PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 71 | nr 127 | 211--226
Tytuł artykułu

Zakres rachunkowości jako nauki

Warianty tytułu
The Scope of Accounting as a Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja i analiza wybranych definicji rachunkowości, rozważenie zasadności terminu "rachunkowość jako nauka", podjęcie próby określenia zakresu i elementów współczesnej rachunkowości z punktu widzenia teorii i praktyki. Przeprowadzono analizę podstawowych pozycji literatury dotyczących powstania i rozwoju rachunkowości jako nauki stosowanej. Stwierdzono różnorodność poglądów odnoszących się do charakterystyki rachunkowości jako nauki teoretycznej i praktycznej oraz nauki ekonomicznej i społecznej. Wyniki analiz i rozważań wykorzystano do wskazania kierunku rozwoju rachunkowości w wieku XXI.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is the presentation and analysis of chosen definitions of accounting, consideration of the term "accounting as a science", and making an attempt at determining the scope and elements of modern accounting from the point of view of theory and practice. The author analyzes basie literaturę dealing with the creation and development of accounting as an applied science, and stresses the diversity of views on the characterization of accounting as a theoretical and practical science as well as economic and social science. The results of the analysis were used to indicate the direction of the development of accounting in the 21st century.(original abstract)
Rocznik
Tom
71
Numer
Strony
211--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Babuśka E.W. (2012), Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości, [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość. Wybrane problemy naukowo-badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Bąk M. (2003), Obszary zainteresowań współczesnej rachunkowości, [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Bień W. (2007), Historia organizacji księgowych w Polsce, SKwP, Warszawa.
 • Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 32, SKwP, Warszawa.
 • Brzezin W. (1997), Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40, SKwP, Warszawa.
 • Brzezin W. (2005), Rachunkowość, [w:] M. Gmytrasiewicz (red.), Encyklopedia rachunkowości, Lexis-Nexis, Warszawa.
 • Burzym E. (2000), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 16, SKwP, Warszawa.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Czubakowska K. (2009), Metodologia rachunkowości, [w:] K. Czubakowska (red.), Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dobija M. (1997), Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40, SKwP, Warszawa.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (l 15), SKwP, Warszawa.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gierusz B., Martyniuk T. (2009), Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2007), Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, [w:] J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1996), Rachunkowość finansowa, cz. 1, Difm, Warszawa.
 • Helich E. (2006), Teoria podmiotu gospodarczego w rachunkowości jednostek sektora publicznego, [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. l, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Ignatowski R. (2007), Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość w systemie zarządzania, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kossut Z. (1959), Rachunkowość jako nauka, PWrG, Warszawa.
 • Messner Z. (2006), Wprowadzenie, [w:] Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, koncepcje rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, t. 1, Katowice.
 • Micherda B. (2005), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 (2007), Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, International Accounting Standard Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Nowak E. (2003), Controlling a rachunkowość, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowak E. (2008), Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • Nowy słownik języka polskiego (2002), red. J. Sobel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pacioli L. (2007), Tractatus XI. De Computis et Scipturis. Summa de Arithmetica, Gemetria, Proportioni et Proportionalita, Traktat o rachunkowości z okazji 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007, SKwP, Warszawa.
 • Sawicki K. (2009.), Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej w zarządzaniu, [w:] K. Sawicki (red.), Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekspert, Wrocław.
 • Skrzywan S. (1949), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, cz. I, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 • Sojak S. (2002), System rachunkowości, [w:] S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Sojak S. (2011), Rachunkowość przymiotnikowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Szmerekieta A. (1999), Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa - zagadnienia wybrane, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 52, SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (1997), Współczesne kierunki rozwoju teorii rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady-Naukowej", t. 40, SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2003), Cele jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (l 12), SKwP, Warszawa.
 • Szymański K.G. (1988), Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Terebucha E. (1957), O przedmiocie i metodach rachunkowości, maszynopis powielony, Politechnika Szczecińska, Zakład Rachunkowości, Szczecin.
 • Turyna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wysłocka E. (2004), Wkład Polaków w rozwój rachunkowości na przełomie XIX i XX wieku, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.