PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 166--173
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość finansowa banków w Republice Białorusi - stan obecny i perspektywa przejścia na MSSF

Warianty tytułu
Current Status and Prospects for the Conversion of Financial Reporting of Banks in the Republic of Belarus to the International Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problemy związane z przekształcaniem sprawozdań finansowych banków Republiki Białorusi i dostosowaniem do wymagań MSSF. Wykazano podstawowe różnice pomiędzy wymogami MSSF a regulacjami prawnymi w Republice Białorusi w zakresie prowadzenia sprawozdawczości. Wynikają one głównie z historycznie ukształtowanych różnic w wykorzystywaniu informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses problems associated with the conversion of financial statements of banks of the Republic of Belarus and the adaptation to the requirements of IFRS. Fundamental differences between IFRS and the regulations of the Republic of Belarus in the field of reporting have been presented. They arise mainly from historically developed differences as to the use of the financial information included in the reports(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Kodeks bankowy Republiki Białorusi: Kodeks Republiki Białorusi nr 441 z 25 października 2000 r. w red. Ustawy Republiki Białorusi nr 372-z z 8 lipca 2008 r. (Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 г., №441-з: в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008г., №372-з).
  • Instrukcja o trybie organizacji księgowości i sprawozdawczości w Banku Narodowym i bankach Republiki Białorusi: postanowienie Rady Nadzorczej Narodowego Banku Republiki Białorusi nr 198 z 26 czerwca 2007 r. (Инструкция о порядке организации бухгалтерского учета и отчетности в Национальном банке и банках Республики Беларусь: постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26.06.2007 г., №198).
  • Rekomendacje metodyczne o trybie przejścia krajowej sprawozdawczości księgowej na format odpowiadający międzynarodowym standardom sprawozdawczości finansowej: nakaz Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi nr 48 z 14 lutego 2008 r. (Методические рекомендации о порядке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат, соответствующий международным стандартам финансовой отчетности: приказ Министерства Финансов Республики Беларусь от 14.02.2008 г. № 48).
  • Krajowe standardy sprawozdawczości finansowej. (Национальные стандарты финансовой отчетности).
  • O księgowości i sprawozdawczości - Ustawa Republiki Białorusi z uwzględnieniem zmian i uzupełnień Nr 3321-XII z 18 października 1994 r. (О бухгалтерском учете и отчетности. - Закон Республики Беларусь с учетом изменений и дополнений от 18.10.1994 г. № 3321-XII).
  • O prowadzeniu księgowości w bankach znajdujących się na terytorium Republiki Białorusi: Postanowienie Rady Nadzorczej Narodowego Banku Republiki Białorusi nr 283 z 19 września 2005 r. (О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь: постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2005 г. № 283).
  • O państwowym programie przejścia na międzynarodowe standardy księgowości w Republice Białorusi: postanowienie Rady Ministrów Republiki Białorusi nr 694 z 4 maja 1998 r. (О государственной программе перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.051998 г. № 694 с учетом изменений и дополнений).
  • Rekomendacje dotyczące prowadzenia przez banki Republiki Białorusi sprawozdawczości finansowej zgodnie ze standardami międzynarodowej sprawozdawczości finansowej: pismo Narodowego Banku Republiki Białorusi nr 20-12/46 z 28 czerwca 2008 r. (Рекомендации по составлению банками Республики Беларусь финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: письмо Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2008 г. № 20-12/46).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.