PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 4 | 7--21
Tytuł artykułu

Foreign Direct Investment in The Banking Sector in New EU Member States: Social Responsibility of Banks

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze bankowym nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: społeczna odpowiedzialność banków
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest ocena stanu i strategii banków z udziałem kapitału zagranicznego w nowych krajach członkowskich UE oraz ich podejścia do kwestii tzw. "społecznie odpowiedzialnych finansów". Sektor bankowy w analizowanych krajach (Czechy, Polska, Słowacja) jest zdominowany przez kapitał zagraniczny. Globalny kryzys finansowy spowodował zmniejszenie się rocznych strumieni BIZ napływających do sektora pośrednictwa finansowego i sektora bankowego tych krajów. W Polsce i Słowacji wystąpiły nawet dezinwestycje. Banki z udziałem zagranicznym podjęły organizacyjne i finansowe dostosowania do sytuacji kryzysowej w gospodarce światowej. Pozwoliło im to zabezpieczyć swoją pozycję w krajach przyjmujących. Banki te są zaangażowane w społecznie odpowiedzialne działania sferze kultury, sportu, ochrony środowiska itp. Jako instytucje zaufania publicznego wykazały się również odpowiedzialnością w sferze finansów, kiedy ujawnił się kryzys. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the performance and strategies of banks with foreign participation in the new EU Member States and their attitudes towards socalled 'socially responsible finance'. The banking sector in the analyzed countries (Czech Republic, Poland and Slovakia) is dominated by foreign capital. The global financial crisis caused a decrease in new annual FDI inflows into the financial intermediation and banking sector of these countries. Some disinvestment occurred in Slovakia and Poland. The foreign-owned banks already operating in the analyzed countries undertook some organizational and financial adjustments to the global economic crisis that allowed them to secure their own position in recipient countries. They are involved in socially responsible activities in the field of culture, sport, environmental protection etc. As trust-based financial institutions. they also showed a kind of responsibility in the field of finance when the crisis occurred. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baker H.K., Nofsinger J. (2012), Socially Responsible Finance and Investing: An Overview, [in:] [Web of Science]
 • Baker H.K., Nofsinger J., J. Willey (eds.) Socially Responsible Finance and Investing: Financial Institutions, Corporations, Investors, and Activists.
 • Banki mogą transferować zyski za granicę, KNF będzie czuwał, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/90356,banki_moga_transferowac_zyski_za_
 • Dywidenda, Bank Pekao, Informacja dla inwestorów, http://www.pekao.com.pl/print/?r.main,docId=3007&r,printComparison_r%2C
 • Historia banku Pekao SA, http://www.pekao.com.pl/print/?r.main,docId=18162&r; Raport 55/2008, http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorów/raporty/?r,main,reportId=6853;
 • Jaworski W .L. (2000), Banki i system bankowy, [in:] W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosińsk (eds), Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa.
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.
 • KNF (2009), Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa NBP (2013), Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2013, http://www.nbp.pl/print.aspx?f=%2fdzienne%2fstopy_archiwum.htm
 • OECD (2013), OECD International DI Statistics 2013, OECD Publishing. doi: 10.1787/idis-2014 en Społeczne zaangażowanie banku, http://www.pekao.com.pl/print/?r.main,docId=18162&r=8256&r [CrossRef].
 • Thorne A. (1993), Eastern Europe's Experience with Banking Reform: Is there a Role for Banks in the Transition, The World Bank, Washington.
 • UNCTAD (1999), World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, UN, New York and Geneva.
 • UNCTAD (1999a), Foreign Direct Investment and Development, UN, New York and Geneva.
 • Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji (Foreign direct investment in Central and Eastern Europe. A proposed interpretation based on the theories of Foreign Direct Investment and Integration), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.