PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 279--291
Tytuł artykułu

Bariery realizacji szkoleń współfinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers in Realization of Personal Training Cofinanced by HC NCS in Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz szybciej zmieniające się warunki gospodarcze stawiają przed przedsiębiorstwami szereg wyzwań. W szczególnie trudnej sytuacji są firmy sektora MSP, które posiadają ograniczone zasoby finansowe i nieliczną załogę. Od poziomu kompetencji i jakości pracy tych niewielu osób zależy, czy firma poradzi sobie z warunkami rynkowymi, zdobędzie i utrzyma klientów oraz zyska przewagę konkurencyjną nad często większymi i stabilniejszymi przedstawicielami konkurencji. Niewielki odsetek firm sektora MSP wykorzystuje możliwości szkolenia swoich pracowników, pomimo możliwości uzyskania zwrotu kosztów. Polscy przedsiębiorcy przejawiają małe zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji personelu. Jako najczęstsze przyczyny niekorzystania ze szkoleń refundowanych podaje się, że firmy nie prowadzą zakładowych funduszy szkoleniowych. Barierę stanowi również konieczność wyłączenia pracownika z wykonywania obowiązków na czas szkolenia i to, że w przypadku szkoleń długotrwałych, jeśli pracodawca chce otrzymać dotację na szkolenie, musi na okres szkolenia przyjąć bezrobotnego wydelegowanego z urzędu pracy. Liczne bariery pojawiają się na drodze do uzyskania dofinansowania z urzędu ze względu na zawiłość procedur i oddalony w czasie zwrot kosztów szkolenia. Niektóre przedsiębiorstwa za utrudnienie w pozyskaniu środków unijnych podają konieczność ujawnienia poufnych informacji o firmie. Pojawiają się także wątpliwości związane ze skutecznością tradycyjnych szkoleń, polegających na przekazie wiedzy. Wychodząc naprzeciw ostatniemu z wymienionych problemów, HRP Group wprowadzają na rynek innowacyjne metody szkoleniowe oparte na e-learningu i technikach wywołujących trwalszą zmianę w zachowaniu pracowników. Modyfikacja metod szkoleniowych może przyczynić się do wzrostu zainteresowania szkoleniami u przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
EN
Ever faster changing economic conditions put on enterprises a number of challenges. In the particularly difficult situation are companies of the SME sector that have limited financial resources and a sparse crew. The level of competence and quality of work of these few people is important to the company to cope with market conditions, get and keep customers and achieve a competitive advantage over bigger and more stable competitors. A small percentage of SMEs trains their employees, despite the possibility of a refund. Polish entrepreneurs show little interest in raising the qualifications of the staff. The most common reason for not refunding the training is that companies do not conduct onsite training funds. The barrier is also necessity to exclude the employee from performing the duties during the training. In case of long-term training, if the employer wants to receive a grant for training, he must hire the unemployed one, who had been delegated by the labor office. There are many barriers in the way of obtaining funding from the office due to the complexity of the procedures and time to wait for covering the costs. Some of the enterprisers say that for them it is a difficulty that they need to disclosure confidential information about the company to get EU funds. There are also doubts about the effectiveness of traditional training, involving only the transfer of knowledge. In order to meet the last of these problems, HRP Group launch to market innovative teaching methods, based on e-learning and techniques that cause more permanent changes in the behavior of workers. Modification of training methods can lead to increase interest in business training. (original abstract)
Rocznik
Strony
279--291
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Boydell T., Leary M. (2001), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Kossowska M., Sołtysińska I.(2006), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Kowalewska A. (2009), Firmy Rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
  • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (2012), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 - 2011, PARP, Warszawa.
  • Znajmiecka - Sikora M., Kędzierska B. (2011), Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, SATORIdruk, Łódź.
  • PARP (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.
  • www.mpips.gov.pl, dostęp dnia 15.03.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.