PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 594 Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce | 51--64
Tytuł artykułu

Zjawisko kooperencji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko kooperencji, polegające na jednoczesnych relacjach konkurencji i kooperacji między podmiotami, które są wobec siebie konkurentami odnoszone jest głównie do działalności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko kooperencji można odnosić do regionów, rozumianych jako obszary, których wybrane cechy umożliwiają im wyróżnienie z otoczenia geograficznego oraz zbadanie, czy porozumienia i związki regionów tworzonych w celu realizacji określonych zadań, w tym realizacji projektów finansowanych w ramach wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny są przejawem zjawiska kooperencji i mogą budować przewagi konkurencyjne regionów. W tym celu scharakteryzowane zostanie zjawisko kooperencji i możliwości analizowania zachowań regionów z tej perspektywy, zbadana zostanie aktywność wybranych regionów aplikujących o wsparcie przeznaczone na rozwój regionalny na przykładzie funduszy strukturalnych UE w perspektywie finansowej 2007-2013 i przedstawione zostaną korzyści dla podmiotów powiązanych relacjami kooperencyjnymi. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Bruksela, dn. 11.9.2012, CQM(2012) 496 finał.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • Alawski M., Sosnowska H., Wieczorek A., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Cygler J., Kooperencjaprzedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Gancarzyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Glaeser E., Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier, Pan Books, 2012.
 • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2011.
 • Pilewicz T., Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, 3 (24).
 • Scott A.J., Regions and the World Economy. Coming Shape of Global Production, Competition and Political Order, Oxford University Press, 2000.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - portal rządowy poświęcony funduszom strukturalnym UE.
 • http://gornanarew.pl/ - oficjalny portal internetowy Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 • http://www.gzm.org.pl/ - oficjalny portal internetowy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
 • http://www.parseta.org.pl/ - oficjalny portal internetowy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
 • http://www.puszcza-zielonka.pl/ - oficjalny portal internetowy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
 • http://rpo.mazowia.eu/ - oficjalny portal Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.
 • http://www.subregion.pl - oficjalny portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 • http://zgrk.pl/ - oficjalny portal internetowy Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
 • http://zgrp.pl/ - oficjalny portal internetowy Związku Gmin Regionu Płockiego
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.