PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 35--45
Tytuł artykułu

Rachunkowość małych przedsiębiorstw - diagnoza i propozycje modyfikacji prawa bilansowego

Warianty tytułu
Accounting of Small Enterprises - Diagnosis and Proposals for Modification of Accounting Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat modyfikacji polskiego prawa bilansowego, ukierunkowanej na małe przedsiębiorstwa. Propozycja autorów odnosi się do podmiotów uprawionych do sporządzania sprawozdań finansowych w formie uproszczonej. Polega ona na integracji rozwiązań wynikających z prawa podatkowego i prawa bilansowego oraz na uproszczeniu części narracyjnej sprawozdawczości finansowej. Proponowane rozwiązania mogą zostać ujęte w istniejącym prawie bilansowym albo w odrębnej ustawie adresowanej do małych podmiotów prowadzących rachunkowość.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a voice in the discussion about modifications of Polish accounting law, aimed at small enterprises. The proposal of the authors refers to qualifying entities to prepare financial statements in a simplified form. It involves the integration of solutions resulting from the tax and accounting law and the simplification of the narrative part of financial reporting. The proposed solutions can be incorporated into existing accounting law or in separate act addressed to small entities conducting accounting.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gos W., Hońko S., 2011, Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych WIG 20, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 60 (116), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Rublewski M., 2008, Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 47 (103), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Hońko S., Mućko P., 2012, Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora "Handel detaliczny", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 255, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Karmańska A., 2013, Małe i średnie zawsze ważne. Wywiad M. Szczepańskiej, Rachunkowość 5.
 • Pielaszek M., 2008 Pożądane kierunki zmian w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych SKwP w latach 2004-2006, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 47 (103), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011, Raport "Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw". Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej / Zarządzanie przedsiębiorstwem, www.parp.gov.pl (31.05.2013).
 • Zawadzki A., 2011, Rachunkowość sektora MSP a konieczność nowych regulacji - inspiracja do badań empirycznych, [w:] B. Gierusz, P. Lech (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. II, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.