PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 28 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej | 61--83
Tytuł artykułu

Efektywność działań instytucji nadzorczych w zakresie ograniczenia udzielania gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych w latach 2006-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje nadzorcze w Polsce wykazały w ostatnim pięcioleciu zwiększoną aktywność. Popyt, jakim wśród gospodarstw domowych cieszyły się kredyty w walutach obcych, był przeciwstawiany ograniczeniom nadzorczym. Identyfikacja podstawowych ryzyk związanych z udzielaniem kredytów w walutach obcych pozwoliła na określenie szerokiego zakresu zagrożeń zarówno dla sektora bankowego, jak i dla gospodarki krajowej. W konsekwencji pomimo subiektywnego interesu gospodarstw domowych instytucje nadzorcze podjęły działania w zakresie ograniczenia udzielania kredytów w walucie obcej. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny efektywności tych działań.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Belka: Należy się przyjrzeć problemowi spreadów walutowych, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Belka-Nalezy-sie-przyjrzec-problemowi-spreadow-walutowych-2370885.html [6.07.2011].
 • Braun H., Rekomendacja T, czyli strach ma wielkie oczy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekomendacja-T-czyli-strach-ma-wielkie-oczy-2196769.html [8.07.2011].
 • Kaszubski R.W., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 • KNF wypowiada wojnę kredytom walutowym, z dnia 28.09.2010 r., http://www.rp.pl/artykul/542030. html [15.01.2011].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Informacja UKNF dotycząca ryzyk związanych z kredytami walutowymi zaciąganymi przez gospodarstwa domowe, z dnia 29.07.2010 r., http://www.knf.gov.pl/ wszystkie_aktualnosci.jsp [4.06.2011].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym, Warszawa 2010, http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html [18.06. 2011].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie,, Warszawa, styczeń 2011, http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html [19.06.2011].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Warszawa, luty 2010, http://www.knf.gov. pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html [19.06.2011].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Słownik pojęć rynku finansowego, http://www.knf.gov.pl/slownik. html [11.06.2011].
 • Komunikaty z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html [7.07.2011].
 • Kredyty walutowe, komentarz z dnia 4.07.2006 r., http://www.uokik.gov.pl [24.06.2011].
 • Krześniak M., Spready walutowe pod kontrolą UOKiK?, http://www.rp.pl/artykul/367503.html [24.06.2011].
 • Lewiatan: Ograniczenie spreadów może być sprzeczne z konstytucją, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Lewiatan-Ograniczenie-spreadow-moze-byc-sprzeczne-z-konstytucja-2296121.html [dostęp: 5.03.2011].
 • Ministerstwo gospodarki ostro zabrało się za wygórowane spready walutowe, http://www.polska times.pl/pieniadze/375236,ministerstwo-gospodarki-ostro-zabralo-sie-za-wygorowane,id,t. html [21.05.2011].
 • Nowelizacja Rekomendacji S zmniejszy dostęp do kredytów hipotecznych, http://www.nieruchomo- sci.com.pl/artykul,W_nowym_roku_wyzszy_VAT_oraz,263.html [8.07.2011].
 • Nowosielska В., Wpływ kryzysu ekonomicznego (2007-2009) na rozwój kredytów dla konsumentów w polskim systemie bankowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2010, nr 16.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przyjęty przez Sejm 10 czerwca 2011 r.
 • Rejestr klauzul niedozwolonych, http://www.uokik.gov.pl [25.06.2011].
 • Rutkowska E., Nadzór bankowy, nadzór skonsolidowany i nadzór uzupełniający, w: Nadzór administracyjny: od prewencji do -weryfikacji, red. C. Kociński, Wyd. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor", Wrocław 2006.
 • Rządowa polityka konsumencka na lata 2002-2003, http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/ archiwum/3585_3588.htm [1.06.2011].
 • Spread pod ścisłym nadzorem, http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMzOTAyMDE= [13.01.2011].
 • Sto tysięcy kredytów w programie "Rodzina na swoim", http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/19-04- 2011-sto-tysiecy-kredytow-w-programie-rodzina-na-swoim [7.06.2011].
 • Świecka В., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz.U. nr 183, poz. 1354, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. nr 100, poz. 1081,z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz.U. nr 157, poz. 1119, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2005 r.,nr l, poz. 2.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Dz.U. nr 47, poz. 277.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361, z późn. zm.
 • Zdyb M., Rada Polityki Pieniężnej, w: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Lublin2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.