PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 110--126
Tytuł artykułu

Ewidencja i wycena inwestycji zgodnie z ustawą o rachunkowości - artykuł dyskusyjny

Autorzy
Warianty tytułu
Recording and Measurement of Investments in Accordance with the Accounting Act - Discussion Article
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę regulacji ustawy o rachunkowości w zakresie ewidencji i wyceny inwestycji. Wykazano, iż obecnie stosowane rozwiązania, odrębne dla każdej kategorii inwestycji wyszczególnionej na podstawie ustawy, nie znajdują ekonomicznego uzasadnienia. W konsekwencji, zaproponowano zmiany, które mają na celu ujednolicenie zasad ewidencji i wyceny dla inwestycji krótkoterminowych oraz inwestycji długoterminowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the regulations of The Accounting Act are analyzed in the scope of investments recording and measurement. It has been proved that currently applied solutions, separate for each investment category specified on the basis of The Accounting Act, do not have economic justification. As a result the changes have been proposed to standardize recording and measurement principles for short-term investments and long-term investments(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., 1997, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • MSR 38, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38, Wartości niematerialne, 2004 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
 • MSR 39, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń, 2004 r., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. z późn. zm.
 • MSR 40, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 40, Nieruchomości inwestycyjne, 2004 r., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
 • MSSF 5, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 5, Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, 2004 r., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674.
 • Ryba A., 2002, Instrumenty finansowe jako składniki inwestycji, Inwestycje w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 961, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Walińska E., 2002, Inwestycje - definicja, zakres i klasyfikacja. Inwestycje w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 961, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • www.bloomberg.com/markets/.
 • www.money.pl/gielda.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.