PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 63--74
Tytuł artykułu

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego i kierunki ich zmian

Autorzy
Warianty tytułu
Additional Information to Financial Statements and Directions of Their Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę i cele sporządzania informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego, którego podstawą są MSSF. Opisano konieczność sporządzania not objaśniających na tle cech jakościowych użytecznych informacji finansowych. Podkreślono, że dla uzyskania zarówno przydatności informacji, jak i wiernej prezentacji niezbędne jest przedstawianie odpowiednio przygotowanych not objaśniających. Zaprezentowano krytyczną ocenę przydatności not objaśniających w sytuacji, gdy ujawnianiu podlega coraz większa ilość informacji - podkreślono jej negatywny wpływ na przydatność i zrozumiałość. Opisano działania podjęte przez EFRAG, mające postać dokumentu dyskusyjnego dotyczącego Założeń koncepcyjnych ujawniania informacji. Wskazano propozycje IASB odnoszące się do rozwiązania problemu utraty przydatności informacji zawartych w zbyt obszernych notach objaśniających(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the essence and the goals of presentation of additional information to a financial statement based on IFRS. To meet the qualitative characteristics of useful financial information, additional notes must be prepared and presented to the users. Now the users of financial statements agree that disclosures in the notes of the financial reports have become unwieldy. The increasing length of the notes has done little to improve the quality of information, and may have even decreased it because of information overload. To improve the quality of disclosures EFRAG has prepared the Discussion Paper Towards a Disclosure Framework for the Notes. The activity in this area has been also undertaken by IASB.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
  • Jurewicz A., 2011, Prezentacja składników sprawozdania finansowego, [w:] Walińska E. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • MSSF, 2011, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
  • Rówińska M., 2013, Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
  • Towards a Disclosure Framework for the Notes Discussion Paper, http://www.efrag.org/Front/p169-2- 272/Proactive---A-Disclosure-Framework-for-the-notes-to-the-financial-statements.aspx.
  • http://media.ifrs.org/2013/IASB/September/IASB-Update-September-2013.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.