PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 71 | nr 127 | 99--123
Tytuł artykułu

Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie

Warianty tytułu
Trends and Research Methods in the Science of Accounting in Poland and Worldwide
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość jest postrzegana zarówno jako dziedzina praktyczna o długoletniej tradycji, jak i dyscyplina naukowa, mimo że pojawiały się głosy podważające akademicki charakter tej dziedziny (Demski, 2007; Fellingham, 2007). Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nurty badawcze i metody badawcze stosowane w rachunkowości są adekwatne dla nauk społecznych. Kolejnym celem artykułu jest weryfikacja, w jakim stopniu badania prowadzone w Polsce w obszarze rachunkowości są zgodne z nurtami światowymi w tej dyscyplinie naukowej. Do realizacji tych celów została wykorzystana deskryptywna analiza porównawcza głównych nurtów badawczych i zastosowanych metod badawczych w rachunkowości na podstawie studiów literaturowych. Studia literaturowe obejmowały publikacje zakwalifikowane na kongres EAA oraz artykuły opublikowane w krajowych pracach zbiorowych i czasopiśmie ZTR w latach 2010-2012. Przedstawiona analiza wskazuje, że w polskiej literaturze przedmiotu znacząco większą część zajmują opracowania związane z wyceną i regulacjami prawnymi w rachunkowości oraz z "czystą teorią", na przykład teorią bilansową. Z kolei wśród metod badawczych w krajowych opracowaniach z zakresu rachunkowości przeważają między innymi metody: deskryptywna, oparta na analizie literatury, ankietowa i analizy przypadków, zaś w Europie - badania empiryczne oparte na danych wtórnych z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego. Mimo pewnego zróżnicowania w stosowanych metodach badawczych, w krajowych i zagranicznych opracowaniach naukowych można zauważyć pozytywny trend, który wskazuje na zwiększone zainteresowanie polskich naukowców stosowaniem bardziej złożonej metodologii badawczej. Ponadto analiza prac autorów dowiodła, że w rachunkowości, podobnie jak w innych naukach społecznych, występuje duży pluralizm nurtów i metod badawczych, charakterystyczny dla nauk społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Accounting is seen as both a practical activity with a long tradition, as well as a scientific discipline, despite the fact that there were voices among scientists (Demski, 2007; Fellingham, 2007) that challenge the academic naturę of this subject. The article attempts to answer the ąuestion to what extent the trends and research methods used in accounting arę adeąuate for the social sciences. Another objective of this article is to verify to what extent research in the flied of accounting carried out in Poland is consistent with global trends in this discipline. To achieve these goals a descriptive comparative analysis of major trends in accounting research and the methods used was conducted, based on literaturę studies. The literaturę studies included publications ąualified for the EAA congress and articles published in national col-lective works and in ZTR joumal for the period 2010-2012. Analysis conducted by the authors indicates that Polish accounting literaturę focuses on the valuation and regulations in accounting and on "pure theory", e.g. balance sheet theories. Accounting research in Poland is still dominated by the descriptive method based on literaturę analysis, the surveys method and case studies method, while in Europe more common is empirical research based on secondary data using methods of statistical hypothesis testing. Despite some differences in the research methods in Polish and European publications on accounting a positive trend can be observed, which shows an increased interest among Polish scientists to use morę complex research methodology. In addition, the authors' analysis revealed that the in accounting, as in other social sciences, there exists pluralism of trends and research methods, which is a characteristic feature of social sciences.(original abstract)
Rocznik
Tom
71
Numer
Strony
99--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45(101), SkwP, Warszawa.
 • Demski J.S. (2007), Is accounting cm academic discipline?, "Accounting Horizons", vol. 21, no. 2.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (l 12), SkwP, Warszawa.
 • Dziawgo D., red., (2012), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • European Accounting Association (2010), Programme and Collected Abstracts, Faculty Business Administration, Istanbul.
 • European Accounting Association (2011), Programme and Collected Abstracts, Doctoral Colloquium Siena, Rome.
 • European Accounting Association (2012), Programme and Collected Abstracts, Faculty of Economics, University of Ljubljana, Ljubljana.
 • Fellingham J. (2007), Is accounting an academic discipline?, "Horizons", vol. 21, no. 2.
 • Gierusz J., Martyniuk T., Gierusz B., Lech P. (2011), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, 1.1 i II, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Glautier M.W.E., Underdown B. (1991), Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing.
 • Hndriksen E.A., Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ifrah G. (1990), Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 • Micherda B., red., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, t. l i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nachmias Ch.F., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk, Poznań.
 • Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ryan B., Scapens R. W., Theobald M. (1992), Research Methods and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press.
 • Staubus G. J. (2004), Two views on accounting measurement, "Abacus", vol. 40, no. 3.
 • Scrimnger-Christian, Musvoto S.W. (2011), Rethinking the use ofcasual theories in social sciences: a focus on accounting andfinance, "International Business & Economics Research Journal", vol. 10, no. 10.
 • Smith M. (2003), Research Methods in Accounting, Sagę, London.
 • Sojak S., red., (2012), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sojak S., red., (2012), Rachunkowość. Wybrane problemy naukowo-badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (l 12), SkwP, Warszawa.
 • Vollmer H. (2009), Management accounting as a nonnal social science, ""Accounting, Organization and Society", vol. 34.
 • Wickramashinge D., Alawattage C. (2007)., Management Accounting Change: Appwaches and Perspectives, Routledge, London.
 • Williamson M. (2000), Science and Social Science: An Introduction, Routledge, London.
 • "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (2010), t. 54-59, SkwP, Warszawa.
 • "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (2011), t. 60-64, SkwP, Warszawa.
 • "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (2012), t. 65-69, SkwP, Warszawa.
 • Metodologia (2013), www.pwn.pl (dostęp 28.02.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277433

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.