PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 241--253
Tytuł artykułu

Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce - przegląd wyników badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internationalization Process of E-Commerce Enterprises - Review of Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Literatura dostarcza wielu opracowań dotyczących prowadzenia przedsiębiorstw e-commerce oraz charakterystyki e-konsumenta, niewiele jest jednak publikacji omawiających proces internacjonalizacji e-przedsiębiorstw. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań związanych z procesem umiędzynarodowienia e-firm a także sylwetką e-konsumenta w kontekście międzynarodowego handlu w sieci. Krytyczna analiza literatury pozwoliła na opisanie wpływu nowych technologii komunikacji na ewolucję e-handlu - jego form oraz przyczynienia się do zmian w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw. Następnie przytoczone zostały wyniki badań nad czynnikami wpływającymi na proces internacjonalizacji firm e-commerce, z których wynika m.in. silna pozytywna korelacja między wielkością posiadanych aktywów niematerialnych i prawnych, kooperacją oraz liczbą zachowań konkurencyjnych a szybkością umiędzynarodowienia e-firmy. Omówione zostały ponadto ograniczenia w szybkości przebiegu internacjonalizacji wynikające z każdego z czterech modeli e-biznesu (modelu globalnego e-biznesu, wielonarodowego e-biznesu, międzynarodowej replikacji e-biznesu oraz narodowych clicks' n' bricks'). Niektóre z przedstawionych badań miały na celu sprawdzenie, w jaki model internacjonalizacji wpisują się procesy zachodzące przy umiędzynarodawianiu firm e-commerce. Dostrzegane są zarówno cechy modeli etapowych, jak również niekonwencjonalnych. Brak jednoznacznej odpowiedzi skłania do podjęcia kolejnych badań, uwzględniających m.in. model biznesu przedsiębiorstwa, formę zaangażowania na rynku zagranicznym oraz stopień digitalizacji produktu. Ostatnim aspektem omówionym w artykule jest charakterystyka e-konsumenta na międzynarodowym e-rynku. Przytoczone zostały wyniki badań uwzględniające różnice językowe, kulturowe i religijne oraz ich wpływ na zachowania zakupowe e-klientów w sieci. Niewielka ilość opracowań polskich autorów w poruszonym temacie skłania do podjęcia szczegółowych badań procesu internacjonalizacji e-przedsiębiorstw, jego szybkości i czynników wpływających na jego przebieg. (abstrakt oryginalny)
EN
Literature provides many studies in reference to managing e-commerce enterprises and e-consumer characteristics, nevertheless publications describing internationalization process of e-commerce firms are scarce. This paper aims to present the research results connected to internationalization process of e-firms and e-consument profile in the international context as well. The evaluative analysis of literature enabled to describe the influence of new communication technologies on e-commerce evolution - its forms and contribution to changes in the international supply chain management. Next the author mentioned research results concerning factors influencing internationalization process of e-commerce firms. Results show strong positive correlation among the number of possessed intangible assets, cooperation, the number of competitive actions and the speed of internationalization process. The limitations of speed in the process have been also discussed in the aspect of every four e-business models (global e-business, multinational e-business, international replication of e-business and national clicks'n'bricks models). Some of the presented researches aimed investigation which model of internationalization fits the best internationalization process of e-commerce enterprises. Results show features of conventional and accelerated models as well. The lack of straightforward answer inclines undertaking further research, concerning such factors as business model of a company, the form of the international commitment of a firm and the degree of digitisation of the product. The last aspect raised in this paper is the e-client characteristic in international e-market. The results mentioned here concerned the language, cultural and religious differences and their influence on e-consumer behavior. The limited number of Polish publications in a discussed area induce to conduct detailed research into the internationalization process of e-commerce enterprises, its speed and factors influencing it. (original abstract)
Rocznik
Strony
241--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abbad M., Abbad R., Saleh M. (2011), Limitations of e-commerce in developing countries: Jordan case, "Education, Business and Society: Con-temporary Middle Eastern Issues", Vol. 4, No. 4.
 • Berthon P., Pitt L., Cyr D., Campbell C. (2007), E-readiness and trust: macro and micro dualities for e-commerce in a global environment, "International Marketing Review", Vol. 25, No. 6.
 • Cyr D., Larios H. (2003), Managing e-loyalty through experience design: results of four nation study, www.eloyalty.ca/connections.html, dostęp dnia 28.12.2012.
 • Czinkota M.R., Ursic M.L. (1987), A refutation on psychic distance effect on export development, "Developments in Marketing Science", Vol. X.
 • Daekwan K. (2003), The internationalization of US Internet portals: does it fit the process model of internationalization?, "Marketing Intelligence and Planning", 21/1.
 • Dąbrowska A., Radziukiewicz M., Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A. (2011), Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Dong J., Salvendy G. (1999), Designing menus for the Chinese population: horizontal or vertical?, "Behaviour and Information Technology", 18.
 • El-Said G.R., Galal-Edeen G.H. (2009), The role of culture in e-commerce use for Egyptian consumers, "Business Process Management Journal", Vol. 15, No. 1.
 • Forsgren M., Hagström P. (2007), Ignorant and impatient internationalization? The Uppsala model and internationalization patterns for Internet-related firms, "Critical perspectives on international business", Vol. 3, No. 3.
 • Foscht T., Swoboda B., Morschett D. (2006), Electronic commerce-based internationalisation of small, niche-oriented retailing companies. The case of Blue Tomato and the Snowboard industry, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 34, No. 7.
 • Grant R.M., Bakhru A. (2004), The limitations of internationalisation in e-commerce, "European Business Journal", Vol. 16, No. 3.
 • Hasan H., Ditsa G. (1999), The impact of culture on the adoption of it: an interpretive study, "Journal of Global Information Management", Vol. 7, No. 1.
 • Henari T.F., Mahboob R. (2008), E-commerce in Bahrain: the non-technical limitations, "Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues", Vol. 1, No. 3.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument - typologia, zachowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Kolny B., Kucia M., Stolecka A. (2011), Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Kotha S., Rindova V.P., Rothaermel F.T. (2001), Factors in the Internationalization of U.S. Internet Firms, "Journal of International Business Studies", 32, 4 (Fourth Quarter 2001).
 • Kshetri N.B. (2001), Determinants of the locus of global e-commerce, "Electronic Markets", 11.
 • Murillo L. (2001), Supply chain management and the international dissemination of e-commerce, "Industrial Management & Data Systems", 101/7.
 • Raport Internet Standard: e-Commerce 2012 (2012), International Data Group Poland SA.
 • Siala H., O'keefe R.M., Hone K.S. (2004), The impact of religious affiliation on trust in the context of electronic commerce, "Interacting with computers", 16.
 • Simon S. (2001), The impact of culture and gender on web sites: an empirical study, "ACM SIGMIS Database", Vol. 32, No. 1.
 • Shoib G., Jones M. (2003), Focusing on the invisible: the representation of IS in Egypt, "Information Technology & People", Vol. 16, No. 4.
 • Singh T., Jayashankar J., Singh J. (2001), E-commerce in the USA and Europe - is Europe ready to compete?, "Business Horizons", Vol. 44, No. 2.
 • Steinfield C., Klein S. (1999), Local vs. global issues in electronic commerce, "Electronic Markets", 9.
 • Wymbs C. (2000), How e-commerce is transforming and internationalizing service industries, "Journal of Services Marketing", Vol. 14, No. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.