PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 339--358
Tytuł artykułu

Jakość w teorii i praktyce zarządzania organizacjami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality in the Theory and Practice of Organisation Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia rozwój jakości od czasów antycznych do dnia dzisiejszego. Podano przykłady definiowania pojęcia jakość w różnych okresach (zainteresowania jakością) i naukach, ze szczególnym uwzględnieniem definicji stosowanych w teorii organizacji i zarządzania. Opisano proces ewoluowania myśli o jakości od wczesnych interpretacji pojęcia jakość po rozumienie złożonych koncepcji zarządzania jakością. Zwrócono szczególną uwagę na dynamiczny rozwój zainteresowania jakością w naukach o zarządzaniu w II połowie XX wieku, identyfikując jednocześnie źródła wzmożonego wysiłku badaczy i praktyków zarządzania ukierunkowanego na lepsze poznanie mechanizmów oddziaływania jakości na procesy organizacyjne. W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty jakości w kontekście ich aktualnego znaczenia i wpływu na zarządzanie i funkcjonowanie dzisiejszych organizacji. Zwrócono uwagę na fakt występowania wśród badaczy pewnych różnic stanowisk dotyczących postrzegania roli i znaczenia jakości dla praktyki organizacyjnej. Wykazano, że nauka o zarządzaniu postrzega jakość jako element budowania przewagi konkurencyjnej, a zarządzanie jakością jako składnik filozofii zarządzania organizacjami. Zwrócono uwagę na występowanie barier we wdrażaniu koncepcji zarządzania jakością w praktyce organizacyjnej. W artykule prezentowane są argumenty za dalszym prowadzeniem badań i rozwijaniem wiedzy o jakości celem jej pełniejszego zastosowania w praktyce organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the development of quality since ancient times up to nowadays. Examples of defining the concept of quality in different periods of time and in sciences has been provided, giving particular attention to definitions applied in the theory of organisation and management. It has been described how thinking about quality developed with time, from early interpretations to understanding complex concepts and quality management systems. In the paper particular attention has been given to dynamic development of interest in quality in management sciences in the second half of the 20th century, and the sources of increased efforts of researchers and practicing managers to better understand the mechanisms of quality affecting organisational processes have been identified. In the article selected aspects of quality in the context of their present meaning and influence on management and functioning of contemporary organisations have been presented. The existence of discrepancies between the standpoints of researchers on the role and significance of quality for organisational practice has been indicated. Nevertheless, it has been shown, that in the management science quality is perceived as an element of building permanent competitive advantage and quality management is seen as an indispensable component of organisation management philosophy. Attention has been paid to the presence of barriers to implementing the quality management concept in organisational practice. Paper presents arguments for continuing research and developing knowledge on quality in order to be able to apply it in organisational practice in a more comprehensive way. (original abstract)
Rocznik
Strony
339--358
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dynamic Consulting
Bibliografia
 • Bauer J., Falshaw R., Oakland J.S. (2005), Implementing Business Excellence, "Total Quality Management" Vol. 16, June, No. 4.
 • Bielawa A. (2007), Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Potocki A. (red.), Difin, Warszawa.
 • Bugdol M. (2005), Mity w zarządzaniu jakością, "Problemy Jakości" nr 8.
 • Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa.
 • Cholewicka-Goździk K. (2008), Istota zarządzania jakością, "Problemy Jakości" nr 6.
 • Ćwiklicki M. (2007), Przyczyny zmian w metodach zarządzania, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Potocki A. (red.), Difin, Warszawa.
 • Dołhasz M., Fudaliński, J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 • Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006), Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, WN US, Szczecin.
 • Glinka B., Kostera M. (2012), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Hamrol A., Mantura W. (2011), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Hauptmann K. (2005), ISO na papierze, http://www.pca.gov.pl/?page=m_rzeczpos1105 , dostęp dnia 29.12.2012.
 • Hernas A., Gajda L. (2004), Systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kafel P., Sikora T. (2011), Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w: Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Kanji G.K., Kristensen K.K., Dahlgaard J.J. (1992), Total quality management as a strategic variable, Total Quality Management, Vol.3/1.
 • Karaszewski R. (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Kehoe D.F. (1996), The Fundamentals of Quality Management, Chapman & Hall, London.
 • Kingen R., Wilkerson P. (2011), The Seven Deadly Sins of Strategic Change, Global Business and Organizational Excellence, Willey Periodicals, Inc., January/February.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście (2002), Skawińska E. (red.), PWN, Warszawa-Poznań.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia, Placet, Warszawa.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 • Nohria N., Joyce W., Roberson B. (2003), What Really Works, Harvard Business Review. July, Vol. 81, Issue 7.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006 (2006), System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 • Łunarski J. (2008), Zarządzanie jakością, WN-T, Warszawa.
 • Oakland J. S., Tanner S. J. (2008), The relationship between Business Excellence and Performance - An empirical study using Kanji's Leadership Excellence Model, Total Quality Management & Business Excellence. July/August, Vol. 19, Issue 7/8.
 • Rigby, D. (2001), Management Tools and Techniques: A SURVEY, "California Management Review", Vol. 43, Issue 2.
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Skrzypek.pdf, dostęp dnia 29.12.2012.
 • Sopińska A. (2003), Zmiany strategii konkurowania jako element dostosowania się polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej, w: Rutka R. (red.), Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem, Zeszyty Naukowe UG Organizacja i Zarządzanie nr 17, Gdańsk.
 • Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 • Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wawak S. (2011), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice.
 • Wawak S. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B. (2010), Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.