PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 46--57
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość MŚP w zakresie odroczonego podatku dochodowego - propozycje zmian

Warianty tytułu
Deferred Income Tax in the Reporting of SMEs - Proposals for Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono jednemu z trudniejszych obszarów sprawozdawczości, jakim jest podatek odroczony. Autorka przedstawia propozycje zmian w polskich regulacjach prawa bilansowego, które mają ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom podjęcie decyzji o alokacji podatku dochodowego. Podstawowymi metodami wykorzystanymi w pracy była krytyczna analiza aktów prawnych, literatury i badań empirycznych oraz metoda dedukcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the deferred income tax - one of the most difficult areas of financial reporting. The author presents proposals for changes in Polish accounting law regulations to help small and medium-sized enterprises decide on the allocation of income tax. The main methods used in the study was a critical analysis of legislation, literature and empirical studies. The deduction metod was also used.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów, Dz.U. UE, L. 81/3.
 • Gierusz B., 2001, Odroczony podatek dochodowy, Gazeta Prawna, nr 167, s. 17
 • Gierusz B., 2005, Metody alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 113-114.
 • Gierusz K., 2009, Ewolucja koncepcji odroczonego podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii, Accountica, nr 9, www.gierusz.com.pl (15.05.2013).
 • Guenther D.A., Sansing R.C., 2004, The valuation relevance of reversing deferred tax liabilities, The Accounting Review, vol. 79, s. 437-451
 • IFRS Foudation, 2011, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 "Podatek dochodowy", Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Oficjalne dokumenty wydane wg stanu na dzień 01 stycznia 2011 r., część A i B, London.
 • Jaruga A., Jaruga-Baranowska M., 2001, Dostosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do możliwości i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowość, nr 10, s. 4.
 • Kamieniecka M., 2008, Wycena, ujmowani i prezentacja odroczonego podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 155-182
 • Kamieniecka M., 2009, Odroczony podatek dochodowy w międzynarodowych i krajowych uregulowaniach rachunkowości - podobieństwa i różnice, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 5 (107), SKwP.. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy", Dz.Urz. MF z 28 lipca 2010 r., nr 7, poz. 31.
 • Olchowicz I., 2006, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Śnieżek A., Walińska E., 2002, Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru systemu rachunkowości - aspekt memoriałowy i kasowy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 8(64), SKwP.
 • Tidbury R., 2003, Taxing problem, Utility Week, vol. 20, s. 25.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawy o rachunkowości z sierpnia 2004 r., Dz.U. nr 214, poz. 2153.
 • Walińka E., Wójcikowska U., Wójcikowski R., 2003, Wartość bilansowa, podatki odroczone, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 15(71), SKwP.
 • Walińska E., Skarzyński P., 2000, Odroczony podatek dochodowy. Rozwiązania ustawowe a praktyka gospodarcza, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 11(23), s. 7.
 • Zeng T., 2003, The valuation of loss carry forwards, Canadian Journal of Administrative Sciences, vol. 20, s. 166-175.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.