PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 100--109
Tytuł artykułu

Rezerwy w rachunkowości - ewolucja podejścia i perspektywy zmian

Warianty tytułu
Reserves in Accounting - Evolution of Approach and Perspectives of Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce rezerw w polskiej rachunkowości, rozpatrywanej w kontekście ewolucji podejścia do tej kategorii, oraz perspektywom zmian. Opisano w nim sposób interpretowania i ujęcia rezerw w rachunkowości od czasów gospodarki sterowanej centralnie do czasów współczesnych oraz przedstawiono propozycje zmian w tym obszarze, związane z planami zastąpienia MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe" nowym MSSF (X) "Zobowiązania". Proponowane w projekcie standardu zmiany są radykalne i mają fundamentalne znaczenie głównie z punktu widzenia cech jakościowych sprawozdania finansowego. Dotyczą one przede wszystkim stosowanej terminologii i zastąpienia pojęcia "rezerwy" określeniem "zobowiązania", jak również kryteriów ujmowania i wyceny rezerw (zobowiązań).(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of reserves in Polish accounting in terms of evolution of approach and perspectives of changes. It describes the evolution of reserves notion and principles for creating in Polish accounting regulations and proposed amendments in the area of provisions in IFRSs. Proposed changes are radical and concern the terminology and the criteria for recognizing a liability. The aim of the article is to present regulations of new IFRS (X) "Liabilities" and to show the main changes in the area of provisions in new IFRS. The method of critical analysis of literature and accounting standards were used to prepare this article.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Burzym E., 1980, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Gierusz J., 2003, Ewolucja pojęcia rezerwy polskim prawie bilansowym, [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • IASB, 2005, Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 37 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets and IAS 19 Employee Benefits, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB.
 • IASB, 2010, Exposure Draft Measurement of Liabilities in IAS 37, http://www.ifrs.org/Current-Projects/ IASB.
 • Poniatowska L., 2002 Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, [w:] J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Poniatowska L., 2011a, Propozycje zmian dotyczące rezerw na zobowiązania w MSSF, [w:] J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/1, Sopot.
 • Poniatowska L., 2011b, Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U z 1991 r., nr 10, poz. 35.
 • SKwP, 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa.
 • Stadtmüller R., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1981.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Walińska E., Jurewicz A., 2007, Bilans bez rezerw, czyli kontrowersyjne propozycje zmian MSR 37, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa, t. III, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, Monitor Polski nr 40, poz. 233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.