PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 83--103
Tytuł artykułu

Definiowanie pojęć w rachunkowości a cechy jakościowe sprawozdania finansowego

Warianty tytułu
Definition of Terms in Accounting vs. Qualitative Characteristics of Financial Statement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problemy poprawnego definiowania pojęć zgodnie z wymogami języka. Definiowanie terminów to zabieg poznawczy, który wymaga znajomości warunków poprawnego ich definiowania. Autorka przedstawia błędy w definiowaniu pojęć i wskazuje ich przyczyny. Charakteryzuje język rachunkowości pod względem semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. Do wyjaśnienia znaczenia niektórych wyrazów języka rachunkowości wykorzystana została metoda filologiczna. Używanie wieloznacznych pojęć w rachunkowości przyczynia się do braku porównywalności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems properly defining terms in accordance with the requirements of the language. Defining terms is a cognitive treatment, which requires knowledge of the correct definition. The author presents errors in defining the concepts and shows their cause. Accounting language is characterized in semantic, syntactic and pragmatic terms. To clarify the meaning of certain words in accounting language there was used philological method. Using ambiguous concepts in accounting contributes to the lack of comparability of the information contained in the financial statements.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., 1975, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Ambroziak M., 2010, Analiza sprawozdań finansowych, t. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 • Buys P., 2011, Ontology and epistemology: a transcendental reflection on decision-usefulness as an accounting objective, SAJEMS NS 14, No. 1.
 • Cebrowska T., 2001, Bilansowe odwzorowanie wartości i płynności, [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Problemy wyceny w rachunkowości, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 909, Wrocław.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., 2002, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Górniak S., 1948, Zasady nauki o bilansach, Wyd. Horyzont, Kraków.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • IASB 2013, Project Conceptual Framework, Draft discussion paper Presentation and disclosure, Staff Paper, IASB Meeting, March 2013, http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/ March/05A-Conceptual%20Framework.pdf (15.05.2013).
 • Łakomiak A., 2012, Kompletność środków trwałych, [w:] T. Cebrowska i in. (red.), Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 255, Wrocław.
 • Malc W., 1969, Pomiar poziomu kosztów w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • Marchewka K., 2000, Główne nurty w teorii kapitału, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3, PWN, Poznań.
 • Nowak E. (red.), 1996, Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Pawłowski K., 2012, Zarys logiki, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE, 29.11.2008.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., Dz.Urz. UE, 6.6.2012, L 146/4.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. nr 10, poz. 35.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. nr 46, poz. 208.
 • SFAC No. 6 Elements of Financial Statements http://www.fasb.org/pdf/con6.pdf (15.05.2013).
 • Skrzywan S., 1971, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S. (red.), 1959, Mała encyklopedia rachunkowości, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
 • Skrzywan S., Fedak Z., 1958, Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S., Fedak Z., 1970, Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 • Stadtmüller R., 1981, Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. z 2003, nr 104, poz. 1002 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994, nr 94, poz. 457.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Grad J., 2011, Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wielki słownik angielsko-polski, The Great English-Polish Dictionary, Philip Wilson, Warszawa 1999.
 • Wyszkowska Z., 2006, Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.