incurred liabilities. The dissertation raises the issue of managing financial liquidity of the company. It outlines and defines the concept of financial liquidity of the company and, additionally, presents modern financial tools enabling effective and active liquidity management. Due to its length, the dissertation is mainly of a theoretical nature and it definitely lacks empirical research confirming its main arguments. Each company, in order to operate on the market, has to sell. To do it, however, it needs to buy materials, goods, etc. If a given company settles its liabilities at a low level, the management board perceives the price it has to pay for additional financing as high. The entities of a high level of financial liquidity are in a different situation - their management boards believe that financial liquidity is of a relatively lower value. Maintaining financial liquidity is prerequisite for business continuity. Managing financial liquidity of companies depend on numerous factors. There are many tools of financial liquidity management and their variety makes it possible for every entity to find a service adjusted to its needs and the nature of its activity. (original abstract)
Rocznik
Strony
209--229
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Brigham E., Houston J. (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Cicirko T. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2010), Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością, Kreczmańska-Gigol K. (red.), Faktoring w Polsce 2010, Warszawa.
 • Dulian A. (2005), Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, "Bank i Kredyt", Warszawa.
 • Folga J., Pawłowska B. (2005), Zarządzanie kredytem kupieckim, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", Warszawa.
 • Gigol K. (2001), Bank a leasing, Twigger, Warszawa.
 • Głuchowski J. (2001), Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Grzywacz J. (2005), Faktoring, Difin, Warszawa.
 • Jonasz E. (2008), Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Warszawa.
 • Kaczmarek T.T. (2007), Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Korenik D. (2007), Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, CeDeWu, Warszawa.
 • Kornacki J. (2008), Faktoring jako metoda zarządzania należnościami, "Biuletyn Rachunkowości", 9.12.2008.
 • Kosińska J., Cicirko T. (2010), Pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kozłowski J. (2003), Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz.
 • Kreczmańska - Gigol K. (2006), Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska - Gigol K. (2007), Faktoring w teorii i praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Kreczmańska - Gigol K. (2010), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2009), W czasie kryzysu gospodarczego znaczenie faktoringu powinno poważnie wzrosnąć, "Gazeta Prawna", 19.06.2009.
 • Krzemińska D. (2009), Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Kurowski W. (2005), Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Kusak A., Kowalczyk J. (2006), Płynność finansowa: analiza i sterowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazurek J. (2007), Sekurytyzacja wierzytelności, CFO, Warszawa.
 • Nahotko S. (2003), Zarządzaniem przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, AJG Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Olzacka B., Połczyńska-Gościniak A. (1998), Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk.
 • Panfil M. (2005), Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Di-fin, Warszawa.
 • Pielasa M. (2008), Sekurytyzacja aktywów niebankowych, Difin, Warszawa.
 • Polski Związek Faktorów, http://www.faktoring.pl, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Ross S., Westerfield R., Jordan B. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sasin W. (2001), Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydaw. "InerFart", Łódź.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 • Słownik finansów i bankowości (2008).
 • Szczepaniak J. (1992), Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Ekorno, Łódź.
 • Śnieżek E. (1997), Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.
 • Waszkiewicz A. (2004), Papierowe bogactwo sekurytyzacji, Bank i Kredyt, Warszawa.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wiśniewski A. (2008), Kto może inwestować w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, "Gazeta Prawna", Warszawa.
 • Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, SGH, Warszawa.
 • Zawal-Kubiak H. (2004), Cash pooling skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy", Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.