PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 | 11--23
Tytuł artykułu

Status prawny zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Status of a Deputy Mayor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stanowisko zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest funkcją występującą w samorządzie gminnym od samego początku reaktywowania samorządu terytorialnego. Pomimo długiego okresu istnienia tej funkcji publicznej status prawny zastępcy wójta nadal jest przedmiotem rozbieżnych ocen doktryny i judykatury. Autorka zauważa, że zagadnieniem budzącymi wątpliwości jest m.in. to, czy omawiana funkcja ma charakter obligatoryjny, a także czy osobie będącej zastępcą wójta można powierzyć jednocześnie inne stanowisko urzędnicze, np. sekretarza gminy. Kwestią odmiennych interpretacji jest też okres trwania stosunku pracy zastępcy. Niejasne jest również, czy zarządzenie w sprawie powołania względnie odwołania zastępcy wójta podlega nadzorowi prawnemu wojewody i kognicji sądów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The position of deputy mayor is a function which has appeared in municipal self-government since the reactivation of territorial self-government. Despite the long period of existence of this public function, the legal status of the deputy mayor is still the subject of divergent assessments of the legal doctrine andjudicature. The authoress notes that the issues which give rise to doubts include whether this function is obligatory and whether the person who is the deputy mayor can simultaneously hold another official position, such as the secretary of the municipality. The term of the deputy's employment relationship is also a matter of divergent interpretations. It is also unclear whether the order appointing or recalling the deputy mayor is subject to the legal supervision of the voivod and the review of the administrative courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • A. Wierzbica, Miasto na prawach powiatu, Warszawa 2006.
 • A. Skoczylas w: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, s. 324.
 • W. Kisiel w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 386.
 • B. Dolnicki, Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003/1-2, s. 61.
 • C. Martysz w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 486-487.
 • B. Dolnicki, Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2, s. 56.
 • A. Szewc w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 434-435.
 • S. Płażek, Sytuacja prawna zastępcy wójta jako pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006/8, s. 27.
 • K. Jaśkowski w: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, LEX/el. 2013.
 • M. Cyrankiewicz, Zdanie odrębne, "Wspólnota" 2006/47, s. 39 (do tekstu A. Piskorz-Ryń, Zastępca wójta zostaje, czy odchodzi, "Wspólnota" 2006/47, s. 38-39).
 • M. Gurdek, Status prawny zastępcy wójta, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008/7-8, s. 114.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 400.
 • B. Dolnicki, Klasyfi kacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1997/6, s. 46.
 • A. Matan w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 868.
 • P. Chmielnicki, Glosa do wyroku NSA z dnia 16 września 2003 r., II SA/Wr 854/03, "Samorząd Terytorialny" 2005/7-8, s. 121-131.
 • T. Woś w: T. Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2011, s. 78-79.
 • Z. Kmieciak, Skarga na uchwałę organu gminy z art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1995/11, s. 4.
 • www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • A. Wierzbica, Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 • A. Wierzbica, Terminy składania oświadczeń majątkowych w prawie samorządu terytorialnego - postulaty de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny" 2012/10, s. 40-47.
 • A. Wierzbica, Wadliwość przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 126-147.
 • A. Wierzbica, B. Dolnicki, Propozycje de lege ferenda w zakresie przepisów antykorupcyjnych, w: J. Kosiński, K. Krak (red.), Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia, cz. 2, Szczytno 2011, s. 87-125.
 • A. Wierzbica, B. Dolnicki, Analiza orzecznictwa sądowego pod kątem przepisów antykorupcyjnych, w: J. Kosiński, K. Krak (red.), Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia, cz. 2, Szczytno 2011, s. 87-125.
 • R. Skwarło, Kłopotliwy zastępca wójta, "Wspólnota" 2006/51, s. 35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.