PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 26--37
Tytuł artykułu

Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumption in the Innovative Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy współczesną innowacyjną gospodarką i konsumpcją. Myśl przewodnia, wokół której koncentrują się rozważania, zawarta jest w sformułowaniu: innowacyjna gospodarka sprzyja rozwojowi konsumpcji, w tym innowacyjnej, która staje się siłą napędową dalszych innowacji. Prowadzona analiza pokazuje, na tle rozwoju polskiej gospodarki, szybki rozwój konsumpcji i jej nowe role. Jednocześnie ilustruje wzajemne zależności pomiędzy rozwojem gospodarki innowacyjnej i konsumpcji, wskazując uwarunkowania rozwoju obu tych zjawisk oraz korzyści i niepożądane zjawiska. Artykuł stanowi podstawę do podjęcia empirycznej weryfikacji głównego wątku rozważań teoretycznych z tego zakresu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has the nature of theoretical deliberations on the mutual relations and interrelations between the contemporary innovative economy and consumption. The key note, around which there are focused deliberations, is in the formulation: the innovative economy contributes to development of consumption, inclusive of that innovative, which becomes a driving force for further innovations. The carried out analysis shows, against the background of Polish economy, a quick growth of consumption and its new roles. At the same time, it illustrates mutual correlations between the innovative economy development and consumption, pointing out to the determinants of development of these both phenomena, advantages and unfavourable phenomena. The article is a basis for undertaking an empirical verification of the main thread of theoretical deliberations in this area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Barber B.R, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i psuje obywateli, Muza SA, Warszawa 2008.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 • Bogle J.C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu, życia, PTE, Warszawa 2009.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Fromm E., Mieć czy być? Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
 • Galor O, Moav O., From physical to human capital accumulation: inequality and the process of development, "Review of Economic Studies", Vol. 71, No. 249.
 • Innowacyjna Polska w Europie. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. naukowa U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
 • Jabłoński Ł., Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 1-2.
 • Kapuściński R., Lapidarium V, Znak, Warszawa 2002.
 • Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. naukowa M. Janoś- Kresło, B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 • Lizurej A., Czy życie w erze postmodernizmu wymusza postawy i zachowania konsumpcyjne? Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, SGH, Warszawa 2009.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A contribution to the economic growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 7, No.2.
 • Mathews G., Supermarket kultury, PIW, Warszawa 2005.
 • Mączyńska E., Dychotomia wiedzy i mądrości, (w:) Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52), kwiecień 2011.
 • Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego, redakcja naukowa J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska- Kapuścińska, CedeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Michalunio Cz., SJ, Dicta: Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • OECD, Eurostat 2005.
 • Płowiec U., Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, (w:) Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa 2010.
 • Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa 1999.
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa 2009.
 • Stiglitz J., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE,Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.