PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 14 Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia = Problems in the Formation of Industrial Spatial Structures and Their Surrounding | 31--42
Tytuł artykułu

Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Industry in Economy of European Union Regional Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego przemian potencjału przemysłowego oraz zmian udziału przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej (w świetle mierników zatrudnienia i wartości dodanej brutto), a także określenie zróżnicowania cech zasobów wysoko kwalifikowanego kapitału ludzkiego w przemyśle jako czynnika przewagi konkurencyjnej układów regionalnych Unii Europejskiej. We współczesnej fazie rozwoju cywilizacyjnego kapitał ten stanowi jeden z najważniejszych elementów konkurencyjności regionalnych i krajowych układów przestrzennych. W celu określenia funkcji przemysłu w budowie gospodarki opartej na wiedzy określono związki między wysokością nakładów inwestycyjnych w przemyśle a potencjałem zatrudnionych w działalnościach badawczo-rozwojowych. W pracy podjęto także próbę oceny przydatności poszczególnych mierników rozwoju przemysłu do określenia ich roli w gospodarce układów regionalnych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i integracji europejskiej fazy informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego. Określenie przydatności analizowanych wskaźników może mieć istotne znaczenie aplikacyjne zarówno dla potencjalnych inwestorów oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw przemysłowych planujących rozwijać działalność czy też podejmować działania restrukturyzacyjne w zakresie dostosowania określonych rodzajów produkcji do miejsca jej prowadzenia, jak i dla instytucji zajmujących się planowaniem rozwoju układów krajowych, regionalnych czy lokalnych.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present the role of industrial activity in the economy of European Union regional systems, with a special reference to Poland, measured by the employment rate and gross added value. Defining the range of influence of regional industry should allow us to define the places of accumulation of new development advantages, which is important from the perspective of the development of these areas. To assess the recent changes in the space of European industry in regional systems, a dynamic analysis of the discussed processes was carried out, covering the period of economic transformation of the Central and Eastern Europe countries and their integration with the European Union. To analyze the function of industry in the development of knowledge-based economy, the authors identified the relationship between the amount of investment in industry and the potential employees in research and development activities. The authors also attempt to assess the suitability of various measures of industrial development to determine their role in regional economic systems in the conditions of intensifying processes of globalization and European integration.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bossak J., 2001, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, SGH, Warszawa, s. 41-53.
 • Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia - człowiek - gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 101-112.
 • Domański B., Gwosdz K. red., 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ARP o. Mielec, Kraków.
 • Jasiński L.J., 2001, Konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej a ewolucja prowadzonych przez nią polityk, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa, s. 227-236.
 • Kilar W., Rachwał T., Wiedermann K., 2008, Changes in differentiation of Polish regions' industrial potential within the European Union, [w:] Czapiewski K., Komornicki T. red., New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe, Europa XXI, vol. 17, Institute of Geography and Spatial Organization - Polish Academy of Sciences, Academic Division - Polish Geographical Society, Warszawa, s. 145-158.
 • Misala J., 2001, Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. red., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, SGH, Warszawa, s. 103-125.
 • Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 53-85.
 • Rydz E., Szymańska W., 2006, Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 40-51.
 • Stryjakiewicz T. red., 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Szlachta J., 1993, Poland's regional development under economic transformation, Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw.
 • Tobolska A., 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Tobolska A., 2006, Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Zioło Z., Rachwał T. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 81-97.
 • Wiedermann K., 2007, Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego, [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Zioło Z., Rachwał T., Przedsiębiorczość-Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, s. 24-34.
 • Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 98-106.
 • Wieloński, A., 2003, Przemysł Nowej Gospodarki, [w:] Zioło Z., Makieła Z. red., Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 21-26.
 • Zioło Z., 1972, Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu, Komisja Nauk Geograficznych, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, t. XV/1, Kraków, s. 191-194.
 • Zioło Z., 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, vol. VI, s. 95-116.
 • Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Zioło Z., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 9-20.
 • Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Zioło Z., Rachwał T., Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 11-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.