PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 47--57
Tytuł artykułu

Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postmodernist Consumption Culture in Shaping Demand and Contemporary Consumer's Lifestyles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wartości i cechy postmodernistycznej kultury konsumpcyjnej, które wpływają na kształtowanie zachowań konsumenckich i stylów życia w dobie ponowoczesności. Przedstawiono generalne typy konsumentów oraz wskazano na proces przekształcania tradycyjnych wspólnot we wspólnoty postmodernistyczne, które zaspokajają zmieniające się potrzeby przynależności plemiennej. Wzrasta zatem rola kultury konsumpcji, która wpływa na obraz życia codziennego konsumentów. Jej wpływ ujawnia się w każdym jej obszarze, nadając zachowaniom konsumenckim specyficzny obraz i charakter. Zmniejszają się różnice między kulturą wyższą przeznaczoną dotychczas dla elit a kulturą masową, gdyż dzięki mechanizmom popularyzacji coraz szersze kręgi społeczeństwa mają możliwość korzystania z jej dorobku. Rosnący popyt na znaki handlowe i symbole jest motorem zmian w ofercie handlowej w każdym segmencie rynku konsumpcyjnego. W końcowej części artykułu wskazano na przejawy ucieczki od konsumpcjonizmu, które są zapowiedzią potrzeby zmian w postawach i zachowaniach konsumenckich wobec zagrożeń we współczesnym świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presents values and features of the postmodernist consumption culture, which affect shaping consumer's behaviour and lifestyles in the epoch of postmodernity. She presents general types of consumers and points out to the process of transformation of traditional communities into postmodernist communities that meet changing needs of tribal affiliation. Therefore, there is growing the role of culture of consumption that affects the mode of consumers' everyday life. Its impact reveals itself in its every area, giving the consumer's behaviour a specific picture and nature. There are decreasing differences between the higher culture, previously assigned to elites, and the mass culture, as owing to the mechanisms of popularisation broader and broader circles of the society are able to use its achievements. The growing demand for trademarks and symbols is a motor for changes in the trade offer in each segment of the consumer market. In the final part of the article, the author points out to the symptoms of escape from consumerism, which are a presage of the need for changes in consumers' attitudes and behaviour in the face of threats in the contemporary world. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Badot O., Cova B., Neo-Marketing, 10 ans après:pour une theorie critique de la consommation et du marketing réenchantés, "Revue Française du Marketing" 2003, nr 195-5/5.
 • Cybulska A., Skutki życia w niedoczasie. Trendy konsumenckie, "Marketing w praktyce" 2008, nr 8.
 • Fukujama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Featherstone M., Koncepcje kultury konsumenckiej, (w:) Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, PWN, Warszawa 2001.
 • Lash S., Sociology of Postmodernizm, Routledge, London 1990, s. 41, za: W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Pawlicka A., Minta M., Sadowska M., Polska kuchenna rewolucja. Cała Polska gotuje, "Wprost" nr 28, z 17 lipca 2011.
 • Staniszewski M., Konsumenci z trzeciej fali, "Marketing w praktyce" 2009, nr 2.
 • Theobald S., Koniec zakupów, "The Times", 6 .05. 2007.
 • van Dijk J., The Network Society, New York 1999.
 • Wątroba W., Homo postmillenicus, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.