PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 104--118
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z fundamentalnych problemów CSR jest odpowiednie jego raportowanie, które stanowi element komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem Istnieje wiele wytycznych dotyczących raportowania CSR. Wytyczne te pomagają w praktycznym przygotowaniu raportów, jednak nie narzucają konkretnych informacji, które powinny być w nich ujęte. Wpływa to na zmniejszenie ich wiarygodności i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie. Wiele przedsiębiorstw nie informuje w sposób cykliczny i ustandaryzowany o działaniach z zakresu CSR. W artykule przedstawiono główne wytyczne dotyczące raportowania społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the fundamental problems of CSR is reporting which is an element of business communication. There are many guidelines for CSR reporting. These guidelines will help in the practical preparation of reports, but do not impose specific information that should be included in them. This reduces their credibility and worsen the perception of a company by the environment. A lot of companies do not inform about CSR activities cyclically and in the standardized form. The article presents the main guidelines for social reporting.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Revision Process, Account Ability, http://accountabilityaa1000wiki. net (30.03.2013).
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Blowfield M., Murray A., 2008, Corporate Responsibility. A Critical Introduction, Oxford University Press, New York.
 • Bogdanienko J., 2010, Innowacje a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] A.H. Jasiński (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, WNWZ, Warszawa.
 • Brzozowski A., 2003, Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, Problemy Jakości, nr 2, s. 24-28.
 • Carrefour Sustainability Report 2005, http://www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Commerce% 20responsable/Publications.carrefourrdd2005ang.pdf (3.05.2007).
 • Carroll A.B., 1993, Business and Society. Ethics and Stakeholders Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati Ohio.
 • De Wit B., Meyer R., 1998, Strategy. Process. Context. An International Perspective, International Thomson Business Press,
 • Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Friedman M., 1970, The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times Magazine, 13 września.
 • Global Compact. Przewodnik; http://www.globalcompact.org.pl (30.03.2013).
 • Gustafson J., 2007, Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, t. 1 Zarządzanie firmą, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Handy C., 2007, Jaki jest cel istnienia firm?, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harward Business Review, Helion, Gliwice, s. 77-79.
 • Herzig C., Schaltegger S., 2006, Corporate sustainability reporting, [w:] C. Herzig, S. Schaltegger (red.), Sustainability Accounting and Reporting, Springer, Dodrecht 2006, s. 304-308.
 • Kent T., 2011, Current Issues In verification and social reporting, [w:] P. Roszkowska (red.), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • KPMG, 2008, International Survey of Corporate Reponsibility Reporting 2008, KPMG International, Amstelveen, October.
 • Łętowska E., 1999, Prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mach L., 1994, Practitioner Insight on Environmental Reporting, CES.
 • Marcinkowska M., 2004, Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • MSSF, 2007, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych.
 • Mikołajek-Gocejna M., 2008, Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości, [w:] A. Szablewski, K. Paniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management, Poltext, Warszawa.
 • Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, oprac. i tłum. I. Koładkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 • Niedziółka D.A., 2008, Relacje inwestorskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Obój K., 1999, Strategia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • OECD, 2000, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, OECD.
 • Piskalski G., CSR w Polsce i na świecie, http://www.csr.haus.pl.
 • Pierścionek Z., Jurek-Stępień S., 2006, Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rok B., 2001, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rok B., 2011, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a udział interesariuszy, [w:] M. Bernat, J. Bogdaniecki, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, WWZ, Warszawa.
 • Roszkowska P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa.
 • Rozwadowska B., 2003, Praktyka relacji inwestorskich w polskich spółkach giełdowych, "Marketing i Rynek", nr 6.
 • Shell Company, The Shell Sustainability Raport 2005. Meeting the energy challenge.
 • Szablewski A., 2008, Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Management, Poltext, Warszawa, s. 38-41.
 • Szymański W., 2007a, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szymański W., 2007b, Źródła sukcesów przedsiębiorstw chińskich, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 • Świderska G., 2005, Roczny raport jako źródło informacji dla inwestora, MAC, Warszawa.
 • Świderska K. (red.), 2010, Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjna emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Urbaniak M., 2004, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Williams C.A., 1999, The securities and exchange commission and corporate social transparency, Harvard Law Review 1999, vol. 112, no. 6.
 • Wilson M., 2004, Independent Assurance on Corporate Sustainability Reports: An Overview of Current Aproaches, CEAA Conference, Vancouver.
 • Żemigała M., 2009, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, PLACET, Warszawa 2009.
 • http://biznesodpowiedzialny.pl/ pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (15.05.20130
 • www.globalreporting.org (15.05.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.