PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 429--443
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności - studium przypadku firmy ABB Sp. z o. o.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Strategic Management as a Determinant of Creating a Competitive Advantage in Enterprise That Use New Technologies During Uncertain Times - Case Study ABB Sp. z o. o.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce zarządzania strategicznego w wymiarze empirycznym, tj. jego wykorzystania w przedsiębiorstwie stosującym nowoczesne technologie. Ponadto analiza została rozszerzona o warunki, w jakich obecnie funkcjonują organizacje, tzn. w warunkach zmienności i niepewności, dzięki którym przedsiębiorstwa są zobligowane do radzenia sobie z coraz to nowymi wyzwaniami, jakie niesie współczesna gospodarka tak, aby w sposób efektywny móc konkurować na rynku. Artykuł ma zatem na celu odpowiedź na pytanie, czym powinna się charakteryzować strategia stosowana przez współczesne przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie, oraz konfrontacja tych założeń ze strategią stosowaną w jednej z takich firm. Artykuł został podzielony na pięć zasadniczych części, z czego pierwsze dwie zostały poświęcone kwestiom teoretycznym, natomiast druga część opracowania w sposób empiryczny opisuje zastosowanie zarządzania strategicznego w organizacji stosującej nowoczesne technologie. Część teoretyczna dotyczy takich kwestii jak: koncepcja zarządzania strategicznego (w tym: cechy, etapy i procedury zarządzania strategicznego), a następnie została przedstawiona analiza znaczenia zarządzania strategicznego we współczesnym świecie. Cześć empiryczna opracowania dotyczyła w pierwszej kolejności charakterystyki badanej organizacji: obszaru działania, specyfiki, misji, celów działania, a następnie analizy metodologii procesu formułowania i wyboru strategii zarządzania w wybranej organizacji. Zostało również przedstawione miejsce zarządzania strategicznego w kluczowych czynnikach sukcesu firmy i jego wpływ na zajmowaną pozycję konkurencyjną. Problematyka poruszana w artykule jest tym bardziej ciekawa, iż współczesne funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga od nich dużej zdolności do adaptacji w nowych, często zmieniających się warunkach. Ponadto, zaostrzona konkurencja i postępujące procesy globalizacyjne niejako wymagają od organizacji podejmowania decyzji mających na celu niwelowanie negatywnych efektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to the topic of strategic management in its empirical dimension. The presented analysis takes into account conditions characteristic of a contemporary world, i.e. mainly variability and uncertainty presentday companies are challenged by. The article aims to answer the question of what should be defined by strategies of organizations using new technologies and it confronts these assumptions with the strategy applied in ABB Sp. z o. o. The article is divided into five main parts. First two parts are devoted to theoretical issues such as the concept of strategic management (including its characteristics, stages and procedures of strategic management). Remaining parts present empirical studies concerning characteristics of the analyzed organization: its area of activity, mission and objectives of activity, an analysis of methodology and selection process in the formulation of strategic management in the organization. Finally, the article shows relations between strategic management and achieving success and competitive advantage. The article touches upon the up-to-date issue of the companies need to have a great ability to adapt to volatile conditions. In addition, competitive market and the on-going process of globalization force organizations to make decisions eliminating or alleviating negative effects. (original abstract)
Rocznik
Strony
429--443
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Albrecht M. H. (2001), International HRM: Managing Diversity in the Workplace, Blackwell Business, Malden, Massachusetts, USA.
 • Borowiecki R., Jaki A. (red.) (2009), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Grudzewski, W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S. (2011), Zarządza-nie strategiczne. Podejście zasobowe, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie., Wyd. Difin, Warszawa.
 • Krawiec F. (2011), Zarządzanie Strategią firmy, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Polowczyk J., (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna, Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. One Press, Warszawa.
 • Richardson B., Richardson R. (1992), Business planning. An approach to strategic management. Second editon, Pitman Publishing, London.
 • Rowe A.J., Mason R. O., Dickel K. E. (1987), Strategic Management. A methodical approach, Addison-Wesley Publishing Company, Philippines.
 • Stacey R. D. (2000), Strategic management & organisational dynamics. The challenge of complexity, Wyd. Pitman Publishing, London.
 • Strategiczne przyspieszenie - IT w zarządzaniu firmą (2012), Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa.
 • Wei Choo Ch., Bontis N. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organization Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Wright P., Kroll M. J., Parnell J. (1998), Strategic Management. Concepts, Fourth edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • www.abb.pl, dostęp dnia 20.12.2012.
 • Żebrowski M., Waćkowski K. (2011), Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.