PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 4 | 121--153
Tytuł artykułu

Changes in Competitiveness Among the Visegrad Countries after Accession to the European Union: a Comparative Analysis Based on a Generalized Double Diamond Model

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany konkurencyjności krajów grupy wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej: analiza porównawcza w oparciu o uogólniony model podwójnego diamentu przewag konkurencyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej to zagadnienie, które wybudza wiele kontrowersji. W najszerszej perspektywie: to "współczesne" ujęcie fundamentalnych problemów rozwoju gospodarczego, osadzone w realiach globalizacji (Reinert, 2001, s. 23-42). Oznacza to, że siły napedzające rozwój gospodarki globalnej: liberalizacja handlu międzynarodowego, działalność inwestycyjna korporacji transnarodowych oraz zacieśnianie współpracy gospodarczej w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych, powinny zostać uwzględnione w modelu konkurencyjności. Jedno z najpopularniejszych wielowymiarowych ujęć: diament przewag konkurencyjnych Portera skupia się na źródłach konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach poszczególnych gałęzi przemysłu. Poprzez podnoszenie stopnia zaawansowania technologicznego firm, poprawia się produktywność czynników wytwórczych, co w efekcie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i wzrostu standardu życia ludności. Pomimo popularności tego ujęcia, nie znajduje ono zastosowania dla wszystkich krajów. Szczególnie w przypadku małych, doganiających gospodarek otwartych, których rozwój jest w dużej mierze uzależniony od efektywnej integracji w ramach międzynarodowego podziału pracy, spojrzenie na źródła konkurencyjności jedynie przez pryzmat warunków wewnętrznych jest niekompletne. Bazując na uogólnionym modelu podwójnego diamentu przewag konkurencyjnych Moona (2000), w niniejszym artykule, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jak dużym stopniu powiązania gospodarcze z partnerami międzynarodowymi oraz działalność korporacji transnarodowych wpływały na kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm z krajów grupy Wyszehradzkiej oraz jak rola ta zmieniała się w przypadku każdego z tych państw w okresie poakcesyjnym. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie badawcze, zgromadzono dane z baz Eurostat oraz wskaźniki Global Competitiveness Report aby oszacować zmienne na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają, że integracja w ramach gospodarki globalnej to ważny element konkurencyjności każdego z krajów grupy Wyszehradzkiej. (abstrakt oryginalny)
EN
National competitiveness is a buzzword that awakens much interest and controversy. In its broadest perspective, it is seen as a modern way of describing the development efforts of nations in the times of globalization (Reinert 2001, p. 23-42). This means that forces driving the changes in the global economy: liberalization of international trade, booming investment by multinational enterprises and development of regional integration groupings, need to be included into the competitiveness model. Well-known and commonly used approach to national competitiveness: Porter's diamond of competitive advantage does not however capture this international context. By concentrating solely on the elements of the domestic environment, the model does not show the complicated international linkages that have shaped the competitiveness of many countries. Especially in the case of small, open 'catching-up' economies, assessing national competitiveness solely on the basis of the potential of domestic companies, based on local conditions, does not fully reflect their developmental context, which is also driven by the complex networks of international interdependencies. Building upon the generalized double diamond model developed by Moon et al. (2000), this paper explores the extent to which economic relations with international partners and the activities oftransnational corporations affect the competitiveness of the Visegrad Group countries, and how this relationship has been changing in the post-accession period. To answer the research problem posed, Eurostat and Global Competitiveness Report data have been gathered to assess the competitiveness variables on both the domestic/national and international levels. It has been shown that integration within the global economy constitutes an essential element of competitiveness for each of the analysed countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
121--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (1995),Wolność i rozwój - ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 • Ban I., Postelnicu C. (2010), Some Empirical Approaches of the Competitiveness' Diamond - the Case of Romanian Economy, 'The Romanian Economic Journal', Vol. XIII, No. 36.
 • Baum, J. A, Korn, H.J. (1996), Competitive dynamics of inter firm rivalry, 'Academy of Management Journal', Vol. 39.
 • Bellak C. (2001), The Austrian investment development path, 'Transnational Corporations', Vol. 10, No. 2.
 • Bellak C., Weiss A. (1993), Extensions of the Porter Diamond Framework, 'Management International Review', Vol. 33.
 • Cartwright W. (1993), Multiple Linked "Diamonds" and the International Competitiveness of Export-Dependent Industries: The New Zealand Experience, 'Management International Review', Vol. 33, No. 2.
 • Castello S., Ozawa T. (1999), Globalization of small economies as a strategic behavior in international business, Garland Publishing, London.
 • Cho, D., Moon H. (1998), A nation's international competitiveness in different stages of economic development, 'Advances in Competitiveness Research', Vol. 6, No. 1.
 • Crowe D., Brennan L. (2001), Aspects Of Competitiveness In A Small Open Economy, Proceedings of 6th Asian-Pacific Decision Sciences Institute (APDSI) Conference, Singapore, National University of Singapore.
 • Dunning J.H, (1993), Internationalizing Porter's Diamond, 'Management International Review', Vol. 33, No. 2.
 • Erasmus Program Statistical Overview 2004/2005, 2007/2008, 2009/2010 and 2010/2011
 • Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 • Garelli S. (2008), Competitiveness 20 years later [in:] IMD World Competitiveness Yearbook 2008, IMD, Lausanne
 • Global Competitiveness Report, 2005, 2008, 2010, 2012, World Economic Forum, Geneva
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA
 • Hodgetts R. (1993), Porter's Diamond Framework in a Mexican Context, 'Management International Review', Vol. 33, No. 2
 • Keynes J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London.
 • Knell M. (2012), Demand driven innovation in Economic Thought, UNDERPINN conference materials: Demand, Innovation and Policy, Manchester Institute of Innovation Research, MBS, University of Manchester.
 • Lall S. (2000), Foreign direct investment, technology development and competitiveness: issues and evidence [in:] Lall S., Urata S. (ed.), Competitiveness, FDI and Technological Activity in East Asia, Edward Elgar, Northampton.
 • Liu D., Hsu H. (2009), An international comparison of empirical generalized double diamond approaches to Taiwan and Korea, 'Competitiveness Review: An International Business Journal', Vol. 19, No. 3.
 • Lloyd-Reason L. (2000), Dimensions of Competitiveness. Issues and Policies, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Molendowski E. (2012), Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich: doświadczenie i wnioski dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, Kraków.
 • Moon H., Rugman A., Verbeke A. (2000), Extended Model: The Generalized Double Diamond Model [in:] Cho D., Moon H., (ed.) From Adam Smith to Michael Porter, 'Asia-Pacific Business Series', Vol. 2, World Scientific, Singapore.
 • Moon, H, Rugman A., Verbeke A. (1998), A generalized double diamond approach to the international competitiveness of Korea and Singapore, 'International Business Review', Vol. 7.
 • Nolan S., Nolan D. (1991), Economic Growth: Theory and Analysis [in:] O'Hagan J.W., The Economy of Ireland: Policy and Performance of small European country, IMI, Dublin .
 • Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • O'Malley E., Van Egeraat C. (2000), Industry clusters and Irish Indigenous Manufacturing: Limits of the Porter's View, 'The Economic and Social Review', Vol. 31, No. 1.
 • Ozawa T. (1992), Foreign direct investment and economic development, 'Transnational Corporations', Vol. 1, No. 1.
 • Oziewicz E. (2007), Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pietrzyk I. (2009), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej [in:] Miklaszewski M. (ed.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, New York.
 • Reinert E. (2001), Competitiveness and its predecessors - a 500 year across national perspective, 'Structural Change and Economic Dynamics', Vol. 6.
 • Rugman A.M., D'Cruz J.R (1993), Double Diamond" Model of International Competitiveness: The Canadian Experience, 'Management International Review', Vol. 33, No. 2.
 • Structure of Earnings Survey 2002, 2006, 2010, European Commission.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żmuda M. (2013), Comparative analysis of international competitiveness of the Czech and Slovakian economies: the empirical generalized double diamond approach [in:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (ed.), Selected issues of economic modernization: A Central-East European Perspective, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.