PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 127--136
Tytuł artykułu

Koncepcja zmiany zasad prezentacji kapitału w sprawozdaniu finansowym zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Warianty tytułu
The Rules of Capital Presentation in the Financial Report of Close-end Investment Funds in the Light of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z rozwojem rynków finansowych dużego znaczenia nabrał problem rachunkowości i sprawozdawczości zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Celem opracowania jest analiza przyjętych rozwiązań w zakresie obowiązku opłacenia kapitału dla otrzymania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w ustawodawstwie polskim, a także próba oceny zakresu informacji o kapitale prezentowanych w bilansie zamkniętych funduszy inwestycyjnych. W opracowaniu przedstawiono zamknięte fundusze inwestycyjne jako specyficzne podmioty rynku finansowego. Ponadto porównano zasady nadzoru otwartych oraz zamkniętych funduszy inwestycyjnych przez organy publiczne. Dokonano też analizy wartości informacyjnej bilansu sporządzonego zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie rachunkowości w sytuacji nieopłacenia kapitału przez nabywców wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych. Zaproponowano poszerzenie zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w celu zgodności z zasadą prawdziwego i rzetelnego obrazu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the face of dynamic development of financial market, the problems of accounting and financial reporting of close-end investment funds have come into prominence. The goal of the paper is the analysis of the rules of capital payment duty in order to buy investment fund's shares. The range of information about capital shown in the balance sheet has been also evaluated in the paper. The close-end funds have been presented as specific entities of the financial market. In the paper, legal requirements of investment funds' supervision by public authorities have been compared. Additionally, the informational value of balance sheet in relevance to capital payment has been analyzed. Finally, the author of the paper has suggested to add extended information about capital that was not been paid by investors, in accordance with the true and fair view principle.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czekaj J., Dresler Z., 2000, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dawidowicz D., 2011, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Głuchowski J., 2001, Leksykon finansów, PWE, Warszawa.
 • Kordula P., 2009, Nieracjonalne zachowania inwestorów w okresie zawirowań rynkowych, [w:] M. Kicia, A. Korzeniowska (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin.
 • Krupa D., 2008, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Minsky H., 2008, Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, International Edition.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. z 2007, nr 250, poz. 1871.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2004, nr 149, poz. 1674.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, Dz.U. z 2009, nr 184, poz. 1437.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, Dz.U. z 2012, nr 0, poz. 28.
 • Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2004, nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2006, nr 157, poz. 1119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.