PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 58--73
Tytuł artykułu

Pojęcie kontroli w kontekście uznawania przychodów

Warianty tytułu
Concept of Control in the Context of Income Recognizing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja, pomiar i moment uznawania przychodów to bardzo istotne zagadnienia w teorii rachunkowości, które nie zostały jeszcze jednoznacznie opisane ani na gruncie prawa bilansowego, ani w regulacjach zawodowych rachunkowości. Poszukiwanie momentu uznawania przychodów to długotrwały proces, który obecnie zaowocował zaproponowaniem przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości nowego rozwiązania. W zaproponowanym modelu przyjęto moment przejęcia kontroli przez odbiorcę nad efektem realizowanej umowy jako moment uznania przychodu w rachunkowości. Moment ten nie zawsze jest związany z przekazaniem własności, ale odzwierciedla przekazanie własności w sensie ekonomicznym. Nowe podejście w tym zakresie może wpłynąć na dotychczasowe rozwiązania w zakresie ujmowania przychodów i kosztów umów o świadczenie usług, w szczególności tych z długim terminem realizacji oraz umów łączących świadczenie usług i sprzedaż dóbr.(abstrakt oryginalny)
EN
An identification, a measurement and a moment of income recognizing are substantial issues in the accounting theory which have not been clearly described either on the ground of balance law or in regulations of professional accounting. Seeking the moment of income recognizing is a long-lasting process which at present resulted in accounting standards of the new solution suggested by International Accounting Standards Board. In the suggested model a moment of taking over the control of the effect of the agreement carried out by the recipient was accepted as the moment of the revenue recognition in accounting. This moment is not always associated with property transfer but it reflects property transfer in the economic sense. The new approach in this aspect can influence existing solutions in the range of including the income and costs of service delivery agreements, in particular the ones with the long completion date and agreements connecting services and the sale of goods.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dybowski T. (red.), 2003, Prawo rzeczowe, [w:] System prawa rzeczowego, t. 3, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Hendriksen E., Van Breda M., 2002, Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • IFRS Foundation, 2011a, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, IFRS, SKwP.
 • IFRS Foundation, 2011b, Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2011/6.
 • Kałużny S., Leksykon kontroli, Dosko, Warszawa 2002.
 • Myers J.H., 1959, The Critical Event and Recognition of Net Profit, Accounting Review, October.
 • Paton W.A., Littleton A.C., 1940, An Introduction to Corporate Accounting Standards, American Accounting Association, Monograph no. 3.
 • Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), 2007, Własność i kontrola w teorii i praktyce, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Słownik wyrazów obcych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, http://www.swo.pwn.pl/haslo. php?id=14656 (19.12.2012).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. nr 152, poz. 1223.
 • Winiarska K., 2008, MSR 18 Przychody, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.