PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (2) | 13--23
Tytuł artykułu

Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumption as a GDP Growth Factor in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PKB w rachunkach narodowych jest sumarycznym ujęciem spożycia (indywidualnego oraz zbiorowego) i akumulacji brutto. Zaburzenia na światowych rynkach finansowych zapoczątkowane w połowie 2008 r., globalna recesja i kryzys zadłużeniowy państw strefy euro doprowadziły do znacznego osłabienia aktywności gospodarki światowej, co nie pozostało bez wpływu na gospodarkę polską. Relatywnie wysokie tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego w Polsce, pomimo spowolnienia gospodarczego, osłabiło działanie niekorzystnych czynników związanych z kryzysem gospodarczym i przełożyło się na dodatnie, wyższe od średnich w Unii Europejskiej, wskaźniki dynamiki PKB. Silny popyt wewnętrzny i konsumpcja prywatna są mocnymi stronami polskiej gospodarki, przyczyniającymi się do zachowania wzrostu gospodarczego, nawet w obliczu niekorzystnych warunków na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
GDP in the national accounts is a summary expression of consumption (individual and collective) and gross accumulation. Turbulences in the global financial markets originated in the mid-2008, the global recession and debt crisis of the Eurozone countries have led to a significant weakening of activity of the global economy what has also its effect or the Polish economy. The relatively high rate of growth of consumer demand in Poland, despite the economic downturn, has weakened action of unfavourable factors connected with the economic crisis and has been translated into positive, higher than the average in the European Union, indicators of the GDP dynamics. The strong internal demand and private consumption are strengths of the Polish economy facilitating retention of the economic growth, even in the face of unfavourable conditions in the international markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Beksiak J., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Global Economic Prospects Report. Uncertainties and Vulnerabilities, World Bank, January 2012.
 • Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, red. nauk. przekładu A. Wojtyna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Interim Forecast, European Commission, February 2012.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Problemy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 2004.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2006-2010, "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa, styczeń 2012.
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. Zasady metodologiczne, "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje", GUS, Warszawa, październik 2010.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2006-2009, "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa, sierpień 2011.
 • Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, praca zbiorowa pod red. M. Plicha, GUS, Warszawa, maj 2008.
 • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa budżetowa na rok 2012. Uzasadnienie, tom. I, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2011 r.
 • World Economic Outlook, IMF, September 2011.
 • Zienkowski L., Co to jest PKB?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.