PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju | 231--240
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność EBC i FED w obliczu wyzwań XXI wieku

Autorzy
Warianty tytułu
Social Responsibility of ECB and FED in the Face of Challenges of the XXI Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główne banki centralne - Europejski Bank Centralny oraz System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych - w obliczu globalnego kryzysu początku XXI wieku, oprócz obniżenia stóp procentowych do bezprecedensowo niskich poziomów, były zmuszone podjąć niekonwencjonalne kroki. Poprzez zwiększanie podaży i dostępności pieniądza na rynku zaangażowały się w działania antyrecesyjne, odkładając stabilizowanie cen na później. Jednak skutki wycofania się z polityki ultraniskich stóp procentowych mogą okazać się bardzo poważne, a obywatele wielu krajów świata mogą ponieść długoterminowe konsekwencje w wymiarze społecznym. W pracy podjęto próbę oceny odpowiedzialności społecznej EBC i FED w kontekście wystąpienia kryzysu, walki z nim, a przede wszystkim skutków potencjalnej strategii wyjścia(abstrakt oryginalny)
EN
Leading central banks - the European Central Bank and the Federal Reserve System of the United States - in the face of the global crisis of the XXI century, aside from lowering interest rates to unprecedented levels, were forced to take unconventional measures. By increasing the supply and availability of money in the market they have committed to anti- recessional actions, putting aside stabilization of prices. However, the consequences of the withdrawal of ultra-low interest rate policy can be very serious, and citizens of many countries may suffer long-term consequences in the social dimension. This paper attempts to assess the social responsibility of the ECB and the FED, in the context of the crisis, the fight against it, and above all, the impact of potential exit strategies.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bini Smaghi L., Conventional and unconventional monetary policy, Keynote lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva, 28 April 2009, www.bis.org/ review/r090429e.pdf (14.04.2013).
  • Borio C., Disyatat P., Unconventional monetary policies: an appraisal, BIS Working Papers No. 292, Basel 2009, www.bis.org/publ/work292.pdf (14.04.2013).
  • Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna: historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001.
  • Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Europejski System Banków Centralnych, Frankfurt nad Menem 2008, www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_pl.pdf (14.04.2013).
  • Feldstein M., The crisis: a tale of two monetary policies, "The Financial Times", 8.08.2008.
  • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 22.03.2006.
  • Łasak P., Banki pod nadzorem, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 42.
  • Paluszak G., Spór o stabilność cen w euro obszarze, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
  • Scheller H.K., Europejski Bank Centralny. Historia, rola i funkcje, Wydawnictwo Europejskiego Banku Centralnego, Frankfurt 2006.
  • Wood H., William McChesney Martin, Jr.: A Reevaluation, Federal Reserve 2006, www.rich.frb.org/ publications/research/region_focus/2006/winter/pdf/federal_reserve.pdf (14.04.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.