PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 137--147
Tytuł artykułu

Koncepcja sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów - przyczynek do dyskusji

Warianty tytułu
Financial Reporting Concept of Micro Entities - Discussion Paper
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacja na rynkach finansowych pokazała, że w ramach działań naprawczych należy przede wszystkim zmniejszyć obciążenia administracyjne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wynikiem tych działań jest dyrektywa 2012/6/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów. Przewiduje ona możliwość zwolnienia mikropodmiotów z niektórych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym w artykule zaprezentowano propozycje dotyczące koncepcji sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów. Mają one służyć dalszej dyskusji i stanowią podstawę do poszukiwania ostatecznych rozwiązań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The situation on the financial markets shows that reducing administrative burdens is important for boosting economy and that strong joint effort to reduce administrative burdens for micro, small and medium-sized enterprises is necessary. It was concluded in Directive 2012/6/UE on the annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities. It gives the opportunity to provide for exemptions from certain obligations of financial reporting. In accordance with it the above paper presents a proposal of financial reporting concept for micro-entities. It is aimed for further discussion and should be a starting point in the process of finding the last solution.(original abstract)
Twórcy
 • Biuletyn Głównego Księgowego, INFOR PL
Bibliografia
 • Czwarta dyrektywa Rady z 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek 78/660/EWG.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów.
 • IFRS Foundation, 2011, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1. Prezentacja sprawozdań finansowych.
 • Małe i średnie - zawsze ważne, 2013, wywiad z prof. dr hab. Anną Karmańską, Rachunkowość, nr 5, s. 54-57.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330
 • Walińska E., 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zalecenie Komisji z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, 2003/361/WE.
 • Zasiewska K., 2011, Koncepcja podatkowego rachunku zysków i strat. Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 64 (120), SKwP, Warszawa, s. 179-198.
 • Zasiewska K., 2012, Projektowanie w Unii Europejskiej zmiany w zakresie rocznych sprawozdań finansowych mikropodmiotów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 65 (121), SKwP, Warszawa, s. 131-140.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0003:0006:pl:PDF - Wprowadzenie do Dyrektywy 2012/6/UE.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0207:FIN:PL:PDF - Dokument roboczy służb Komisji - Dokument uzupełniający wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów. Streszczenie oceny skutków (COM(2009) 83) (SEC(2009) 206).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.