PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 1 | 537--552
Tytuł artykułu

Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Microeconomic Determinants of Paymant in Sector of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma za zadanie wskazać na ile przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w gospodarce polskiej jest kształtowane pod wpływem wyników ekonomicznych podmiotów. Podstawą dla oceny stopnia zależności będą wybrane wielkości opisujące sektor przedsiębiorstw, do których zaliczono: wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik pokrycia kosztów, wskaźnik rentowności obrotu brutto, wskaźnik płynności finansowej I oraz wskaźnik płynności finansowej II. Powyższe wielkości stanowią zmienne objaśniające wobec wynagrodzenia przeciętnego. W badaniu przed statystyczną weryfikacją zależności zastosowano metodę Hellwiga jako metodę na optymalizację doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego postaci liniowej. Hipoteza, która została zweryfikowana w opracowaniu brzmi: Wskaźniki finansowe stanowiące o kondycji sektora przedsiębiorstw w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania przeciętnej płacy. (abstrakt oryginalny)
EN
The study has the task of pointing to what extent the average salary in the business sector in the Polish economy is being shaped under the influence of economic outturns of subjects. For the assessment of the degree of the relation chosen sizes describing the business sector among which they ranked will be a base: Return on Sales, indicator of the cost recovery, profitability ratio of the gross turnover, indicator of the financial liquidity and indicator of the II financial liquidity. In examining the relation before the statistical verification a Hellwiga method was used as the method for the optimization of the selection of variables to the model ekonomic for linear figure. The hypothesis which was verified in the study sounds: financial ratios deciding about the condition of the business sector to a considerable degree are contributing to the forming of pay. (original abstract)
Rocznik
Strony
537--552
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny (2004-2011), Miesięcznik, GUS, Warszawa.
 • Ignatczyk W, Chromiński M., (1999), Statystyka, Teoria i zastosowanie, WSB, Poznań.
 • Jacukowicz Z. (2004), Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk.
 • Jerzemowska M. (red.), (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa.
 • Matejun M. (red.) (2011), Wspomaganie i finansowanie rozwoju MŚP, Difin, Warszawa.
 • Nyk M. (2012), Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim, w: Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki W. Kasperkiewicz (red.), Madaj K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 • Lachiewicz S. (red.), Matejun M. (red.), (2011), Zarzadzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Skowronek -Mielczarek A., Leszczyński Z., (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Smyk E. (1998), Systemy wynagradzania, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, M. Rybak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stachowska S., (2007), Wynagrodzenie w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Wyzwania rozwojowe MŚP, Innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.