PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (2) | 61--70
Tytuł artykułu

Ochrona konsumentów na rynku żywności - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Protection in the Market for Foods - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono prezentacji wybranych aspektów ochrony konsumentów na rynku żywności. Pokazano w nim, że dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów na rynku żywności, w kontekście zmieniających się regulacji prawnych i pojawiania się nowych zagrożeń na tym rynku, nie wystarczy wyłącznie edukacja konsumentów, ważna jest również ustawiczna edukacja wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, w tym zarówno konsumentów, jak i producentów oraz dystrybutorów żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with presentation of the selected aspects of consumer protection in the market for foods. To ensure a high level of consumer protection in the market for foods, in the context of ever changing legal regulations and emergence of new threats in this market for foods, it is not sufficient exclusively consumer education, but important is also a continuous education of all the participants on the food chain, both consumers and producers and distributors of foods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Banasiński C., Prawo ochrony konsumentów, (w:) Banasiński C. (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_budzety_ gospodarstw_domowych_w_2010.pdf
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., Ochrona konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź 1994.
 • Jawłowska A., Ruch konsumentów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., http://www.prezydent.pl/ prawo/konstytucja-rp/wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela/
 • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenie dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. DzU z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. DzU z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.