PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 | 24--35
Tytuł artykułu

Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego)

Autorzy
Warianty tytułu
The Institution of the Civic Society in Rural Areas and the Efficiency of the Use of European Union Funds (Using the Example of the Małopolskie Voivodship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest ocena zależności występujących pomiędzy wybranymi cechami społeczeństwa obywatelskiego gmin a sprawnością pozyskiwania przez nie funduszy europejskich. Na tle dokonanej charakterystyki zróżnicowania liczby i struktury organizacji pozarządowych autor przeprowadza analizę korzystania przez samorządy z funduszy strukturalnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest czynnikiem sprzyjającym efektywnemu pozyskiwaniu funduszy UE. Pasywność wobec możliwości wykorzystania funduszy UE występuje najczęściej w gminach o niskim zaangażowaniu mieszkańców w funkcjonowanie organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an evaluation of the dependencies between selected features of the civic society of municipalities and the efficiency with which they obtain European funds. The authoress uses the characteristics of the differentiation in the number and structure of non-governmental organizations in the analysis of the utilization of structural funds by territorial self-governments. The results obtained indicate that a high level of development of the institution of the civic society is a factor supporting the efficient acquisition of EU funds. Passivity to the possibility of utilizing EU funds most frequently appears in municipalities with a low level of involvement of residents in the operation of non-governmental organizations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Bibliografia
 • R. Putnam, Demokracja w działaniu, Kraków 1995, s. 128-135.
 • J. Hryniewicz, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000/2, s. 55-60.
 • P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Gdańsk 2000, s. 61.
 • J. Szlachta, J. Zaleski, Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa" 2010/10, s. 44-49.
 • R. Dahrendorf, Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu, w: K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy z Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 236.
 • E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie, w: K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy z Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 9.
 • M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe, Warszawa 2008, s. 18.
 • F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 18.
 • M. Bratnicki, J. Strużyna (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice 2001, s. 129.
 • J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001, s. 217.
 • B. Łopaciuk-Gonczaryk, Mierzenie kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2012/1-2, s. 2-4.
 • R. Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Nowy Jork 2000, s. 22-35.
 • J.S. Coleman, The Foundations of Social Theory, Cambridge 1990, s. 321-323.
 • M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania, Warszawa 2006, s. 12.
 • D. Wyszkowska, Pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa podlaskiego, "Gospodarka Narodowa" 2010/10, s. 99.
 • J.P. Pronk, Catalising Development? A Debate on Aid, Malden 2004, s. 14.
 • G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/2, s. 16.
 • A. Rodriguez-Pose, U. Fratesi, Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, "Regional Studies" 2004/1, s. 23.
 • P. Swianiewicz, Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej, "Samorząd Terytorialny" 2012/5, s. 9-23.
 • J. Żmija, Ł. Satoła, Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe SGGW: Polityki Europejskie. Finanse i Marketing" 2009/1, s. 99.
 • D. Bielecka, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy, "Samorząd Terytorialny" 2006/10, s. 46.
 • P. Cheshire, Cities in Competition; Articulating the Gains from Integration, "Urban Studies" 1999/5-6, s. 844.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.