PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 359--370
Tytuł artykułu

Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Autonomous Groups as a Modern Form of Business Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz bardziej dynamiczne otoczenie zmusza organizacje do coraz szybszego reagowania na pojawiające się w nim szanse i zagrożenia. Odpowiednio szybka reakcja jest możliwa jedynie w przypadku posiadania elastycznego zarządzania organizacją, a także odpowiednio wykwalifikowanego personelu pracowniczego, który takie sytuacje dostrzeże i w porę na nie zareaguje. Posiadanie odpowiedniej kadry pracowniczej jest w dzisiejszych czasach kluczem do odniesienia sukcesu. Jednak samo posiadanie wykwalifikowanej kadry to nie wszystko, ponieważ organizacja musi jeszcze w pełni korzystać z jego potencjału, a także odpowiednio zmotywować do pracy. Część osób uważa, że te kwestie można rozwiązać poprzez partycypację pracowniczą. Jednak sama partycypacja odnosi się w wielu przypadkach jedynie do wysłuchania głosu załogi bez realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Partycypacja jest także procesem powolnym i trwa zbyt długo. Należy zatem szukać szybkiej i elastycznej formy organizacji pracy, w której pracownicy będą mieli realny wpływ na funkcjonowanie organizacji a jednocześnie zostanie zachowane zwierzchnictwo kierownictwa. Taką formą zarządzania organizacją pracy mogą być autonomiczne zespoły pracownicze. Dzięki ich specyfice można zachować realizację celów przedsiębiorstwa oraz zapewnić komfortowe i atrakcyjne warunki pracy dla pracowników. Badania przeprowadzone na skandynawskich przedsiębiorstwach pokazały, że autonomiczne grupy pracownicze przekładają się na wzrost wydajności pracy, poprawę bezpieczeństwa stanowisk robotniczych, zmniejszają absencję i fluktuację pracowników, natomiast sami pracownicy odczuwają wyraźną poprawę warunków pracy, wzrost poczucia komfortu i bezpieczeństwa, a także wzrost płac. Jak zatem widać, autonomiczne grupy pracownicze są formą pracy, która przynosi wymierne korzyści każdej ze stron. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasingly dynamic environment forces organizations to more quickly respond to emerging opportunities and its risks. Accordingly quick reaction is possible only if company have a flexible management of the organization as well as suitably qualified staff members who perceive the situations and does not respond in time for. Having adequate staff is today the key to success. However, the mere possession of qualified staff that is not all, because the organization must still make full use of its potential as well as to motivate to work. Some people think that these issues can be resolved through employee participation. But the same applies to participation in many cases only to hear the voice of the crew with no real impact on the functioning of the company employees. Participation is also slow and takes too long. It is therefore necessary to look for a rapid and flexible forms of work organization in which employees will have a real influence on the functioning of the organization and at the same time the management will be retained sovereignty. This form of management of the organization of work can be autonomous groups of workers. Because of their specificity can keep business objectives and provide a comfortable and attractive working conditions for employees. Studies showed that the autonomous groups translate into an increase in productivity, an improvement job security of workers, reduce absenteeism and turnover of staff and the employees themselves feel a marked improvement in working conditions, an increased sense of comfort and security as well as an increase in wages. (original abstract)
Rocznik
Strony
359--370
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ahistrom P.(1977), American auto Workers on the swedish shop floor, Scandinavian review.
 • Andreatta A.J. (1974), Job Enrichment through Autonomous Groups, Personnel Practice Bulletin.
 • Błaszczyk B.(1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 • Danecki W.(1998), Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn.
 • Kozłowski R.(2005) Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), Lewandowski J. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Lindestad H. Krist A.(1975), The Volkswagen Report, Sztokholm.
 • Mitchek M.(1975), New Forms of Work Organization, Work study and Management Services.
 • Norstedt J.P., Aguren S.(1973), The Saab-Scania Report. Experiment with Modified rork organizations and work forms. Final Report, Sztokcholm.
 • Noven A.E., Norstedt J.P.(1975), The orrefors report, Sztokholm
 • Romanowicz. M.(2002), Autonomiczne grupy pracownicze - definicja pojęcia i studium przypadku, www.motivo.pl.
 • Rudolf S.(1982), Demokracja w przemyśle. Grupy autonomiczne Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Thorsrud E.(1977), From ship deck to shop floor Autonomous work group experiments Scandinavian review.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.