PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 411--427
Tytuł artykułu

Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Contemporary Impact of State Policy on the Development of Tourism-Related Businesses (Especially with Regard to Changes Resulting in Economic Crisis, Increasing Globalization and International Regulations)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie podejścia do problematyki współczesnych zmian w zakresie oddziaływania polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką. Praca stara się wyjaśnić, czym jest państwowa polityka turystyczna i jakie są jej główne założenia w odniesieniu do dalszego rozwoju przedsiębiorczości w turystyce, w warunkach zmian wynikłych z kryzysu gospodarczego, rosnącej globalizacji i aktualnych regulacji prawnych międzynarodowych organizacji turystycznych (szczególnie Światowa Organizacja Turystyki). Analiza próbuje określić pojęcie, cele i instrumenty oraz powiązania, możliwości i funkcje polityki turystycznej państwa. Opracowanie skupia się na zagadnieniach wpływu kryzysu gospodarczego i globalizacji na politykę państwa odnoszącej się do turystyki. Analiza stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunku zmian polityki turystycznej państwa i wy-kazać potrzebę przyjęcia nowego punktu widzenia turystyki, nie w oparciu o udział polityki makroekonomicznej rządu, ale w oparciu o przyjęcie koncepcji regionalnej zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aims of this paper is to systematize the approaches to the problems of contemporary changes in the impact of state policy on the development of tourism-related businesses. This analysis tries to explain what the state tourism policy is and what are the main objectives for the further development of entrepreneurship in tourism resulting changes in the conditions of economic crisis, increasing globalization and the current international regulations of tourism organizations (especially UNWTO). The paper attempts to determine the concept, objectives and instruments, relationships, capabilities and functions of the state tourism policy. The paper tries to explain the relevant processes of influence of the economic crisis and the impact of globalization on the tourist state policy as well the new opportunities for tourism development. The analysis is looking for the answer for questions referring to the direction of changes in state tourism policy and demonstrate the need for a new perspective on tourism based not on the part of government's macroeconomic policies, but on the acceptance of the concept of regional sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Strony
411--427
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, "Albis", Kraków.
 • Beaumont N., Dredge D. (2010), Local tourism governance: A comprasion of three network approaches, "Journal of Sustainable Tourism", nr 18, s. 7-18.
 • Bednarczyk M. (red.) (2010), Przedsiębiorstwo turystyczne. Zasady i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Bednarczyk M. (red.) (2011), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, CeDeWu, Warszawa.
 • Beirman D. (2008), Restoring tourism destination in crisis A strategic marketing approach, Allen & Unwin., Sydney.
 • Blake A., Sincelair M. T. (2003), Tourism crisis management US response to September 11, "Annals of Tourism Reserch", nr 30, s. 813-837.
 • Borzyszkowski J. (2005), Polityka turystyczna państwa, WU Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Brown D., Dillard J., Marshall R. S. (2006), Triple Bottom Line: A business metaphor for social construct, Portland State University, US.
 • Developments and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector (2012), International Labour Office Geneva, www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/@ed.../wcms_166938.pdf, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Drążkiewicz J. (2007), Turystyka na szczeblu samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej", nr 5.
 • Dredge D., Jenkins J. (2007), Tourism Planning and Policy, Wiley.
 • Duffy R. (2008), Neoliberalising Nature: Global Networks and Ecotourism Development in Madagaskar, " Journal of Sustainable Tourism", nr 3, s. 327-344.
 • Dwyer L. M, Forsyth P., Papatheodorou A. (2011), Economics of Tourism, 1, Goodfellow Publishers Limited.
 • Edgell D. L., Allen M. D., Smith G., Swanson, J. R. (2008), Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow, Butterworth- Heinemann, Oxford.
 • Elliot J. (1997), Tourism. Politics and Public Sector Management, Routledge, London.
 • Hall C. M. (2010), Politics and Tourism - interdependency and implications in understanding change, http://www.academia.edu/203047/ Poli-tics_and_Tourism-interdependency_and_implications_in_understanding_change, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Hall C. M. (2011), A Typology of governance and its implements for tour-ism policy analysis, "Journal of Sustainable Tourism", nr 4.
 • Hall C. M., Jenkins J. M. (2004) Tourism and public policy, w: Companion to Tourism, Lew A., Hall C. M., Williams A. M. (red.) (2004), Blackwells.
 • Harvey D. (2006), Neoliberalism as Creative Destruction, "Geografiska Annaler", Series B, Human Geography, nr 88, s. 145-158.
 • http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world2012.pdf, dostęp dnia 08.12.2012.
 • IMF Report 2012 (2012), ABC News, www.abc.net.au/news/2012-10-09/imf-report-shows.../4303392, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, "Śląsk", Katowice.
 • Jędrzejczyk I. (2000), Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa.
 • Kapiki S. T. (2012), Current and Future Trends in Tourism and Hospitality. The Case of Greece, "International Journal of Economic Practices and Theories", nr 1.
 • Kerr W. (2003), Tourism Public Policy and Strategic Management of Failure, Peregamon, New York.
 • Krippendorf J. (1982), Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, "Tourism Management", nr 3.
 • Little A. D. (2009), Tourism industry in turbulent times, Identifying ways out of the global economic crisis, http://www.adlittle.com/travelview points.html?&view=412, dostęp dnia 30.11.2012.
 • Morys E. (2012), Encyklopedia zarządzania, mfiles.pl/pl/index.php/Polityka_turystyczna, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Papatheodorou A., Rossello J., Xiao H. (2010), Global economic crisis and tourism: consequences and perspectives, "Journal of Travel Re-search", nr 49, s. 39-45.
 • Partnering for the Better World 2012 (2012), United Nations World Tourism Organization, http://business.un.org/en/browse/un_organisations/18, dostęp dnia 08.12.2012.
 • Pleumarom A. (2012), The Politics of tourism, poverty reduction and sustainable development, TVN Publisher, Malaysia.
 • Przecławski K. (1994), Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Ritchie, J. R. B., Amaya Molinar C. M., Frechtling D. C. (2010), Impact of the Economic Crisis on Global Tourism. Foundations of the Crisis, "A North American Journal of Travel Research", nr 49, s. 5-15.
 • Scot N. (2011), Tourism Policy: A Strategic review, Goodfellow Publishers Australia.
 • Shone M. C., Memon, P. A. (2008), Tourism development and public policy paradigms: From neo-liberalism to the New Regionalism, "Local Economy" nr 24.
 • Structure, Performance and Competitiveness of European Tourism and its Enterprises (2003), Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Tourism Trends and Marketing Strategies (2012), UN WTO, http://mkt.unwto.org/en/barometer, dostęp dnia 10.12.2012.
 • United Nations Millennium Development Goals (2012), http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2012/English2012.pdf, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Word Commission on Environment and Development, our Common Future (1987), Raport Brandtlandu, http://www.un-documents.net, dostęp dnia 10.12.2012.
 • World Tourism Organization - Business Council 2012 (2012), The Executive Council 11-13 June 2012, Madrid, www.world-tourism.org/ newsroom/Releases/2003/December/UN.htm, dostęp dnia 10.12.2012.
 • WTO, Long-term Forecast Tourism - 2020 Vision, http://www.tpdco.org/pdf/Tourism%202020%20vision.pdf, dostęp dnia 10.12.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.