PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 31--44
Tytuł artykułu

Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Autorzy
Warianty tytułu
Recommended Presentation of Statement of Comprehensive Income
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w wersji proponowanej przez MSR 1, jak również rachunek zysków i strat w formule przyjętej przez ustawę o rachunkowości wykazują szereg istotnych mankamentów. Najważniejsze z nich to brak wyodrębnienia kosztów i przychodów dotyczących transakcji ciągłych i jednorazowych oraz pomijanie prawdopodobieństwa realizacji jako kryterium wyodrębniania wyników cząstkowych. Utrudnia to znacznie interesariuszom analizę wyniku finansowego pod kątem jego stabilności, przewidywalności i porównywalności, co jest szczególnie istotne dla oceny terminów, kwot i prawdopodobieństwa przyszłych przepływów pieniężnych. W artykule zaproponowano nowy układ sprawozdania z całkowitych dochodów, który - jak się wydaje - dostarczy informacji bardziej przydatnych przy podejmowaniu przez inwestorów decyzji gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Statement of Comprehensive Income as proposed by IAS 1 as well as Income Statement per Polish Accounting Act seem to have a lot of significant deficiencies. The most important is lack of disclosures for continuous and single transactions and ignoring the probability of income realization as a criterion for determining profit subtotals. This makes profit analysis for users of financial statements difficult in terms of its stability, predictability and comparability, which is especially important to asses timing, amounts and probability of future cash flows. The article proposes new presentation of Statement of Comprehensive Income, which can provide information which is more relevant for economic decisions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Epstein B., Nach R., Bragg S., 2010, GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley and Sons,
 • FRS 3, 1992, Financial Reporting Standard No 3, Accounting Standard Board, October.
 • Gierusz J., 2005/2010, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Gierusz J., 2009, Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB, Rachunkowość, nr 7.
 • Gierusz J., 2011, Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J., 2012, Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej", Zarządzanie i Finanse, nr 4/3, Sopot.
 • Grabiński K., 2012, Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (112), SKwP, Warszawa.
 • IASB 2009, Discussion Paper. Preliminary Views on Financial Statement Presentation, www.iasb.org.
 • IASB, 2010, Staff Draft IFRS X "Financial Statement Presentation", www.iasb.org.
 • Kabalski P., 2012, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kobiela-Pionnier K., 2012, Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Malara Z., 2007, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MSSF, 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, IFRS, Warszawa.
 • Nita B., 2007, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Penc J., 2003, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Sobańska I., 2012, Jedność systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Sobańska I., Michalak M., 2009, System rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] I. Sobańskiej, T. Wnuka-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A., 2010, Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 59 (115), SKwP, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., 2001, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.