PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 11--20
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty porównywalności sprawozdań finansowych

Autorzy
Warianty tytułu
Chosen Aspects of the Financial Statements Comparability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacje ze sprawozdań finansowych powinny być rzetelne i prawidłowe. Jedną z cech wymaganych w sprawozdawczości jest porównywalność wszystkich elementów sprawozdania finansowego. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić porównywalność sprawozdań szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa lub indywidualnych decyzji o zmianie polityki rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial statements information should be reliable and correct. One of the features required in the reporting is the comparability of all financial statements elements. A company is obliged to ensure the comparability of reports, especially in case of a change of law or an individual decision to change the accounting policy(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Biadacz R., 2011, Rozwój rachunkowości wczoraj i dziś, [w:] Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania, red. nauk. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Komunikat Nr 19/DR/2002 Ministerstwa Finansów z dnia 20.12.2002 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń, Dz.Urz. Min. Fin. z 2003 r., nr 1, poz. 2.
 • Komunikat Nr 17/DR/2001 Ministerstwa Finansów z dnia 5.10.2001 r. w sprawie sposobu wykazania niektórych danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002, Dz.Urz. Min. Fin. z 2001 r., nr 9, poz. 66 z późn. zm.
 • KSR 7, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 - "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", Dz.Urz. Min. Fin. z 2012 r., poz. 34.
 • MSSF 2011, Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, SKwP, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., poz. 289.
 • Stępień M., 2007, Zasady rachunkowości a zasady podatkowe w kształtowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186 z późn. zm.
 • Wagner C.-P., 2013, Sprawozdania finansowe banków są coraz trudniej porównywalne dla inwestorów, Rachunkowość 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.