PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 313 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce | 189--198
Tytuł artykułu

Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta

Autorzy
Warianty tytułu
Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwość wyboru przez jednostkę wielu metod i sposobów wyceny utrudnia odbiór sprawozdania finansowego przez jego użytkowników. Ujawnienia informacji o sposobach szacowania wartości, przyjętych założeniach oraz przyczynach niepewności szacunków nie pozwalają na pełne odtworzenie procesu wyceny. W tym kontekście za istotną należy uznać rolę biegłego rewidenta w poświadczeniu wiarygodności danych szacunkowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Badanie prowadzi do potwierdzenia prawidłowości procesu szacowania danych, co z kolei ma stać się podstawą wyrażenia pozytywnej opinii o wiarygodności całego sprawozdania finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The possible choice of variety of methods and ways of valuation makes the understanding of financial statements more difficult. The disclosures of information about value estimation and established do not allow to restore the full valuation process made by a company. In this context, it is important to recognize the role of the auditor's in the process of assuring that estimates presented in the financial statements are relevant. The independent audit can confirm the accuracy of the data used in the estimation process, which can be the basis of an unqualified opinion of the financial statements.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M., 2012, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jędrzejczyk M., 2011, Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., 2011, Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • KSRF, 2010, Krajowy Standard Rewizji Finansowej Nr 1. Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych Załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego.
 • Mazur A., 2011, Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • MSSF, 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • MSRF, 2010, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Micherda B., 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • Pfaff J., 2007, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Szobak M., Zieniuk P., 2013, Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Towpik M., Kałużny R., Piechocka-Kałużna A., 2011, Badanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330.
 • Zieniuk P., 2012, Wartość godziwa w polityce rachunkowości, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.) Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 125, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.